Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. SKKN một số kinh nghiệm lồng ghép phương pháp STEAM vào các hoạt động cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 2. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 4 5 tuổi đọc thuộc thơ
 3. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4 tuổi hứng thú với trò chơi dân gian trong trường mầm non
 4. Skkn một số biện pháp giáo dục luật lệ an toàn giao thông cho 4 5 tuổi tại trường mầm non
 5. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám khá cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 6. Skkn một số biện pháp ứng dụng phương pháp motessori vào hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi
 7. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao chất lương giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 4 – 5 tuổi
 8. Skkn sưu tầm và thiết kế một số bài tập tình huống giúp trẻ mẫu giáo nhỡ (4 5 tuổi) bước đầu có kỹ năng bảo vệ bản thân
 9. Skkn sưu tầm thiết kế một số trò chơi, tình huống dạy trẻ mẫu giáo nhỡ (4 5 tuổi) biết yêu thương chia sẻ
 10. Skkn lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
 11. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn tạo hình cho trẻ 4 – 5 tuổi (năm 2020)
 12. Skkn sưu tầm sáng tạo một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 4 – 5 tuổi (năm 2020)
 13. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác đổi mới phương pháp dạy học tích cực cho trẻ mẫu giáo nhỡ trong trường mầm non
 14. Skkn một số biện pháp hướng dẫn trẻ 4 5 tuổi làm quen với các biểu tượng sơ đẳng về toán đạt hiệu quả cao từ việc áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 15. Skkn một số biện pháp phát huy tính sáng tạo của trẻ 4 5 tuổi khi chơi hoạt động góc
 16. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ 4 5 tuổi theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 17. skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo nhỡ 4 tuổi phát triển ngôn ngữ mạch lạc
 18. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 19. skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi
 20. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo nhỡ 4 tuổi phát triển ngôn ngữ mạch lạc
 21. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 4 5 tuổi
 22. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh và bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi
 23. skkn một số biện pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ lớp mẫu giáo ghép 3 5 tuổi
 24. skkn một số biện pháp giúp trẻ tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp thông qua hoạt động dạy trẻ kỹ năng sống
 25. SKKN một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học vẽ
 26. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển toàn diện thông qua hoạt động ngoài trời
 27. skkn một số giải pháp giúp trẻ 3,4,5 tuổi biết yêu thương, chia sẻ
 28. skkn một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi
 29. skkn một số biện pháp nâng cao khả năng cảm thụ văn học qua các tác phẩm thơ cho trẻ 4 5 tuổi
 30. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 31. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm văn học
 32. skkn một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ lớp 4 5 tuổi trong trường mầm non
 33. skkn một số giải pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi
 34. skkn một số kinh nghiệm dạy trẻ 4 5 tuổi phòng chống hỏa hoạn trong trường mầm non
 35. skkn một số biện pháp giúp trẻ phát triển kỹ năng tự bảo vệ bản thân tại lớp mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua hoạt động hằng ngày
 36. skkn một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng – sức khỏe cho trẻ 4 – 5 tuổi trường mầm non
 37. skkn giúp trẻ phát triển kỹ năng tự bảo vệ bản thân tại lớp mẫu giáo 4 5 thông qua hoạt động hằng ngày
 38. skkn kinh nghiệm tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lễ hội giúp trẻ tự tin, mạnh dạn cho trẻ 4 5 tuổi
 39. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4 5 tuổi
 40. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày đối với trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 41. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 42. skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 4 5 tuổi tích cực, chủ động tham gia hoạt động khám phá khoa học
 43. skkn một số biện pháp giúp trẻ tự bảo vệ bản thân phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ 4 5 tuổi
 44. skkn rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ 4 – 5 tuổi nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện trong trường mầm non
 45. skkn áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phát triển vốn từ cho trẻ 4 5 tuổi trong trong trường mầm non
 46. SKKN một số kinh nghiệm trong công tác đổi mới phương pháp dạy học tích cực cho trẻ mẫu giáo nhỡ trong trường mầm non
 47. skkn một số biện pháp nhằm hình thành kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 48. skkn một số biện pháp tạo môi trường tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi
 49. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn hoạt động tạo hình cho trẻ 4 5 tuổi
 50. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi
 51. skkn một số biện pháp sư phạp nhằm giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình
 52. skkn một số biện pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 4-5 tuổi
 53. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 54. skkn một số biện pháp tổ chức các trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
 55. skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 56. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 – 5 tuổi tại trường mầm non
 57. SKKN một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường mầm non
 58. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc tại lớp chồi 2 trường mầm non
 59. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 60. skkn một số kinh nghiệm giáo dục trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi bảo vệ môi trường
 61. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học trường mầm non
 62. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hoạt động tốt giờ học vẽ
 63. skkn “một số biện pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ lớp mẫu giáo ghép 3 5 tuổi hoạt động tích cực
 64. skkn giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường trẻ 4 5 tuổi
 65. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi có kỹ năng tự phục vụ
 66. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hoạt động tốt giờ học vẽ
 67. skkn một số biện pháp giúp cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi học tốt môn làm quen với toán
 68. skkn một số biện pháp tạo hứng thú giúp trẻ 4 5 tuổi tích cực tham gia hoạt động giáo dục âm nhạc
 69. skkn “một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hứng thú với hoạt động âm nhạc tại trường mầm non
 70. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi
 71. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ 4 5 tuổi
 72. skkn một số biện pháp giúp cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi học tốt môn làm quen với toán
 73. SKKN một số biện pháp giáo dục ý thức cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi bảo vệ môi trường
 74. skkn một số biện pháp cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số tại lớp chồi trường MN hoa pơ lang
 75. skkn một số giải pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non ea tung
 76. skkn một số biện pháp cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số tại lớp chồi trường mầm non
 77. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm non bình minh
 78. skkn một số biện pháp rèn cho trẻ 4 5 tuổi thói quen vệ sinh và hành vi văn minh tại trường mầm non
 79. skkn Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ lớp 4 – 5 tuổi trong trường mầm non
 80. skkn một số biện pháp giúp trẻ lớp 4 – 5 tuổi d trường mầm non phá khoa học
 81. skkn một số kinh nghiệm tổ chức giấc ngủ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi e trường mầm non
 82. skkn một số biện pháp giáo dục lòng yêu thương cho trẻ 4 5 tuổi
 83. skkn một số biên pháp rèn trẻ 4 5 tuổi kỹ năng tự phục vụ
 84. skkn Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình
 85. skkn hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” ở trường mầm non
 86. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ kể chuyện (4-5 tuổi)
 87. skkn một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
 88. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi” tại nhóm lớp tôi chủ nhiệm
 89. skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4 5 tuổi phát triển thể chất
 90. skkn một vài biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen với toán
 91. skkn một vài biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc
 92. skkn Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi 4 5 tuổi
 93. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 4 5 tuổi làm quen với văn học
 94. skkn một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học vẽ
 95. skkn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động dạy hát quan họ cho trẻ 4-5 tuổi
 96. skkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cực
 97. skkn Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo làm quen văn học chương trình 26 tuần
 98. skkn Một số kinh nghiệm về phương pháp lồng ghép tích hợp để nâng cao chất lượng môn học làm quen với Toán trong trường Mầm non
 99. skkn một số biện pháp giáo dục trẻ 4 5 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non
 100. skkn một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
Mới hơn Cũ hơn