Sáng kiến kinh nghiệm Công tác Chủ nhiệm cấp THPT (SKKN Chủ nhiệm lớp 10, 11, 12)

  

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm Công tác Chủ nhiệm cấp THPT (SKKNChủ nhiệm lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
 1. Skkn hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giờ sinh hoạt lớp

 2. Skkn một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm thpt 
 3. Skkn giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông
 4. Skkn một số kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội vào công tác chủ nhiệm 
 5. Skkn một số giải pháp giúp giảm hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học của học sinh 
 6. Skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt bậc học thpt 
 7. Skkn hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giờ sinh hoạt lớp 
 8. Skkn Nâng cao vai trò của Giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh tại trường Trung học phổ thôn
 9. Skkn nâng cao kết quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú thcs và thpt 
 10. Skkn phương pháp lồng ghép tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với công tác đội tntp hồ chí minh trong trường phổ thông
 11. Skkn rèn luyện kĩ năng thuyết trình và kĩ năng độc lập nghiên cứu sáng tạo của học sinh trung học phổ thông qua dạy học trải nghiệm 
 12. Skkn hướng dẫn học sinh tự tổ chức sinh hoạt kỹ năng trong giờ sinh hoạt lớp
 13. Skkn ngăn chặn tình trạng học sinh nghiện game online 
 14. Skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp chủ nhiệm thpt 
 15. Skkn công tác chủ nhiệm nhằm giảm thiểu số lượng học sinh vắng và bỏ học ở trường thpt 
 16.  Skkn chuyên mục mỗi tuần một diễn giả trong giờ sinh hoạt lớp
 17.  Skkn giúp học sinh THPT hạn chế và tránh tình trạng nghiện chơi game 
 18. Skkn hướng dẫn học sinh lớp chủ nhiệm lập và thực hiện kế hoạch học tập và rèn luyện
 19. Skkn vận dụng công tác tư vấn học đường và giáo dục kĩ năng sống nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm
 20. Skkn vận dụng tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong công tác chủ nhiệm 
 21.  Skkn áp dụng trắc nghiệm tính cách mbti vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng nghề cho học sinh lớp 12
 22. Skkn giải pháp nâng cao hiệu quả việc quản lý nền nếp, kỉ luật đối với học sinh trong trường trung học phổ thông
 23. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sinh hoạt chuyên đề ở lớp chủ nhiệm
 24. Skkn một số biện pháp xây dựng nền nếp tốt ở lớp chủ nhiệm
 25. Skkn nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển năng lực tự giáo dục của học sinh trung học từ dạy học trải nghiệm
 26.  Skkn hình thành kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp chủ nhiệm 
 27. Skkn tổ chức các hoạt động giáo dục khởi nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông 
 28. Skkn tạo hứng thú cho học sinh lớp chủ nhiệm trong giáo dục kĩ năng tự vệ
 29. Skkn đa dạng hóa tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt bằng hình thức trải nghiệm sáng tạo 
 30. Skkn vận dụng giải pháp mới kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học ở trường trung học phổ thông 
 31.  Skkn hình thành kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp chủ nhiệm
 32. Skkn lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các mẫu chuyện kể về bác hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm nâng cao chất lượng hạnh kiểm lớp chủ nhiệm 
 33. Skkn khơi gợi sự sáng tạo, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cho học sinh qua tham quan thực tế nghề chỉ xơ dừa 
 34. Skkn tổ chức các hoạt động giáo dục khởi nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông 
 35. Skkn áp dụng trắc nghiệm tính cách mbti vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng nghề cho học sinh lớp 12
 36. Skkn biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm thông qua việc khảo sát và tăng cường hoạt động giám sát 
 37. Skkn một số giải pháp để thực hiện lồng ghép giáo dục bình đẳng giới trong công tác chủ nhiệm ở nhà trường trung học phổ thông
 38. Skkn hướng dẫn học sinh lớp chủ nhiệm lập và thực hiện kế hoạch học tập và rèn luyện 
 39.  Skkn kinh nghiệm triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông
 40. Skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường trung học phổ thông
 41. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10
 42. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh
 43. Skkn một số biện pháp góp phần giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt hiện nay Skkn một số biện pháp về công tác xã hội hóa giáo dục ở trường thpt hồng quang
 44. Skkn“một số phương pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 10
 45. Skkn những biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt vinh xuân , huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn hiện nay
 46. Skkn một số hoạt động trong công tác chủ nhiệm giúp học sinh đoàn kết gắn bó
 47. Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm ở trung tâm giáo dục thường xuyên
 48. Skkn một số hoạt động trong công tác chủ nhiệm giúp học sinh đoàn kết gắn bó
 49. Skkn một số giải pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức học sinh thpt
 50. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh cá biệt
 51. Skkn vai trò của gvcn trong việc giáo dục đạo đức và hạn chế tình trạng bạo lực học đường
 52. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác hướng nghiệp cho học sinh
 53. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc hình thành đạo đức học viên ttgdtx
 54. Skkn ứng dụng “công nghệ thông tin vào hoạt động ngoại khóa” .
 55. Skkn phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực của gvcn
 56. Skkn nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm
 57. Skkn một số kinh nghiệm giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp chủ nhiệm
 58. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 59. Skkn một số giải pháp đễ nâng cao chất lượng giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm trong trường thpt
 60. Skkn một số trò chơi có thể áp dụng cho học sinh trong giờ sinh hoạt lớp trong nhà trường thpt
 61. Skkn một số biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh yếu và cá biệt trong lớp chủ nhiệm
 62. Skkn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào của lớp chủ nhiệm thp
 63. Skkn quản lý học sinh qua công tác chủ nhiệm
 64. Skkn kinh nghiệm duy trì sĩ số trong công tác chủ nhiệm lớp
 65. Skkn công tác chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh yếu – kém và đạo đức học sinh thpt
 66. Skkn dạy phụ đạo một giải pháp hạ thấp tỷ lệ học sinh yếu, kém ở trường thpt võ trường toản
 67. Skkn công tác chủ nhiệm và quản lý học sinh
 68. Skkn biên soạn giáo trình giảng dạy thực hành môn học điều khiển khí nén và điện khí nén
 69. Skkn công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt định quán, huyện định quán, tỉnh đồng nai
 70. Skkn giáo viên gdcd phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh ở trường trung học phổ thông
 71. Skkn chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông
 72. Skkn chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông

 73. Skkn một số kinh nghiệm của bản thân nhằm giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp chủ nhiệm
 74. Skkn một số biện pháp nhằm hạn chế nghỉ học của giáo viên chủ nhiệm
 75. Skkn facebook và bạo lực học đường ở một số trường thpt tỉnh gia lai.
 76. Skkn một số kinh nghiệm của bản thân nhằm giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp chủ nhiệm
 77. Skkn chủ nhiệm thpt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông
 78. Skkn biện pháp duy trì sĩ số cho giáo viên chủ nhiệm ở lớp có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số
 79. Skkn một số biện pháp hạn chế học sinh nghỉ học của giáo viên chủ nhiệm
 80. Skkn chủ nhiệm thpt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông
 81. Skkn giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp
 82. Một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm
 83. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các trò chơi và hoạt động nhóm trong tiết chủ nhiệm
 84. Skkn giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông phước thiền
 85. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực học đường ở trường trung học phổ thông thanh bình, huyện tân phú
 86. Skkn phương pháp rèn luyện đức tính trung thực cho học sinh lớp chủ nhiệm
 87. Skkn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt
 88. Skkn đánh giá ảnh hưởng của game online đến kết quả học tập của học sinh và đề xuất giải pháp
 89. Skkn một số giải pháp nâng cao kĩ năng sống cho học sinh tại trường thpt long thành
 90. Skkn một số giải pháp nhằm làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường thpt lê hồng phong
 91. Skkn gvcn với vai trò xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp tự quản đoàn kết, hiệu quả
 92. Skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông cho học sinh lớp chủ nhiệm
 93. Skkn những giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thpt phước thiền
 94. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua công tác chủ nhiệm lớp
 95. Skkn giáo dục giá trị sống cho học sinh trường thpt trưng vương
Mới hơn Cũ hơn