Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi [Phần 3]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi [Phần 3], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 2. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hứng thú tham gia hoạt động góc
 3. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt môn tạo hình
 4. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ 4 5 tuổi
 5. Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4 5 tuổi
 6. Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 7. Skkn một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng – sức khỏe cho trẻ 4 – 5 tuổi trường mầm non
 8. Skkn một số biện pháp đưa dân ca đến với trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 9. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 4 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ
 10. Skkn lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
 11. Skkn kinh nghiệm tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lễ hội giúp trẻ tự tin, mạnh dạn cho trẻ 4 5 tuổi
 12. Skkn kinh nghiệm nâng cao chất lượng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi
 13. Skkn kinh nghiệm đổi mới phương pháp giáo dục âm nhạc lứa tuổi 4 5 tuối
 14. Skkn hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” ở trường mầm non
 15. Skkn hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
 16. Skkn giúp trẻ phát triển kỹ năng tự bảo vệ bản thân tại lớp mẫu giáo 4 5 thông qua hoạt động hằng ngày
 17. Skkn giải pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4 5 tuổi qua hoạt động làm quen với văn học
 18. Skkn biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi yêu thích môn văn học
 19. Skkn áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phát triển vốn từ cho trẻ 4 5 tuổi trong trong trường mầm non
 20. Skkn “một số biện pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ lớp mẫu giáo ghép 3 5 tuổi hoạt động tích cực
 21. Skkn “một số biện pháp nâng cao chất lượng trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 22. Skkn “một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hứng thú với hoạt động âm nhạc tại trường mầm non
 23. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 4 5 tuổi tích cực, chủ động tham gia hoạt động khám phá khoa học
 24. Skkn giữ gìn vẹ sinh và bảo vệ môi trường trẻ mg 4 5 tuổi mầm non sơn đông
 25. Skkn một số biện pháp giúp cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi học tốt môn làm quen với toán
 26. Skkn một số biện pháp giáo dục, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ bản thân và tính tự lập, tự tin cho trẻ lớp 4 tuổi
 27. SKKN một số kỹ năng, phương pháp để nâng cao chất lượng dạy trẻ làm quen với toán cho trẻ 4 5 tuổi
 28. SKKN một số kinh nghiệm trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 29. skkn một số biện pháp tổ chức tốt các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi ở lớp 4 tuổi
 30. skkn Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động cho trẻ 4-5 tuổi
 31. skkn Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình
 32. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
Mới hơn Cũ hơn