Skkn Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn Giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

 

Tên sáng kiến: Skkn Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn Giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Việt Nam đang bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Viễn cảnh sôi động, tươi đẹp nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi ngành Giáo dục - Đào tạo phải có những đổi mới căn bản, mạnh mẽ, đồng bộ về mọi mặt.Trong đó, đặc biệt chú trọng đến đổi mới phương pháp dạy học và phương tiện dạy học. Chúng ta biết rằng, môn học GDCD về thực chất là giáo dục con người, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. 

Đặc biệt là khi từ trước đến nay cuộc sống của con người luôn có quan hệ mật thiết với môi trường. Để tồn tại, con người thường xuyên tác động đến môi trường, “bắt” môi trường phải phục vụ các nhu cầu của con người và xã hội. Vì vậy, dẫn đến tình trạng môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề. Thế giới đã đưa ra những lời cảnh báo về mức độ ô nhiễm, sự suy giảm và suy thoái chất lượng môi trường nhưng vẫn chưa thay đổi được nhận thức của một bộ phận dân cư trên thế giới.

Ở Việt Nam, ô nhiễm môi trường cũng đang là một thách thức lớn đặt ra cho chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân vẫn chưa được coi trọng. Mọi người luôn có quan niệm “đó không phải là việc của mình” nên khó có thể khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường.      

Từ thực trạng trên đây, chúng tôi nhận thấy môn học GDCD có nhiệm vụ to lớn trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và gần gũi. 

Từ đó, những hành động bảo vệ môi trường sẽ được lan tỏa đến những người xung quanh. Giáo dục mọi người hãy chung tay hành động vì một môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Link tải sáng kiến: Tải xuống

Xem thêm skkn môn GDCD lớp 11, skkn môn GDCD THPT tại đây

Mới hơn Cũ hơn