Skkn đổi mới phương pháp dạy học và một số giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh THPTĐổi mới phương pháp dạy học luôn là mục tiêu hàng đầu và liên tục của những người làm công tác giáo dục. Ở từng thời kì, phương pháp dạy học cũng sẽ thay đổi sao cho phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn xã hội và luôn hấp dẫn đối tượng giáo dục. Vì vậy giáo dục Quốc phòng, An ninh “GDQP-AN»  cho học sinh trung  học  phổ  thông là  một  nhiệm  vụ  quan  trọng  trong  công  tác  giáo dục quốc phòng toàn dân, nhằm rèn luyện tính kỉ luật và hình thành nhân cách cho học sinh. Thông qua  môn  học, giúp học sinh được nâng cao hiểu biết về  truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam và một số nội dung cơ bản khác về Quốc phòng, đồng thời rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể có tổ chức, có kỷ luật. Nội dung chương trình giảng dạy môn giáo dục Quốc phòng, an ninh cả phần lý thuyết và  thực hành cũng như việc tổ chức thi, kiểm tra, hội thao đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định đã phần nào củng cố vững chắc nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân vững mạnh hiện nay. Song phải thừa nhận một thực tế rằng, ở một bộ phận không nhỏ học sinh và một số ít giáo viên có biểu hiện coi thường, xem nhẹ, không có hứng thú học môn học này. Việc nhận thức về môn học như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của bộ môn. 

Đổi mới mạnh mẽ sâu rộng phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá. Yêu cầu giáo viên cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá hơn nữa quá trình học tập của học sinh, phải tạo ra được cơ chế buộc học sinh phải tham khảo tài liệu, chủ động nắm bắt nội dung môn học, nhằm hiểu sâu hơn nữa kiến thức. Đồng thời, cần cải tiến phương pháp học tập của học sinh, bởi hoạt động của giáo viên trên lớp đã bao hàm hoạt động của học sinh; cũng như vậy, hoạt động học của học sinh luôn chứa đựng vai trò giảng dạy của giáo viên. Để dự báo năng lực học tập, tự giáo dục của học sinh, năng lực giảng dạy của giáo viên, từ đó điều chỉnh, cải tiến phương pháp học tập của học sinh, phương pháp giảng dạy của thầy. Có như vậy, chúng ta mới thực sự biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Nhằm góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường đã tạo ra hứng thú cho các em học sinh học tập môn GDQP-AN. Đặc biệt là sau khi đã có kết quả  thực nghiệm trong năm học của hai lớp 11B1 và 11B2 để đem ra đối chứng. Tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Đổi mới phương pháp dạy học và một số giải pháp nâng cao chất lượng môn học Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh cho học sinh THPT”.

...

Link tải file đầy đủ: TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn