Skkn giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh thông qua môn đạo đức cho học sinh lớp 3

 


I.    LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Giáo dục đào tạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng và mang tính chất quyết định, giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông theo nghị quyết Đại hội lần thứ IX, Nghị quyết 40 của Quốc hội: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có trí thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì vậy mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách con người cần được triển khai một cách triệt để trong nhà trường. Con người phát triển toàn diện về nhân cách là sự kết hợp hài hòa của phẩm chất và năng lực (cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tâm hồn, trong sáng về đạo đức). Sự phát triển nhân cách của con người chịu sự quy định của các mối quan hệ xã hội, nghĩa là các mối quan hệ xã hội quy định bản chất con người. Nói khác đi quan hệ xã hội quy định nội dung, cấu trúc cũng như con đường hình thành nhân cách của con người. Trong xu thế phát triển hiện nay con người càng phải hoàn thiện, một con người hoàn thiện về nhân cách là con người không chỉ có tài mà còn phải có cả đức.

          Nhân cách của con ngươi muốn được xây dựng và phát triển cần phải được bắt đầu ngay từ khi mới sinh ra và đặc biệt là trong giai đoạn  ngồi trên ghế nhà trường .Có thể nói việc xây dựng, hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức và tri thức cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, đây cũng là một  trong những nhiệm vụ mà nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung phải thực hiện.Giáo dục đạo đức mà đặc biệt là giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh  là một vấn đề rất quan trọng trong xã hội ngày nay.

Học sinh tiểu học là những học sinh ở lứa tuổi nhi đồng, các em mới đang hình thành và phát triển các phẩm chất nhân cách, những thói quen cơ bản chưa có tính ổn định mà đang được hình thành và củng cố. Do đó việc giáo dục cho học sinh tiểu học một nếp sống tốt – nếp sống thanh lịch văn minh để giúp các em trở thành những con người có đạo đức, lối sống tốt, lành mạnh là một việc làm hết sức cần thiết. Chính những kết quả này sẽ là nền tảng giúp các em phát triển nhân cách sau này.

Môn đạo đức là môn học có thế mạnh trong việc tích hợp và lồng ghép với giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh, đây là nội dung môn học chiếm ưu thế giúp các nhà giáo dục có thể tích hợp một cách hoàn  toàn, hoặc từng phần nội dung môn học với nội dung giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh.

Hiểu được tầm quan trọng cũng như những lợi thế đó, năm học  này tôi mạnh dạn nghiên cứu : “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh thông qua môn đạo đức cho học sinh lớp 3”.Cùng với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người .

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Tìm được các biện pháp giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh lớp 3 có hiệu quả, hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện về nhân cách của mỗi học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục đạt hiệu quả.

...

Link tải file word đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn