Skkn một số giải pháp rèn nề nếp cho học sinh lứa tuổi cuối cấp tiểu học (lớp 5)1. Lí do chọn đề tài

“Vì  lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người ”, câu nóicủa Bác Hồ đã thấm nhuần vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hiệnnay, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã và đang triển khai tiếp tục “ Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực ”.  Người giáo viên luôn tự hào trong sựnghiệp trồng người của mình nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà Đảng,Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Công tác chủ nhiệm lớp có ý nghĩa vôcùng quan trọng trong việc bồi dưỡng đạo đức và hoàn thiện nhân cách của họcsinh. Công tác này đòi hỏi sự khéo léo, linh hoạt và từ tâm của mỗi giáo viên.Nhưng không phải giáo viên chủ nhiệm nào cũng có được một phương pháp tốtđể quản lí lớp học của mình.

Vì thế, đổi mới công tác chủ nhiệm lớp thực sự là mong mỏi và thu hútđược sự quan tâm của xã hội và đặc biệt của những người đang đứng trên bụcgiảng.Trong công tác chủ nhiệm lớp, việc rèn nề nếp cho các em là việc rất cầnthiết nhất là khi các em đã ở cuối cấp Tiểu học. Để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong trường học, giờ họcthì một trong những việc làm cần thiết của giáo viên chủ nhiệm lớp là tạo nhữngthói quen, xây dựng tốt nề nếp lớp học. Bởi lớp có nề nếp tốt sẽ giúp học sinh cótính tự lập, nghiêm túc, tích cực trong học tập và lao động, phát huy tính tự giáchọc tập của các em, nâng cao vai trò của cán bộ lớp. Mặt khác, nề nếp lớp tốt sẽlàm tăng chất lượng dạy và học, đồng thời rèn luyện cho học sinh đạo đức, tácphong tốt góp phần hình thành nhân cách con người .Với các lý do trên ngay từ đầu năm học 2016 – 2017 này tôi đã chọn đềtài cho mình là: “ Một số giải pháp rèn nề nếp cho học sinh lứa tuổi cuối cấpTiểu học” với hi vọng ý kiến đó sẽ phần nào gợi ý cho những giáo viên chủnhiệm làm tốt hơn công tác của mình.

2. Thời gian  nghiên cứu: Năm học 2016 – 2017

3. Đối tượng nghiên cứu:Nghiên cứu về “ Một số biện pháp rèn nề nếp cho học sinh lớp 5”

4. Phạm vi nghiên cứu: HS lớp 5.

5. Ứng dụng:Công tác chủ nhiệm lớp cuối cấp Tiểu học.

 Link tải bản word full: Tải xuống

Mới hơn Cũ hơn