Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi [Phần 5] năm 2023Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 3-4 tuổi [Phần 5], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.

Skkn được cập nhật đến năm học 2023-2024

Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn một số biện pháp nâng cao kỹ năng tạo hình cho trẻ 3 4 tuổi tại trường mầm non 
 2. Biện pháp phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi thông qua trò chơi 
 3. skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi hứng thú với hoạt động tạo hình trong trường mầm non 
 4. skkn một số biện pháp kết nối với phụ huynh và giáo dục trẻ 3 4 tuổi trong mùa dịch 
 5. skkn một số biện pháp rèn kỹ nănglao động tự phục vụ cho trẻ 3 4 tuổi trong thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch covid 19 (2022) 
 6. skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 4 tuổi 
 7. skkn một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi biết quan tâm chia sẻ (năm 2021) 
 8. skkn một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ 3 4 tuổi hoạt động tích cực 
 9. skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi học tốt khám phá khoa học (năm 2021) 
 10. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 4 tuổi thông qua hoạt động tạo hình trong trường mầm non (năm 2021) 
 11. skkn một số biện pháp giáo dục trẻ 3 4 tuổi kỹ năng nhận biết và phòng tránh nguy cơ không an toàn trong trường mầm non 
 12. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng môn tạo hình cho trẻ 3 4 tuổi (năm 2021) 
 13. skkn một số biện pháp giáo dục trẻ 3 4 tuổi kỹ năng nhận biết và phòng tránh nguy cơ không an toàn trong trường mầm non 
 14. Skkn một số biện pháp nâng cao kỹ năng tạo hình cho trẻ 3 4 tuổi tại trường mầm non
 15. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi hứng thú với hoạt động tạo hình trong trường mầm non
 16. Skkn một số biện pháp kết nối với phụ huynh và giáo dục trẻ 3 4 tuổi trong mùa dịch
 17. Skkn một số biện pháp phối hợp với phụ huynh phòng, chống, tai nạn thương tích cho trẻ 3 4 tuổi trong thời gian ở nhà nghỉ dịch covid – 19
 18. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi sớm thích nghi với trường lớp mầm non
 19. Skkn một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 3 4 tuổi trong trường mầm non
 20. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi có thói quen tự phục vụ ở trường mầm non
 21. Skkn một số biện pháp vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi trường mầm non
 22. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi hứng thú làm quen với số lượng
 23. Skkn một số biện pháp nâng cao nghệ thuật múa cho trẻ 3 4 tuổi
 24. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 3 4 tuổi kỹ năng nhận biết và phòng tránh nguy hiểm nhằm đảm bảo án toàn cho trẻ ở trường mầm non
 25. Skkn một số biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé ( 3 4 tuổi )
 26. Skkn một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động âm nhạc cho trẻ 3 4 tuổi trong trường mầm non
 27. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi”
 28. Skkn một số biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo bé ( 3 4 tuổi )
 29. Skkn một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé biết quan tâm chia sẻ với người thân và bạn bè góp phần hình thành nhân cách trẻ
 30. Thiết kế trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3 4 tuổi ở trường mầm non hướng dương, huyện bình đại, tỉnh bến tre​
 31. Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi thông qua đồng dao
 32. Thực trạng phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi​
 33. Thực trạng giáo viên sử dụng phương pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi
 34. Thực trạng sử dụng đồ dùng dạy học trực quan nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 3 4 tuổi trong hoạt động làm quen với toán​
 35. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo
 36. Năng lực ngôn ngữ tiếp nhận của trẻ mẫu giáo từ 3 5 tuổi.
 37. Skkn một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 3 – 4 tuổi tại trường mầm non
 38. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi phát triển các kỹ năng cơ bản
 39. Skkn một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 3 4 tuổi thông qua hoạt động giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và sức khỏe
 40. Skkn một số giải pháp giúp trẻ 3 4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học, nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại trường mầm non
 41. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 42. Skkn “một số biện pháp phối hợp với phụ huynh phòng, chống, tai nạn thương tích cho trẻ 3 4 tuổi trong thời gian ở nhà nghỉ dịch covid – 19 (2022)

Nếu gặp khó khăn trong quá trình xem và tải tài liệu hay cần trợ giúp LIÊN HỆ TẠI ĐÂY (CLICK TẠI ĐÂY)


Mới hơn Cũ hơn