Sử dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển khả năng giao tiếp ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Sử dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển khả năng giao tiếp ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi 

1. Lý do chọn đề tài 

Đối với sự phát triển tâm lý và nhân cách của con người nói chung, phát triển hoạt động giao tiếp được coi là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là tiền đề, là điều kiện để con người có thể thực hiện được những suy nghĩ của mình. Đối với trẻ em lứa tuổi mầm non nói riêng, phát triển hoạt động giao tiếp cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng của gia đình và nhà trường, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ. Từ khi mới sinh ra đứa trẻ dần dần lĩnh hội kinh nghiệm xã hội thông qua hoạt động giao tiếp với người lớn, qua đồ chơi, đồ vật xung quanh. Các nhà khoa học đã chứng minh đặc điểm giao tiếp của trẻ với người lớn và bạn cùng chơi được thay đổi và phức tạp dần trong suốt thời kì ấu thơ. Sự phát triển giao tiếp, sự phức tạp hóa và làm giàu hình thức giao tiếp tạo nên những khả năng mới cho đứa trẻ tiếp thu kiến thức và kĩ năng từ môi trường xung quanh. Điều này có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự phát triển tâm lý và nhân cách của đứa trẻ. 

Ở trẻ 4-5 tuổi, trò chơi đóng vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ ở giai đoạn này. Các mối quan hệ của người lớn được trẻ thể hiện trong trò chơi. Chuyển từ sự tham gia chơi cùng nhau đến sự hợp tác cùng nhau đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hoạt động giao tiếp của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi. Thực tiễn giáo dục mầm non cho thấy, trò chơi đóng vai theo chủ đề đã được đưa vào hoạt động của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi nhưng việc lựa chọn và sử dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ còn nhiều vấn đề có thể được tiếp tục nghiên cứu ứng dụng. Vì những lý do kể trên, đề tài: “Sử dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển khả năng giao tiếp ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi” được lựa chọn nghiên cứu.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp sử dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển khả năng giao tiếp ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho các em.

...

Link tải file đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG 

Mới hơn Cũ hơn