Skkn phát triển kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh thcs qua tiết projectNgày nay nhu cầu sử dụng tiếng Anh để học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh sống trong các điều kiện trong nước và quốc tế ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập nhanh sâu và mạnh như hiện nay nhu cầu ấy càng trở nên bức thiết đối với không chỉ riêng mỗi cá nhân mà còn của cả dân tộc. Nhưng nhu cầu việc dạy và học ngoại ngữ đó đòi hỏi phải có một sự thay đổi toàn diện trong tất cả các cấp học, ngành học, tài liệu, cơ sở vật chất, phương pháp, thái độ động cơ của tất cả mọi đối tượng tham gia vào quá trình dạy và học ngoại ngữ, cụ thể ở đây là Tiếng Anh. 

Đứng trước những đòi hỏi đó, bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 theo quyết định số 1400/QĐTTg ngày 30/92008. Đề án đã đưa ra mục tiêu chung là “đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” “nhằm đến năm 2020 đa số các thanh niên Việt Nam có thể đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.” 

Để thực hiện được mục tiêu đó, bộ Giáo dục và đào tạo đã tiến hành nhiều biện pháp cụ thể, trong đó đổi mới sách giáo khoa là một trong những giải pháp giúp cho việc dạy và học Tiếng Anh có nhiều biến đổi tích cực. Bộ sách Tiếng Anh thí điểm mới là một trong những tài liệu đang được thực hiện dạy ở các trường THCS trên toàn quốc. 

Trong bộ sách, điểm khác biệt nổi bật so với bộ sách cũ là có phần project hay còn được gọi là bài tập lớn hay bài tập dự án sau mỗi đơn vị bài học (Project-based learning). Để tìm hiểu kỹ hơn về phần này cũng như phát huy được tối đa những hiệu quả mà nó mang lại, chúng tôi đã tiến hành thực hiện chuyên đề: “Phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh THCS qua tiết project”

...

Link tải file đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn