Skkn một số biện pháp giúp giáo viên lớp 1 dạy tốt hoạt động trải nghiệm theo chủ đề sách mớiSau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Để đảm bảo phát triển cao hơn nữa, nước ta đã không ngừng đổi mới, ngành Giáo dục cũng đang thay đổi làm nòng cốt cho sự đổi mới phát triển của đất nước. Thể hiện rõ nét nhất chính là công cuộc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã, đang tổ chức và xây dựng.

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với học sinh lớp 1 với năm bộ sách: Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Trong 5 bộ sách này, trường Tiểu học Thanh Liệt chúng tôi đã chọn bộ sách Cánh diều với các môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất. Trong các môn học này, môn Hoạt động trải nghiệm là môn học mới lần đầu được đưa vào chương trình lớp 1 mà trước kia không có. Môn Hoạt động trải nghiệm tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thể hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.

Khi dạy môn học này, hẳn giáo viên không tránh khỏi những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình dạy. Vậy làm thế nào để giáo viên dạy tốt, học sinh học có hiệu quả môn Hoạt động trải nghiệm, tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp giúp giáo viên lớp 1 dạy tốt Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu khó khăn, thực trạng của giáo viên khi dạy Hoạt động trải nghiệm từ đó đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên dạy tốt Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề.

Link tải file đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn