Skkn Một số biện pháp giúp giáo viên dạy học phân môn học vần lớp 1 bộ sách Cánh diều đạt hiệu quả “Tiểu học là cấp học nền tảng trong nhà trường phổ thông, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách con người là nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn hệ thống giáo dục quốc dân” hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu về sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản để học tiếp trung học hoặc đi vào cuộc sống lao động. Trong chương trình Tiểu học môn Tiếng Việt giữ một vi trí đặc biệt quan trọng. Đo là môn học co chứ năng “ké” (vừ là môn công cụ, vừ là môn khoa học). 

Mục tiêu của môn Tiếng Việt ở trường tiểu học nhằm: Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nó, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứ tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt, gó phần rèn luyện các thao tác của tư duy. Học vần là phân môn trong môn học Tiếng Việt co vi trí quan trọng ở Tiểu học. Nó là phân môn khởi đầu (được học sớm nhất ở Tiểu học) và no còn là công cụ, một phương tiện quan trọng để học tốt các môn học khác, giúp học sinh chiếm lĩnh kho tàng tri thứ văn hoá của nhân loại được tàng trữ trong sách vở. 

Năm học 2020 – 2021 là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới với sự ra đời của 5 bộ sách giáo khoa: Cánh Diều, Kết nối tri thứ với cuộc sống, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực. Trường chúng tôi đã thống nhất và lựa chọn bộ sách Cánh Diều để giảng dạy trong năm học này. 

Phân môn Học vần trong môn Tiếng Việt ở chương trình hiện hành không còn xa lạ và mới mẻ với giáo viên tuy nhiên với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 phân môn này co sự thay đổi rõ rệt về chương trình, cấu trúc, nội dung và quy trình hoàn toàn mới so với chương trình hiện hành. Với quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phát triển năng lực học sinh. Hẳn đây không chỉ là kho khăn của riêng tôi mà còn là kho khăn của nhiều giáo viên trong quá trình giảng dạy phân môn này. 

Xuất phát tư thực tế đó tôi mạnh dạn đề xuất những biện pháp nhỏ do bản thân đúc kết được đo là: “Một số biện pháp giúp giáo viên dạy học phân môn học vần lớp 1 bộ sách Cánh diều đạt hiệu quả”. Với mong muốn giúp các em học tốt phân môn học vần trong chương trình Tiếng Việt sách giáo khoa mới đạt hiệu quả cao trong năm học 2020 – 2021 này.

Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm:

Nhằm nghiên cứ, tìm hiểu thực trạng, kho khăn của giáo viên trong quá trình dạy phân môn Học vần tư đo đề xuất ra các biện pháp giúp giáo viên dạy phân môn Học vần co hiệu quả. 

Nhiệm vụ của nghiên cứu:

- Nghiên cứ mục tiêu giáo dục tiểu học. 

- Mục tiêu Tiếng Việt lớp 1. 

- Nghiên cứ các tài liệu tham khảo. 

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1, sách thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1 và các tài liệu có liên quan.

Link tải file đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn