Skkn một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen văn học

 


Như chúng ta đã biết, ở lứa tuổi mẫu giáo, là giai đoạn vô cùng quan trọng để tạo cho trẻ một số kỹ năng sống ban đầu, đặt nền tảng vững chắc trong suốt quá trình phát triển sau này của trẻ. Đây là giai đoạn khó khăn nhất trong việc hình thành và phát triển nhân cách vì kinh nghiệm của trẻ còn quá nghèo nàn, đơn điệu…Việc phát triển toàn diện của trẻ được chứa đựng trong tất cả các hoạt động như: học tập, lao động, vui chơi… đều mang ý nghĩa và có vai trò giáo dục lễ giáo cho trẻ. Giáo dục lễ giáo có tác động rất lớn đến sự phát triển đời sống tình cảm của trẻ đối với mọi người, đặc biệt là giao tiếp với cô giáo và bạn bè trong lớp, giao tiếp với người thân. Giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo là sự hình thành, phát triển nhân cách cho trẻ, sự nhận thức qua cách giao tiếp và thông qua các bài thơ, câu chuyện, nhằm giáo dục đạo đức lối sống cho trẻ. Giáo dục lễ giáo ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Nếu được giáo dục tốt, khi giao tiếp trẻ sẽ nói năng nhẹ nhàng, mạch lạc, có văn hóa trong các câu nói, cử chỉ, hành động của trẻ đối với mọi người. Vậy giáo dục lễ giáo là gì? Là giáo dục cả về phẩm chất đạo đức và tính cách, lối sống của trẻ, hình thành cho trẻ nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Và giáo dục lễ giáo được thực hiện ở đâu?

            Theo tôi phải giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi và trong các hoạt động giáo dục. Mà trong đó hoạt động Làm quen văn học chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Thông qua những câu chuyện, bài thơ, giáo viên giáo dục trẻ những thói quen, hành vi đạo đức đúng đắn.

Trong xã hội hiện nay, mỗi gia đình có rất ít con vì thế có phụ huynh thì chiều con quá mức, cũng có phụ huynh do công việc bộn bề kiếm sống, điều kiện kinh tế khó khăn nên giao hẳn việc chăm sóc giáo dục con cái cho ông bà, cho nhà trường. Có nhiều cháu mới đi học chưa biết chào hỏi, thưa gửi lễ phép, còn trả lời trống không với người lớn tuổi, bạn bè và cô giáo. Trước thực trạng đó là một giáo viên dạy ở ở lớp lá  (5-6 tuổi) trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, tôi không thể không suy nghĩ và nhận thấy rằng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo hiện nay là việc làm cần thiết có vai trò to lớn trong quá trình phát triển toàn diện cho trẻ. Từ đó tôi đã tìm tòi, suy nghĩ và mạnh dạn chọn đề tài Một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động Làm quen văn học để nghiên cứu và thực hiện trong năm học 2019-2020.

...

Link tải file word đầy đủ: TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn