Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non

 Tên luận án: “Tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non”.

Chuyên nghành: Lý luận và Lịch sử Giáo dục                            Mã số: 9 14 01 02

 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phượng

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh

                                              2. PGS.TS. Phạm Minh Mục

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

-  Luận án đã góp phần bổ sung lí luận về tổ chức trò chơi để phát triển ngôn ngữ rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi trong môi trường giáo ở Việt Nam.

Xây dựng khung lý thuyết tổ chức trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK) 5-6 tuổi.

- Xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ RLPTK 5-6 tuổi.

- Làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những yếu tố tác động đến quá trình tổ chức trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ RLPTK 5-6, góp phần giải quyết vấn đề triển khai và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt nói chung, trẻ RLPTK nói riêng trong thực tiễn hiện nay.

- Xây dựng được các biện tổ chức trò chơi pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thị kèm RLPTK 5-6 tuổi dựa trên đặc điểm, khả năng, nhu cầu của trẻ và sự phù hợp với môi trường giáo dục. Những biện pháp tổ chức trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ được đề xuất và kiểm chứng qua thực nghiệm sư phạm có giá trị tham khảo cho công tác quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên dạy trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở các cơ sở giáo dục.

 - Luận án có giá trị tham khảo cho công tác quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đặc biệt, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên dạy trẻ rối loạn phổ tự kỉ.


Link tải file đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG


Nếu link hoặc tài liệu bị lỗi, khó khăn khi tải skkn, hãy inbox ở mục HỖ TRỢ để được admin hỗ trợ nhanh nhất.

Mới hơn Cũ hơn