Skkn Một số biện pháp dạy giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 2I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

1. Cơ sở lí luận 

Trong nhà trường phổ thông nói chung, trường Tiểu học nói riêng, môn Toán với tư cách là một môn học độc lập, nó cùng với các môn học khác góp phần đào tạo nên những con người phát triển toàn diện. Toán học là một môn học tự nhiên có tính loogich và chính xác cao, nó là chìa khóa  mở ra sự phát triển của các môn học khác. Môn Toán rất đa dạng, phong phú, có nhiều bài toán ở nhiều dạng khác nhau. Trong đó loại toán có lời văn giữ một vị trí rất quan trọng, bởi nó bộc lộ mối quan hệ qua lại với các môn học khác cũng như trong thực tiễn cuộc sống. Nó góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh tiểu học, giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng giải toán.

 Đồng thời giúp  giáo  viên dễ dàng phát  huy được những  ưu điểm, khắc phục  những khuyết điểm cho học sinh. Muốn học sinh Tiểu học học tốt môn Toán thì mỗi giáo viên không chỉ là người truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu có sẵn một  cách dập khuôn  máy móc, làm cho học sinh học tập một cách thụ động. Mà yêu cầu của giáo dục hiện nay là đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ đ động, sáng tạo của học sinh. Học sinh được tìm hiểu, trao đổi, trải nghiệm để  hình  thành và ghi  nhớ kiến  thức.  Vì vậy, người  giáo  viên cần gây được hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia tích cực vào các hoạt động học tập, chủ động lĩnh hội kiến thức.  

Trong cấu trúc nội dung môn toán, các bài toán có lời văn gắn với các nội dung học khác nhau trong từng khâu của từng tiết học. Rõ ràng, qua sự phân bố chương trình, ta thấy rõ phần  giải toán có lời  văn có  một vị trí đặc  biệt quan trọng trong chương trình môn toán ở Tiểu học nói chung và ở lớp 2 nói riêng. Mỗi bài toán có lời văn là một tình huống có vấn đề buộc các em phải tư duy, suy luận và phân tích, tổng hợp để giải quyết vấn đề. Khi các em làm tốt các bài toàn có lời văm thì những vấn đề mà ác em gặp phải trong cuộc sống sẽ được các em vận dụng để tìm ra giải pháp giải quyết tình huống hợp lí. Bởi vậy, việc dạy học sinh giải toán có lời văn cần được xác định rõ ngay từ những lớp đầu cấp về mục đích, yêu cấu, nội dung và phương pháp dạy học.

Đối với học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp 2 nói riêng, tư duy của các em đang dần chuyển từ trực quan sinh động, từ những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống  sang tư duy trừu tượng. Do  vậy, để  giúp  học  sinh  giải quyết  được những vấn đề đó người giáo viên phải có phương pháp dạy học phù hợp, giúp học sinh nắm chắc nội dung vấn đề để tìm cách giải quyết hợp lí.

2. Cơ sở thực tiễn 

Xuất phát từ thực tế giảng dạy của tôi cũng như các đồng nghiệp, tôi thấy việc dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 còn một số hạn chế, chưa giúp học sinh phát triển tốt  năng  lực tư  duy, suy luận  Loogich trong quá trình giải toán. Các em còn nhầm lẫn giữa các dạng toán hoặc còn rập khuôn máy móc theo  mẫu,  theo  công  thức  mà  không  giải  thích  được  cách  làm.  

Đặc  biệt,  có những em không nắm được mối liên hệ giữa các số liệu, dữ kiện cụ thể của bài toán, dẫn đến hiểu sai nội dung bài toán nên lựa chọn phép tính không đúng. Số học sinh giải được bài toán theo nhiều cách chiếm số ít.  Trước thực tế đó, tôi nhận thấy để giúp học sinh giải toán có lời văn được tốt  là một  việc làm cần thiết đối với người  giáo viên Tiểu học, nhằm  góp  phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán. 

Do đó, bản thân tôi là một giáo viên, tôi từng trăn trở nhiều về vấn đề làm thế nào để việc dạy học môn Toán nói chung  và phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 2 nói riêng đạt kết quả tốt nhất.  Chính vì vậy, trong năm học này, tôi đã nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp dạy giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 2” và áp dụng vào thực tế giảng dạy ở lớp mình phụ trách.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

- Tìm hiểu một số vấn đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học làm cơ sở cho việc viết đề tài. 

- Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học giải bài toán có lời văn ở lớp 2. Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học Toán lớp 2.

- Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng  tạo của  học sinh.  Hình thành và rèn  luyện khả  năng  vận dụng kiến thức vào thực tiễn.  

- Từ việc hình thành cho học sinh các bước thực hiện khigiải một bài toán có lời văn, giúp các em ghi nhớ và vận dụng các bước đó vào giải các bài toán có lời văn thành thạo để nâng cao chất lượng học môn Toán.

....

Link tải file đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn