Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử cấp THPT (SKKN môn Lịch sử lớp 10, 11, 12)

  

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử cấp THPT (SKKN môn Lịch sử lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
 1. Skkn một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử, gây hứng thú trong học tập và nâng chất lượng bộ môn

 2. Skkn khai thác tài liệu tiểu sử nguyễn ái quốc trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930, lớp 12 thpt ban cơ bản 
 3. Tổ chức dạy học các chủ đề môn lịch sử lớp 10 ở trường thpt (theo chương trình 2018)
 4.  Tổ chức dạy học các chủ đề môn lịch sử lớp 10 ở trường thpt (theo chương trình 2018)
 5. Skkn dạy học tích hợp liên môn trong bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ x xv (lịch sử lớp 10 – ban cơ bản) 
 6. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn lịch sử 12 giai đoạn 1945 1954 
 7. Skkn đổi mới hình thức hoạt động nhóm trong giảng dạy lịch sử ở trường thpt theo định hướng, hướng dẫn học sinh tự học 
 8. Skkn giải pháp dạy học lịch sử theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh ở trường phổ thông
 9. Skkn công cuộc bảo vệ hậu phương thanh hoá trong kháng chiến chống pháp1946 1954 
 10. Skkn “một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử
 11. Skkn nâng cao hiệu quả giáo dục lòng yêu nước và giữ gìn chủ quyền biển, đảo việt nam cho học sinh qua chủ đề “việt nam ở nửa đầu thế kỉ xix” trong chương trình lịch sử lớp 10, cấp trung học phổ thông
 12. Skkn thiết kế bài giảng“phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ xviii” theo định hướng phát triển năng lực học sinh 
 13. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn lịch sử 12 giai đoạn 1945 1954
 14. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích hợp một số bài học phần lịch sử việt nam
 15. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn lịch sử 12 giai đoạn 1945 1954 
 16. Skkn dạy học tích hợp liên môn trong bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ x xv (lịch sử lớp 10 – ban cơ bản) 
 17. Skkn khai thác tài liệu tiểu sử nguyễn ái quốc trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930, lớp 12 thpt ban cơ bản
 18. Skkn tích hợp văn học cách mạng trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 2000 (lịch sử 12 ban cơ bản)
 19. Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho học sinh trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trƣờng trung học phổ thông 
 20. Skkn sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử bài 31 cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii (tiết 1) sgk 10 
 21. Skkn sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy bài 21 “ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954 1965)” lớp 12
 22. Skkn sử dụng phương pháp graph vào dạy các bài ôn tập, tổng kết trong chương trình lịch sử thpt
 23. Skkn xây dựng và sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông 
 24. Skkn sử dụng một số bảng biểu góp phần nâng cao hiệu quả trong ôn tập môn lịch sử lớp 12 
 25. Skkn sử dụng phương pháp sơ đồ hóa để giảng dạy các tiết sơ kết , tổng kết trong chương trình sách giáo khoa môn lịch sử ( hệ thpt 
 26. Skkn sử dụng niên biểu trong đổi mới kiểm tra đánh giá môn lịch sử lớp 12
 27. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử lớp 12
 28. Skkn dạy học tích hợp liên môn lịch sử ngoại ngữ gdcd 
 29. Skkn tích hợp văn học cách mạng trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 2000 (lịch sử 12 ban cơ bản)
 30. Skkn xây dựng và sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông 
 31. Skkn công cuộc bảo vệ hậu phương thanh hoá trong kháng chiến chống pháp1946 1954 
 32. Skkn “ một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử 
 33. Skkn sử dụng phương pháp sơ đồ hóa để giảng dạy các tiết sơ kết , tổng kết trong chương trình sách giáo khoa môn lịch sử ( hệ thpt )
 34. Skkn giải pháp dạy học lịch sử theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh ở trường phổ thông 
 35. Skkn dạy học phong trào “đồng khởi” qua hình thức về nguồn kết hợp với giao lưu, đối thoại 
 36. Skkn sử dụng di sản văn hóa phi vật thể bến tre nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử địa phương lớp 10 và 11
 37. Skkn sử dụng di sản lịch sử địa phương vào giảng dạy lịch sử lớp 10 
 38. Skkn kết hợp giáo dục cho học sinh về vấn đề “bạo lực học đường” thông qua một số bài học trong bộ môn lịch sử 
 39. Skkn hướng dẫn học sinh thiết kế và khai thác báo tường lịch sử 
 40. Skkn kiểm tra việc tự học của học sinh thông qua mạng xã hội 
 41. Skkn kiểm tra việc tự học của học sinh thông qua mạng xã hội zalo messenger (facebook) 
 42.  Skkn dạy học theo hướng phát triển năng lực người học thông qua bài 11 lớp 10 “tây âu thời hậu kì trung đại” (tiết 1) 
 43.  Skkn hướng dẫn học sinh 12 ôn thi thpt quốc gia phần lịch sử việt nam 1919 2000 theo hệ thống chuyên đề
 44. Skkn một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử 11 12
 45. Skkn phương pháp nhận dạng câu hỏi nhận thức và làm bài thi môn lịch sử
 46. Skkn ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12
 47. Skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông
 48. Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919-1975 ở các trường thpt tỉnh bắc giang
 49. Skkn sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại trong bài 11 lịch sử 10
 50. Skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông
 51. Skkn khai thác một số kiến thức thơ văn vận dụng trong việc giảng dạy môn lịch sử bậc thpt
 52. Skkn vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào dạy học chương iii việt nam từ năm 1945 đến năm 1954 (lịch sử 12)
 53. Skkn giải pháp nâng cao việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử lớp 12 thpt
 54. Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 - 1975 ở các trường thpt tỉnh bắc giang
 55. Skkn hướng dẫn học sinh cách học và làm bài tập lịch sử nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn bộ môn lịch sử ở bậc thpt
 56. Skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam ở trường trung học phổ thông.
 57. Skkn sử dụng hình ảnh tư liệu vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông
 58. Skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 – 1975 ở trường trung học phổ thông
 59. Skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam ở trường trung học phổ thông.
 60. Skkn sử dụng tài liệu lịch sử trong dạy học cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
 61. Skkn sử dụng hình ảnh tư liệu vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông
 62. Skkn sử dụng tài liệu lịch sử thành văn kết hợp với đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử bài 20” (sgk lịch sử 12)
 63. Skkn sử dụng di sản ở đồng nai trong dạy môn lịch sử trường thpt
 64. Skkn sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu trong dạy học lịch sử ở trường thpt
 65. Skkn sử dụng bảng kiến thức trong dạy học lịch sử trên phần mềm power point
 66. Skkn sử dụng bài tập trong dạy học các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết lịch sử 12 trường thpt
 67. Skkn sơ đồ hoá bài học lịch sử nhằm góp phần củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh lớp 12
 68. Skkn rèn luyện kỹ năng tự học bộ môn lịch sử cho học sinh lớp 10
 69. Skkn phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 chuyên đề các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta từ thế kỉ x đến thế kỉ xix
 70. Skkn quá trình lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đi tới thắng lợi cách mạng tháng tám 1945
 71. Skkn phương pháp khai thác những nội dung chủ yếu phần lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn lịch sử
 72. Skkn phát triển tư duy học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930 ở trường trung học phổ thông
 73. Skkn phát triển năng lực tư duy, sáng tạo của học sinh bằng phương pháp dạy học tích hợp liên môn ở môn lịch sử trường thpt sông ray
 74. Skkn nâng cao chất lượng tốt nghiệp thpt (gdtx ) thông qua công tác bồi dưỡng môn lịch sử
 75. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử thông qua sử dụng hệ thống câu hỏi
 76. Skkn nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn lịch sử
 77. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử thông qua sử dụng hệ thống câu hỏi
 78. Skkn nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn lịch sử
 79. Skkn những bài học kinh nghiệm trong cách mạng việt nam từ 1945 2000
 80. Skkn nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử bằng sự kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ thông tin
 81. Skkn khai thác kênh hình và sưu tầm tư liệu để nâng cao hiệu quả giảng dạy lịch sử việt nam lớp 10 ban cơ bản
 82. Skkn nâng cao chất lượng tốt nghiệp thpt (gdtx ) thông qua công tác bồi dưỡng môn lịch sử
 83. Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh học tập và làm bài môn lịch sử thpt
 84. Skkn một số nguyên tắc và biện pháp phát triển tư duy cho học sinh trong dạy – học lịch sử
 85. Skkn một số vấn đề cơ bản hiệp ước bali
 86. Skkn một số kinh nghiệm trong tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử
 87. Skkn một số biện pháp giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trong dạy – học môn lịch sử ở trường phổ thông
 88. Skkn lồng ghép tư tưởng hồ chí minh trong giảng dạy lịch sử việt nam lớp 12 thpt từ 1919 1945
 89. Skkn ứng dụng cntt qua việc thiết kế một tiết dạy bằng giáo án điện tử lịch sử
 90. Skkn một số kinh nghiệm dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường thpt chuyên
 91. Skkn lồng ghép lịch sử địa phương đồng nai thời kì kháng chiến chống mĩ vào dạy học lịch sử việt nam – khối 12
 92. Skkn kĩ năng tổng hợp kiến thức cơ bản theo vấn đề trong bồi dưỡng học sinh giỏi phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954
 93. Skkn kĩ năng tổng hợp kiến thức cơ bản khi làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử
 94. Skkn khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lớp 10
 95. Skkn khắc sâu lòng yêu nước cho học sinh khi dạy bài truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến ở lịch sử lớp 10
 96. Skkn hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu, xây dựng bài học lịch sử lớp 10 cơ bản
 97. Skkn áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lịch sử
 98. Skkn hướng dẫn học viên sử dụng sách giáo khoa trong dạy học môn lịch sử lớp 10
 99. Skkn hướng dẫn học viên sử dụng sách giáo khoa trong dạy học môn lịch sử lớp 10
 100. Skkn hướng dẫn học sinh lập bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn lịch sử
 101. Skkn hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề môn lịch sử
 102. Skkn hướng dẫn học sinh khai thác tranh ảnh, lược đồ trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10, 11 theo hướng tích cực ở trường trung học phổ thông
 103. Skkn hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa trong phần lịch sử việt nam lớp 11 cơ bản
 104. Skkn góp thêm một số hình thức để củng cố bài môn lịch sử ở trường thpt
 105. Skkn để việc dạy và học môn lịch sử đạt kết quả hơn
 106. Skkn góp thêm một số hình thức để củng cố bài môn lịch sử ở trường thpt
 107. Skkn giải pháp đầu tư soạn giáo án cho một tiết dạy học lịch sử ở trường thpt
 108. Skkn đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực
 109. Skkn đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá qua hình thức xây dựng ma trận đề để nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử
 110. Skkn đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 12 thông qua việc kết hợp văn học để gây hứng thú cho học sinh
 111. Skkn dạy học nêu vấn đề và sử dụng công nghệ thông tin để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử
 112. Skkn bước đầu tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua ngoại khoá lịch sử
 113. Skkn áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lịch sử
 114. Skkn tổ chức cho học sinh lĩnh hội chuẩn kiến thức trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn thế kỉ (x xv) lớp 10 trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn)
 115. Skkn một số kinh nghiệm về phương pháp dạy học lịch sử
 116. Skkn xây dựng hồ sơ tư liệu phục vụ việc dạy bài 31 cách mạnh tư sản pháp cuối thế kỷ xviii, sách giáo khoa lịch sử lớp 10
 117. Skkn xây dựng và vận dụng giáo án các loại hình hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử
 118. Skkn xây dựng và vận dụng giáo án các loại hình hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử
 119. Skkn xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước để phát huy tính cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 – 1965 ở lớp 12 trường thpt
 120. Skkn xây dựng hồ sơ tư liệu phục vụ việc dạy bài 31 cách mạnh tư sản pháp cuối thế kỷ xviii, sách giáo khoa lịch sử lớp 10
 121. Skkn xây dựng chuyên đề dạy học lịch sử 12 “những thắng lợi quân sự tiêu biểu của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1946 1954”
 122. Skkn xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. bài 20 xâydựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x – xv, lịch sử 10 (chương trình chuẩn)
 123. Skkn xây dựng chuyên đề quan hệ quốc tế (1945 2000) trong dạy học lịch sử lớp 12 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề
 124. Skkn ứng dụng cntt qua việc thiết kế một tiết dạy bằng giáo án điện tử lịch sử
 125. Skkn ưu thế của phương pháp trực quan trong giảng dạy môn lịch sử
 126. Skkn xây dựng chuyên đề các cuộc cách mạng tư sản điển hình thời cận đại
 127. Skkn vận dụng thơ văn trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông
 128. Skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn để nâng cao hiệu quả bài giảng lịch sử
 129. Skkn vận dụng một số phương pháp dạy học lịch sử để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh ở trường trung học phổ thông
 130. Skkn ứng dụng lồng ghép một số trò chơi trong dạy học môn lịch sử lớp 11
 131. Skkn sử dụng văn học trong giảng dạy lịch sử
 132. Skkn xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn
 133. Skkn áp dụng gameshow truyền hình vào dạy bài 27 – quá trình dựng nước và giữ nước ( lịch sử lớp 10 – ban cơ bản)
 134. Skkn một số kinh nghiệm trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường thpt
 135. Skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thpt thông qua dạy học môn lịch sử
 136. Skkn đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 12 thông qua việc rèn luyện học sinh làm bài tập
 137. Skkn tập cho học sinh tiếp cận lịch sử qua các tư liệu trong giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông
 138. Skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12
 139. Skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12
 140. Skkn đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 12 thông qua việc rèn luyện học sinh làm bài tập
 141. Skkn tập cho học sinh tiếp cận lịch sử qua các tư liệu trong giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông
 142. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở trường thpt
 143. Skkn các biện pháp sư phạm nhằm phát triển tư duy học sinh trong dạy học bài “phong trào dân chủ 1936 139” (lịch sử 12 – chương trình chuẩn)
 144. Skkn sử dụng hệ thống các loại bài tập nhận thức trong bài “nước việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2 9 1945 đến trước ngày 19 12 1946” ở chương trình nâng cao lịch sử lớp 12 thpt
 145. Skkn biên soạn một số câu hỏi, bài tập lịch sử lớp 12 – lịch sử việt nam, giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2000 ôn thi học sinh giỏi
 146. Skkn sự hình thành và phát triển của các vương quốc chính ở đông nam á lớp 10
 147. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở trường thpt
 148. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 học tập và làm bài thi môn lịch sử thông qua bảng hệ thống hóa kiến thức
 149. Skkn hướng dẫn học sinh lớp12 ôn tập và làm bài thi môn lịch sử có hiệu quả thông qua bảng hệ thống hóa kiến thức
 150. Skkn một số kinh nghiệm trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường thpt
 151. Skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam ở trường thpt
 152. Skkn sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11
 153. skkn Sử dụng âm nhạc trong dạy học môn lịch sử lớp 12, phần lịch sử việt nam (1919 - 1954) tại trường thph lý tự trọng
 154. Skkn một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học lịch sử ở trường thpt
 155. Skkn tổ chức việc tự học môn lịch sử cho học sinh lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng tại trường thpt kiệm tân
 156. Sử dụng website httptruonghocketnoi.edu.vn tạo môi trường trao đổi, học tập giúp học sinh tự nghiên cứu và chuẩn bị bài học lịch sử ở lớp 10
 157. Skkn sân khấu hóa trong dạy và học môn lịch sử
 158. Skkn tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam bài 12, sách giáo khoa lịch sử 12 (chương trình chuẩn)
 159. Skkn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học lịch sử việt nam lớp 10
 160. Skkn dạy học chủ đề “thời cơ trong cách mạng tháng tám năm 1945
 161. Skkn tích hợp tư liệu văn học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954
 162. Skkn tổ chức việc tự học môn lịch sử cho học sinh lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng tại trường thpt kiệm tân
 163. Skkn một số biện pháp tuyên truyền giáo dục tình yêu biển, đảo cho học sinh trường ptdtnt điểu xiểng
 164. Skkn sử dụng tài liệu môn văn học, địa lí ở trường thpt trong việc dạy học lịch sử việt nam lớp 12
 165. Skkn sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường thpt góp phần nâng cao chất lượng bộ môn ( phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại)
 166. Skkn hình thành một số khái niệm khi dạy về “chủ nghĩa tư bản” cho học sinh lớp 10,11
 167. Skkn sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12 ở trường thpt hoằng hóa 3
 168. Skkn sử dụng tranh, ảnh trực quan trong dạy học lịch sử địa phương lớp 12
 169. Skkn sử dụng phương pháp hệ thống hóa kiến thức qua sơ đồ, bảng biểu trong dạy học lịch sử 12 nâng cao
 170. Skkn sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11
 171. Skkn sử dụng sơ đồ trong giảng dạy các bài học môn lịch sử thpt
Mới hơn Cũ hơn