Skkn một số biện pháp chỉ đạo nhằm tăng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên mầm nonSKKN một số biện pháp chỉ đạo nhằm tăng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên mầm non

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Thế giới hôm nay đang chứng kiến biết bao điều kì diệu do con người tạo ra. Một trong những điều kì diệu ấy là sự góp mặt của công nghệ thông tin, là bước đột phá thúc đẩy mạnh mẽ quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ : “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội học tập”.

Hòa trong xu thế đổi mới từng bước tiến lên công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước, ngành giáo dục và đào tạo nước ta không ngừng phát triển để đáp ứng những đòi hỏi trong thời kỳ mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dục đào tạo đã trở nên quen thuộc trong hầu khắp các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Thực tế hiện nay vấn đề sử dụng mạng internet trong dạy học đặc biệt là dạy học bậc mầm non ở nước ta hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như:

- Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin như máy tính, hệ thống mạng land còn thấp, đây là vấn đề nan giải nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học qua mạng đi liền với đầu tư hệ thống máy tính, mạng máy tính nội bộ, mạng Internet phục vụ cho giáo viên, các thiết bị như máy chiếu, hệ thống cung cấp điện, phòng máy đạt tiêu chuẩn,… là khó khăn lớn không dễ giải quyết trên diện rộng.

- Trình độ tin học và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng mạng internet của giáo viên còn có những bất cập với các ứng dụng cụ thể của các phần mềm, các thí nghiệm với máy tính.. Giáo viên còn hạn chế trong cách sử dụng đa dạng các phần mềm soạn giảng, đầu tư thiết kế các hoạt động tương tác (các trò chơi, hoạt động kéo thả...) trong thiết kế bài giảng E-learning. Thao tác đăng bài trên các cổng thông tin còn hạn chế.

Là cán bộ quản lý của trường, tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng sử dụng các phần mềm trong dạy học và ứng dụng vào dạy học qua mạng trong trường mầm non là hết sức cần thiết. Nếu làm tốt công tác này sẽ giúp giáo viên khám phá và lĩnh hội nhiều kỹ năng máy tính cũng như khám phá thêm nguồn tri thức của nhân loại, có hình thức tổ chức các tiết học linh hoạt sáng tạo, tạo sự kết nối với phụ huynh học sinh thường xuyên. Để làm tốt công tác này trong nhà trường tôi đã nghiên cứu và đưa ra
“Một số biện pháp chỉ đạo nhằm tăng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên”

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Nhằm giúp đỡ giáo viên làm việc nhanh, hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục: có kỹ năng trình bày, chỉnh sửa văn bản theo qui chuẩn, có kỹ năng truy cập và xử lý dữ liệu trên Internet để tìm kiếm thông tin.

Giúp giáo viên có kiến thức cơ bản về sử dụng một số ứng dụng trong việc thiết kế bài giảng E-learning, sử dụng các phần mềm dạy học trên internet.
 
III. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

1. Đối tượng nghiên cứu:

Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Nghiên cứu hệ thống Email điện tử, Website của Phòng, Sở, Bộ GD&ĐT. Mạng internet, các phần mềm ứng dụng trong thiết kế bài giảng E-learning.
 
2. Phương pháp nghiên cứu:

- Đề tài sử dụng các biện pháp sau

+ Phương pháp nghiên cứu lý luận.

+ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: nhóm phương pháp quan sát, sử dụng phiếu hỏi, thống kê số liệu.
....
Link tải file word đầy đủ: TẢI XUỐNG
Mới hơn Cũ hơn