Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học cấp THPT (SKKN môn Sinh học lớp 10, 11, 12)

  


Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học cấp THPT (SKKN môn Sinh học lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
 1. Skkn rèn luyện một số kỹ năng sống cho học sinh thông qua bài giảng sinh học 11 

 2. Skkn tiếp tục sử dụng những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh môn sinh học thpt 
 3. Thiết kế và sử dụng thí nghiệm dạy học chương 1 chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11, trung học phổ thông​ 
 4. Thiết kế và sử dụng thí nghiệm dạy học chương 1 chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11, trung học phổ thông​
 5. Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học chương iii sinh trưởng và phát triển, sinh học 11 trung học phổ thông​ 
 6. Tổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng (sinh học 11 trung học phổ thông)​ 
 7. Tích hợp liên môn trong dạy chủ đề tính quy luật của hiện tượng di truyền, sinh học 12 theo hướng phát triển năng lực người học
 8. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 trung học phổ thông)​ 
 9. Skkn hệ thống kiến thức phần di truyền quần thể 
 10. Dạy học sinh học 10 trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu định hướng nghề nghiệp
 11. Skkn dạy học trải nghiệm sáng tạo ở môn sinh học nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong trường trung học phổ thông
 12. Tích hợp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong dạy học sinh học 12 
 13. Skkn hệ thống kiến thức phần di truyền quần thể 
 14.  Skkn tiếp tục sử dụng những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh
 15. Skkn sử dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả giờ ôn tập môn sinh học lớp 12
 16. Vận dụng mô hình vested trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông​ 
 17.  Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của david a. kolb trong dạy học phần sinh học vi sinh vật (sh 10 thpt) để phát triển năng lực tự học cho học sinh
 18. Vận dụng dạy học theo vấn đề để dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (sinh học 10 thpt)​ 
 19. Skkn đa dạng hóa các hình thức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống xâm hại tình dục cho hs thpt 
 20. Skkn lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng tránh bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường vào dạy học bài 20 cân bằng nội môi sinh học 11, cơ bản 
 21. Skkn phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh qua các câu hỏi thực tiễn phần “thành phần hóa học của tế bào” – sinh học 10, cơ bản 
 22. Skkn vận dụng kiến thức liên môn để dạy bài 3 “các nguyên tố hóa học và nước” – sinh học 10, cơ bản 
 23.  Skkn cách thiết kế bài giảng e learning để sử dụng trong giảng dạy môn sinh học
 24. Sử dụng sơ đồ để rèn luyện kĩ năng suy luận trong dạy chương ii phần sinh học tế bào, sinh học 10
 25. Skkn một số kinh nghiệm cải tiến thí nghiệm sinh học phục vụ giảng dạy theo hướng tích cực hóa môn sinh học 
 26. skkn thiết kế và ứng dụng trò chơi ô chữ trong dạy học các kiến thức thuộc chương i cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12 – thpt
 27. Skkn một số kinh nghiệm dạy thực hành sinh lớp 10 
 28. Skkn xây dựng chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực sinh học 11
 29.  Skkn giải pháp tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm với môn sinh học thpt 
 30. Skkn một số giải pháp trong dạy học môn sinh giúp phát triển năng lực cho học sinh 
 31. Sử dụng sơ đồ để rèn luyện kĩ năng suy luận trong dạy chương ii phần sinh học tế bào, sinh học 10
 32. Skkn vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy sinh 10 ban cơ bản 
 33. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn sinh học thpt 
 34. Luận văn rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học chương sinh sản sinh học 11
 35. Luận văn ứng dụng phần mềm emp test đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học sinh học 10 ở tỉnh bắc giang
 36. Luận văn sử dụng một số biện pháp để ôn tập củng cố bài học trong dạy học phần sinh thái học sinh học 12 thpt 
 37. Skkn tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học phổ thông
 38. Skkn sử dụng kiến thức prôtêin và enzim để giải thích cơ sở phân tử của quy luật tương tác gen
 39. Skkn hướng dẫn học sinh tìm hiểu và vận dụng bài 21 sinh học 12 nâng cao 
 40. Phương pháp xác định tần số trao đổi chéo đơn, tần số trao đổi chéo kép trong phép lai phân tích 3 cặp tính trạng
 41. Skkn skkn vận dụng phương pháp quy nạp toán học, lý thuyết xác suất và tổ hợp để xây dựng công thức chung nhằm giải nhanh dạng bài tập tìm số loại kiểu gen trong quần thể thuộc phầnv, chương iii di truyền học quần 
 42. Skkn sử dụng kiến thức prôtêin và enzim để giải thích cơ sở phân tử của quy luật tương tác gen
 43. Skkn một số phương pháp giải các dạng bài tập di truyền quần thể
 44. Skkn tổ chức hoạt động học tập tích cực giúp học sinh học tốt môn sinh học
 45. Skkn dạy học trải nghiệm sáng tạo ở môn sinh học nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong trường trung học phổ thông
 46. Skkn sử dụng phiếu học tập hướng dẫn học sinh tự học chương iii, iv sinh học 11 thpt 
 47. Skkn sử dụng phiếu học tập hướng dẫn học sinh tự học chương iii, iv sinh học 11 thpt
 48. Skkn kinh nghiệm thiết kế bài dạy học theo chủ đề tích hợp
 49. skkn Vận dụng phương pháp quy nạp toán học, lý thuyết xác suất và tổ hợp để xây dựng công thức chung nhằm giải nhanh dạng bài tập tìm số loại kiểu gen trong quần thể thuộc phầnV, chương III Di truyền học quần thể lớp 12 THPT
 50. Skkn một số phương pháp giải các dạng bài tập di truyền quần thể
 51. Skkn các bước hướng dẫn học sinh làm nghiên cứu khoa học môn sinh học đạt hiệu quả
 52. Skkn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong dạy và học các tiết thực hành sinh học thpt 
 53. Skkn phát huy năng lực tự học của học sinh qua sử dụng tình huống trong dạy học ở chương virut và bệnh truyền nhiễm – sinh học 10 
 54. Skkn dạy học trải nghiệm sáng tạo ở môn sinh học nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong trường trung học phổ thông
 55. Skkn vai trò của nhân tố tiến hoá thông qua bài tập di truyền quần thể 
 56. Skkn sử dụng phiếu học tập hướng dẫn học sinh tự học chương iii, iv sinh học 11 thpt 
 57. Skkn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong dạy và học các tiết thực hành sinh học thpt
 58. Luận văn xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi để dạy học phần tiến hóa, sinh học 12 
 59. Skkn xây dựng hai nhóm biện pháp phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học sinh học cấp thpt 
 60. Skkn lồng ghép một số kỹ năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vào dạy học bài 30 sự nhân lên của virut trong tế bào chủ sinh học 10
 61. Skkn vận dụng kiến thức liên môn để dạy bài 3 “các nguyên tố hóa học và nước” – sinh học 10, cơ bản 
 62. Skkn sử dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả giờ ôn tập môn sinh học lớp 12
 63. Skkn tiếp tục sử dụng những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh môn sinh học thpt
 64. Skkn phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất Skkn hướng dẫn làm nhanh bài tập sinh học phần di truyền học
 65. Skkn sử dụng sơ đồ hoá (grap) trong dạy học chương quy luật di truyền sinh học 12 thpt
 66. Skkn sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy chủ đề tích hợp nitơ với thực vật cho học sinh lớp 11 ở trường thpt nghĩa dân
 67. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề tập tính ở động vật – sinh học lớp 11
 68. Skkn tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học – sinh học 12 thpt
 69. Skkn vận dụng algorit sáng chế trong dạy học di truyền học – sinh học 12
 70. Skkn khơi gợi hứng thú học tập môn sinh học ở học sinh yếu trong chương trình sinh học lớp 11 – phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
 71. Skkn xây dựng phương pháp giải bài tập về cấu trúc di truyền của quần thể nội phối
 72. Skkn xây dựng phương pháp giải bài tập về cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối và một số trường hợp mở rộng định luật hardy weinberg cho quần thể ngẫu phối
 73. Skkn bước đầu sử dụng công cụ mạng xã hội để hỗ trợ dạy học dự án một số bài trong chương trình sinh học phổ thông
 74. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chương cơ chế di truyền và biến dị môn sinh học lớp 12
 75. Skkn hình thành kỹ năng trả lời câu hỏi ứng dụng thực tiễn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11
 76. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề tập tính ở động vật – sinh học lớp 11
 77. Skkn tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học – sinh học 12 thpt
 78. Skkn vận dụng algorit sáng chế trong dạy học di truyền học – sinh học 12
 79. Skkn bài toán xác suất trong sinh học 12
 80. Skkn ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học sinh học
 81. Skkn ứng dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy một số chủ đề sinh học
 82. Skkn ứng dụng phương pháp hỏi đáp tìm tòi bộ phận trong giảng dạy sinh học ở trường thpt
 83. Skkn thiết kế hệ thống câu hỏi để tổ chức cho học sinh ôn tập các kiến thức trong chương cấu trúc của tế bào (sinh học 10 nc)
 84. Skkn tổ chức hoạt động học tập theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần sinh học vi sinh vật lớp 10
 85. Skkn sử dụng grap trong giảng dạy phần chương ii – sinh học 10 bộ cơ bản
 86. Skkn sử dụng hoạt động khám phá để dạy học phần sinh học cơ thể bậc thpt
 87. Skkn sử dụng phiếu học tập trong ôn thi tốt nghiệp môn sinh học cấp trung học phổ thông
 88. Skkn thiết kế hệ thống câu hỏi để tổ chức cho học sinh ôn tập các kiến thức trong chương cấu trúc của tế bào (sinh học 10 nc)
 89. Skkn sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học
 90. Skkn tích hợp các kiến thức liên môn trong tìm hiểu về một số bệnh truyền nhiễm ở địa phương
 91. Skkn tìm hiểu và tuyên truyền tác hại ma túy và hivaids dưới hình thức sân khấu hóa trong ngoại khóa sinh học
 92. Skkn tìm hiểu và tuyên truyền tác hại ma túy và hivaids dưới hình thức sân khấu hóa trong ngoại khóa sinh học
 93. Skkn tìm hiểu về phương pháp dạy học theo dự án và thử nghiệm ứng dụng trong dạy học sinh học 12
 94. Skkn sử dụng phương tiện dạy học trong dạy và học môn sinh 11 cơ bản
 95. Skkn sử dụng grap trong giảng dạy chương iii và iv – sinh học 10 nâng cao
 96. Skkn sử dụng grap trong giảng dạy phần chương ii – sinh học 10 bộ cơ bản
 97. Skkn sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học
 98. Skkn sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh và khái quát hóa trong dạy học phần tiến hóa, sinh học 12 cơ bản
 99. Skkn sinh học dạy học sinh học thpt theo hướng tích cực hóa bằng các hoạt động nhóm
 100. Skkn sinh học củng cố kiến thức bài học bằng bản đồ tư duy.
 101. Skkn rèn luyện kĩ năng suy luận trong bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền học bậc trung học phổ thông
 102. Skkn rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh trong dạy học sinh học 11
 103. Skkn rèn luyện kỹ năng lập bảng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh lớp 12 ban cơ bản
 104. Skkn rèn luyện kĩ năng suy luận trong bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền học bậc trung học phổ thông
 105. Skkn phương pháp xác định số loại kiểu gen trong quần thể
 106. Skkn phương pháp vận dụng bản đồ tư duy vào việc ôn tập một cách hiệu quả môn sinh học 12
 107. Skkn phương pháp xác định số loại kiểu gen trong quần thể
 108. Skkn phương pháp tích hợp giáo dục môi trường vào giảng dạy phần sinh thái học môn sinh học 12 ban cơ bản
 109. Skkn phương pháp lập ma trận cụ thể và đề thi của dạng đề 100% trắc nghiệm trong giảng dạy sinh học 12
 110. Skkn phương pháp giải bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong sinh học 12
 111. Skkn nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 12 trường thpt trị an, thông qua kênh hình chương “di truyền học người”
 112. Skkn phối hợp các phương tiện dạy học để dạy bài 18, 19 (sinh học 10 ban cơ bản) có hiệu quả
 113. Skkn phương pháp xác định tần số trao đổi chéo đơn, tần số trao đổi chéo kép trong phép lai phân tích 3 cặp tính trạng
 114. Skkn phương pháp giải bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong sinh học 12
 115. Skkn phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học thông qua giảng dạy bộ môn sinh học ở trường thpt
 116. Skkn phối hợp các phương tiện dạy học để dạy bài 18, 19 (sinh học 10 ban cơ bản) có hiệu quả
 117. Skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh qua bài ôn tập chương i (sinh học 11 cơ bản)
 118. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh qua tiết thực hành sinh hoc 11 bài 33. xem phim tập tính động vật
 119. Skkn xây dựng ma trận đề kiểm tra trắc nghiệm môn sinh học 12
 120. Skkn vận dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích – tổng hợp trong dạy học phần sinh học cơ thể – sinh học 11, trung học phổ thông
 121. Skkn xây dựng ma trận đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh (kiểm tra giữa học kì 2 sinh 10)
 122. Skkn xây dựng hệ thống câu hỏi ngắn giúp học sinh ôn tập học kì 1 sinh học 10 (cơ bản)
 123. Skkn vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy bài 10, 11, 12 sinh lớp 12 ban cơ bản
 124. Skkn một vài kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong phần “sinh sản ở động vật ” môn sinh học 11 cơ bản
 125. Skkn ứng dụng toán xác suất vào giải nhanh một số bài tập quy luật di truyền
 126. Skkn một số bài thực hành sinh học 12
 127. Skkn một số nội dung thực hành sinh học lớp 10
 128. Skkn một số kinh nghiệm quản lý hoạt động tổ bộ môn phát huy tính tích cực của giáo viên tổ sinh – công nghệ trường thpt
 129. Skkn một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập sinh học
 130. Skkn một số giải pháp nâng cao khả năng vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông
 131. Skkn một số giải pháp trong dạy học môn sinh giúp phát triển năng lực cho học sinh
 132. Skkn một số bài thực hành sinh học 12
 133. Skkn lồng ghép giáo dục giới tính vào chương trình sinh học 11 – cơ bản
 134. Skkn làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học
 135. Skkn kĩ thuật thiết kế và tổ chức dạy học bài 26, phần ii “các nhân tố tiến hoá”, sinh học 12 – cơ bản theo nhóm chuyên gia
 136. Skkn hướng dẫn học sinh sử dụng phiếu học tập trong ôn tập môn sinh học khối 10
 137. Skkn khai thác sử dụng kênh hình trong giảng dạy sinh học
 138. Skkn hướng dẫn học sinh tự làm một số dạng bài tập sinh học về xác suất
 139. Skkn hình thành nhận thức và hành động đúng để học sinh bảo vệ sức khỏe sinh sản
 140. Skkn xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học phần sinh thái học chương trình chuyên trung học phổ thông
 141. Skkn hướng dẫn học sinh phân biệt và làm một số dạng bài tập về lai một cặp tính trạng
 142. Skkn hệ thống và rèn luyện kĩ năng giải nhanh các bài toán trắc nghiệm cơ bản thuộc quy luật di truyền học quần thể
 143. Skkn hình thành kỹ năng “vận dụng kiến thức sinh học vào cuộc sống thực tiễn”
 144. Skkn hệ thống phương pháp giải bài tập cơ bản và nâng cao sinh học 12
 145. Skkn giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa
 146. Skkn giáo dục giới tính vị thành niên thông qua một số bài học môn sinh học 11
 147. Skkn bước đầu thực hiện thử nghiệm phương pháp dạy học theo dự án đối với môn sinh học 10
 148. Skkn di truyền quần thể
 149. Skkn dạy học môn sinh học 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học dự án
 150. Skkn bước đầu thực hiện thử nghiệm phương pháp dạy học theo dự án đối với môn sinh học 10
 151. Skkn áp dụng dạy học theo dự án và chuyên đề một số nội dung trong chương trình sinh 11 (ban cơ bản)
 152. Skkn bài toán xác suất trong sinh học 12
 153. Skkn một số phương pháp giải bài tập di truyền học quần thể phục vụ cho học sinh lớp 12 trường thpt kiệm tân
 154. Skkn một vài sáng kiến kinh nghiệm khi giảng dạy bài axit nuclêic và tuần hoàn máu theo phương pháp “ôn – giảng – luyện”
 155. Skkn hình thành kỹ năng trả lời câu hỏi ứng dụng thực tiễn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11
 156. Skkn giải bài tập quy luật di truyền thông qua phương pháp suy luận logic
 157. skkn sinh học thpt một số kỹ năng giải bài tập mcq (trắc nghiệm nhiêu đáp án)
 158. Skkn sinh học phân dạng và phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học người
 159. Skkn tích hợp giáo dục giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên qua bộ môn sinh học ở trường thpt
 160. Skkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11
 161. Skkn một số kinh nghiệm trong việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức ôn tập môn sinh học, học kì i, cho học sinh lớp 12 ban khtn của trường thpt sông ray
 162. Skkn tích hợp giáo dục giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên qua bộ môn sinh học ở trường thpt
 163. Skkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11
 164. Skkn một số dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học quần thể sinh học 12
 165. Skkn “vận dụng toán xác suất, tổ hợp để giải nhanh một số dạng bài tập di truyền sinh học12”
 166. Skkn các biện pháp sử dụng sơ đồ graph trong dạy học phần củng cố sinh học lớp 11 cơ bản thpt
 167. Skkn một số biện pháp góp phần phát huy năng lực tự học của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học chương cơ chế di truyền và biến dị lớp 12
 168. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế bản đồ khái niệm dạy học phần 2 sinh học tế bào – sinh học 10 cơ bản nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh
 169. Skkn ứng dụng phần mềm conceptdraw mindmap và violet thiết kế dạy học chuyên đề nhiễm sắc thể (bài 5, 6 sgk sinh học 12 ban cơ bản)
