Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp có văn hóa cho trẻ 4 5 tuổi trong trường mầm non
 2. skkn một số BP cho trẻ MG 4 tuổi làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên
 3. skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 4 5 tuổi
 4. skkn làm thế nào để giúp cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi cảm thụ tác phẩm văn học
 5. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 6. skkn một số ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động có chủ đích cho trẻ 4 5 tuổi đạt hiệu quả
 7. skkn một số biện pháp giáo dục kỷ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi
 8. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi lớp a2 làm quen với tác phẩm chuyện
 9. skkn-Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với Toán về tập hợp và số lượng
 10. skkn sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức
 11. skkn sưu tầm và thiết kế một số bài tập tình huống giúp trẻ mẫu giáo nhỡ (4 5 tuổi) bước đầu có kỹ năng bảo vệ bản thân
 12. skkn Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi
 13. skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 14. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 4 5 tuổi
 15. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển toàn diện thông qua hoạt động ngoài trời
 16. SKKN một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học vẽ
 17. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình
 18. skkn lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
 19. skkn tạo hứng thú cho trẻ mầm non khám phá khoa học qua các thí nghiệm (4-5 tuổi)
 20. SKKN một số kinh nghiệm trong công tác đổi mới phương pháp dạy học tích cực cho trẻ mẫu giáo nhỡ trong trường mầm non (4-5 tuổi)
 21. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày đối với trẻ ở trường mầm non
 22. skkn biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé
 23. Skkn tạo môi trường học thân thiện thông qua hoạt động góc trẻ 4 5 tuổi
 24. Skkn sưu tầm và thiết kế một số bài tập tình huống giúp trẻ mẫu giáo nhỡ (4 5 tuổi) bước đầu có kỹ năng bảo vệ bản thân
 25. Skkn sưu tầm sáng tạo một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 4 – 5 tuổi (năm 2020)
 26. Skkn sưu tầm thiết kế một số trò chơi, tình huống dạy trẻ mẫu giáo nhỡ (4 5 tuổi) biết yêu thương chia sẻ
 27. Skkn nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc thông qua việc cải biên, sáng tác một số trò chơi và thông qua đời sống hằng ngày đối với trẻ mẫu giáo nhỡ
 28. Skkn một vài biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt môn làm quen với toán
 29. Skkn một số phương pháp tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi tự làm đồ chơi trong các góc hoạt động
 30. Skkn một số kỹ năng, phương pháp để nâng cao chất lượng dạy trẻ làm quen với toán cho trẻ 4 5 tuổ
 31. Skkn một số kinh nghiệm trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 32. Skkn một số kinh nghiệm tổ chức giấc ngủ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi
 33. Skkn một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình ở trẻ mầm non lứa tuổi 4 5 tuổi đạt hiệu quả tốt
 34. Skkn một số kinh nghiệm lồng ghép phương pháp steam vào các hoạt động cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 35. Skkn một số kinh nghiệm giáo dục trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi bảo vệ môi trường
 36. Skkn một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi
 37. Skkn một số kinh nghiệm giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 4 – 5 tuổi tại trường mầm non
 38. Skkn một số kinh nghiệm dạy trẻ 4 5 tuổi phòng chống hỏa hoạn trong trường mầm non
 39. Skkn một số kinh nghiệm dạy trẻ 4 5 tuổi phòng chống hỏa hoạn trong trường mầm non
 40. Skkn một số hình thức giúp trẻ 4 5 tuổi hiểu về giá trị dinh dưỡng và vsattp thông qua các hoạt động
 41. Skkn một số giải pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi
 42. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 43. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 4 5 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 44. Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng gd phát triển vận động cho trẻ 4 5 tuổi
 45. Skkn một số giải pháp dạy trẻ 4 tuổi kể chuyện theo tranh
 46. Skkn một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi
 47. Skkn một số biện pháp tổ chức tốt các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi ở lớp 4 tuổi
 48. Skkn một số biện pháp tổ chức các trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
 49. Skkn một số biện pháp tạo môi trường tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi
 50. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú giúp trẻ 4 5 tuổi tích cực tham gia hoạt động giáo dục âm nhạc
 51. Skkn một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hằng ngày phòng chống dịch bệnh cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 52. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 53. Skkn một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ lớp 4 5 tuổi trong trường mầm non
 54. Skkn một số biện pháp phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 55. Skkn một số biện pháp phát huy tính sáng tạo của trẻ 4 5 tuổi khi chơi hoạt động góc
 56. Skkn một số biện pháp nhằm hình thành kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 57. Skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi
 58. Skkn một số biện pháp nâng cao khả năng cảm thụ văn học qua các tác phẩm thơ cho trẻ 4 5 tuổi
 59. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 4 5 tuổi
 60. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non hoạ mi
 61. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non
 62. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng tạo hình cho trẻ 4 5 tuổi
 63. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 64. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi
 65. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 66. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 67. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 68. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày đối với trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 69. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày đối với trẻ 4 5 ở trường mầm non
 70. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 4 5 tuổi”
 71. Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng gd vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi
 72. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4 5 tuổi trong trường mầm non
 73. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn tạo hình cho trẻ 4 – 5 tuổi (năm 2020)
 74. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động cho trẻ 4 5 tuổi
 75. Skkn một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ hoạt động góc tại lớp mẫu giáo nhỡ
 76. Skkn một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ hoạt động góc tại lớp mẫu giáo nhỡ trường mầm non
 77. Skkn một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi 4 5 tuổi
 78. Skkn một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học vẽ
 79. Skkn một số biện pháp hữu ích hình thành kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi
 80. Skkn một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi
 81. Skkn một số biện pháp hướng dẫn trẻ 4 5 tuổi làm quen với các biểu tượng sơ đẳng về toán đạt hiệu quả cao từ việc áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 82. Skkn một số biện pháp giúp trẻ tự bảo vệ bản thân phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ 4 5 tuổi
 83. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo nhỡ 4 tuổi phát triển ngôn ngữ mạch lạc
 84. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi nâng cao cảm thụ tác phẩm văn học
 85. Skkn một số biện pháp giúp trẻ lớp 4 – 5 tuổi khám phá khoa học
 86. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi tích cực trong hoạt động tạo hình
 87. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi tham gia tích cực trong hoạt động làm quen với toán
 88. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình
 89. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển toàn diện thông qua hoạt động ngoài trời
 90. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 91. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm văn học
 92. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học tại trường mầm non
 93. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hứng thú với hoạt động âm nhạc tại trường mầm non
 94. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học
 95. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học trường mầm non
 96. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học môn khám phá khoa học môi trường xung quanh đạt kết quả cao
 97. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hoạt động tốt giờ học vẽ
 98. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hở hàm ếch phát triển ngôn ngữ tốt
 99. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi có kỹ năng tự phục vụ
 100. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi cảm thụ tốt tác phẩm văn học
Mới hơn Cũ hơn