skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp 6

 

📚 Tên tài liệu: skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp 6📚 Số trang: 28
📚 Định dạng: word
📚 Nội dung chính: Thực hiện tốt tiếtsinh hoạt sẽ tác động tích cực đến các tiết học khác trong toàn tuần học của lớp và là cơ sở để theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và tiến bộ của mỗi học sinh xuyên suốt cả năm học.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng tiết sinh hoạt lớp, đề xuấtmột số phương pháp để xây dựng giờ sinh hoạt nhằm góp phần đổi mới,nâng cao chất lượng giờ sinh hoạt tập thể.
Link tải: Download
Mới hơn Cũ hơn