 170. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương tiện trực quan và hoạt động nhóm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 35,36,37 chương ii “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học 12 nâng cao
 171. Skkn sơ đồ hoá kiến thức chương i, ii phần v sinh học 12 ban cơ bản bằng phần mềm mindjet mindmanager
 172. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương tiện trực quan và hoạt động nhóm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 35,36,37 chương ii “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học 12 nâng cao
 173. Skkn sơ đồ hoá kiến thức chương i, ii phần v sinh học 12 ban cơ bản bằng phần mềm mindjet mindmanager
 174. Skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy phần bài tập di truyền quần thể và tổ hợp xác suất sinh học 12 ban cơ bản
 175. Skkn một số dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học quần thể sinh học 12
 176. Skkn một số biện pháp góp phần phát huy năng lực tự học của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học chương cơ chế di truyền và biến dị lớp 12
 177. Skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy phần bài tập di truyền quần thể và tổ hợp xác suất sinh học 12 ban cơ bản
 178. Skkn một số dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học quần thể sinh học 12
 179. Skkn bài tập sinh học 12 bài tập đa bội thể
 180. Skkn ứng dụng phần mềm conceptdraw mindmap và violet thiết kế dạy học chuyên đề nhiễm sắc thể (bài 5, 6 sgk sinh học 12 ban cơ bản), đã nâng cao kết quả học tập của học sinh trường thpt đinh tiên hoàng, gia lai
 181. Skkn vận dụng toán xác suất, tổ hợp để giải nhanh một số dạng bài tập di truyền sinh học12
 182. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế bản đồ khái niệm dạy học phần 2 sinh học tế bào – sinh học 10 cơ bản nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh
 183. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương tiện trực quan và hoạt động nhóm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 35,36,37 chương ii “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học 12 nâng cao
 184. Skkn kỹ thuật soạn giảng một tiết dạy sinh học bằng tiếng anh
 185. Skkn các biện pháp sử dụng sơ đồ graph trong dạy học phần củng cố sinh học lớp 11 cơ bản – thpt
 186. Skkn xây dựng bài tập thực nghiệm trong dạy học sinh học nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh phổ thông
 187. Skkn sinh học phân dạng và phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học người
 188. Skkn tiếp cận, thực hành xây dựng câu hỏi theo quan điểm pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học chương ii – cảm ứng, sinh học 11
 189. Skkn phát triển kĩ năng giải bài tập “các quy luật di truyền” thông qua dạng toán “di truyền tương tác giữa các gen không alen”
 190. Skkn giáo dục giới tính và bình đẳng giới chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên
 191. Hình thành kỹ năng trả lời câu hỏi ứng dụng thực tiễn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11
 192. Skkn tích hợp văn học việt nam vào dạy học sinh học thpt
 193. Skkn hướng dẫn học sinh tìm hiểu sự thay đổi vốn gen của quần thể dưới áp lực của các nhân tố tiến hóa
 194. Phương pháp giải bài tập tích hợp các quy luật di truyền
 195. Skkn lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua một số bài trong sinh học lớp 10
 196. Skkn thiết kế các bài tập tình huống để dạy học phần tiến hóa sinh học 12 cơ bản
 197. Skkn một số hoạt động thực tế của thầy và trò lớp 10s1 trường thpt kiệm tân về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
 198. Skkn hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải
 199. Skkn dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn công nghệ 10 và sinh học 10, 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 200. Skkn thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm dạng tìm dữ kiện đúng –sai môn sinh học dành cho học sinh khối 12 trường thpt nguyễn du
 201. Skkn làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học
 202. Skkn sử dụng phương pháp trực quan kết hợp với các phương pháp khác để giảng dạy sinh học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức môn sinh học
 203. Skkn sưu tầm và sử dụng kênh hình để dạy bài 20 (thực hành) sinh học 10 cơ bản
 204. Skkn một số kĩ năng xử lí hình ảnh, phim trong dạy học sinh học thpt
 205. Skkn tích hợp giáo dục giới tính trong dạy học nội dung sinh học cơ thể động vật – sinh học 11
Mới hơn Cũ hơn