Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT (Skkn môn Tin học lớp 10, 11, 12)


Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT (Skkn môn Tin học lớp 10, 11, 12), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn giúp học sinh tránh một số lỗi thường gặp trong chương trình tin học lớp 11
 2. skkn thiết kế “hệ thống giải bài trực tuyến nhập môn lập trình với c++”với từng chương và các bài tập vận dụng từ thấp đến cao theo hệ thống đánh giá bloom
 3. Skkn lồng ghép trò chơi trong dạy học nghề tin học
 4. Skkn rèn luyện kĩ năng lập trình với tệp từ các bài toán cơ bản trong môn tin học lớp 11
 5. Skkn kích thích hứng thú học tập bộ môn tin học thông qua dạy học chương trình con tin học 11
 6. Skkn “khắc phục lỗi và rèn kĩ năng diễn tả thuật toán cho học sinh khối 10 thông qua luyện tập về thuật toán
 7. skkn định hướng giảng dạy thuật toán sắp xếp và tìm kiếm trong trường THPT
 8. Skkn rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong lập trình pascal cho học sinh lớp 11
 9. skkn tin học thpt sử dụng các ví dụ thực tế để phân tích yêu cầu lập trang tính
 10. skkn dạy học kết hợp (blended learning) có sử dụng bài giảng e learning nhằm dạy học tin học theo chủ đề “kiểu tệp trong lập trình pascal” cho học sinh các lớp 11
 11. skkn đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao chất lượng học tập môn tin học 11 thông qua việc soạn giảng giáo án tiết dạy tích hợp liên môn
 12. skkn phương pháp giải bài toán tin bằng quy hoạch động
 13. skkn quản lý học viên bằng phần mềm tại trung tâm ngoại ngữ và tin học tỉnh gia lai
 14. skkn tin học thiết kế mẫu bảng tổng hợp điểm cho giáo viên chủ nhiệm bằng excel và vba
 15. skkn nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ thực hành tin học ở trường thpt trần phú (ghi đầy đủ tên gọi giải pháp
 16. skkn chọn cấu trúc dữ liệu cho bài toán quy hoạch động
 17. skkn đôi điều suy nghĩ về việc dạy học cấu trúc lặp đối với học sinh trung bình, yếu
 18. skkn đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tin học
 19. skkn đưa bài tập trên website vnoi vào giảng dạy tin học chuyên
 20. skkn giảng dạy nội dung khó trong tin học 11 bằng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề
 21. skkn gợi động cơ hoạt động trong việc giảng dạy chương trình con
 22. skkn hướng dẫn thực hành môn tin học phù hợp năng lực của mỗi học sinh nhằm nâng cao kết quả học tập môn tin học của học sinh
 23. skkn kinh nghiệm giúp học sinh học 1 tiết thực hành được nhiều nội dung mà vẫn đạt chất lượng cao của bộ môn tin học lớp 12 tại trường thpt
 24. skkn những vấn đề và một số thủ thuật khi trình chiếu bài giảng điện tử bằng powerpoint
 25. skkn phân loại bài tập theo chuyên đề tin 10
 26. skkn phương pháp trực quan trong dạy học môn tin học 11
 27. skkn sử dụng google sites thiết kế website hỗ trợ dạy học
 28. skkn sử dụng phần mềm quest, conquest để phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan
 29. skkn tạo hứng thú cho học sinh khi học bài “kiểu mảng”
 30. skkn tin học chương trình con
 31. skkn tổ chức dạy học tin học 12 – bài 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 32. skkn tin học tổ chức học chứng chỉ b tin học cho học sinh thpt
 33. skkn sử dụng sơ đồ tƣ duy trong dạy học tin học 11
 34. skkn sử dụng sơ đồ tư duy và phần mềm crocodile ict hỗ trợ giảng dạy bài 4 bài toán và thuật toán
 35. skkn tin học ứng dụng bài tập trên uva trong giảng dạy chuyên tin
 36. Skkn thiết kế chủ đề truy vấn dữ liệu – tin học 12, nhằm phát triển năng lực học sinh theo hướng tiếp cận stem
 37. Skkn ứng dụng phần mềm bt pros trong kiểm tra đánh giá ở trường thpt
 38. Skkn ứng dụng e learning trong dạy tin học tại trường thpt
 39. Skkn ứng dụng các phần mềm paperport 11, adobe acrobat 9, pdf viewer pro vào việc tạo lập sách điện tử ở trường thpt lê lợi
 40. Skkn tin học thpt sử dụng các ví dụ thực tế để phân tích yêu cầu lập trang tính
 41. Skkn thiết kế “hệ thống giải bài trực tuyến nhập môn lập trình với c++”với từng chương và các bài tập vận dụng từ thấp đến cao theo hệ thống đánh giá bloom
 42. Skkn sử dụng trắc nghiệm online trong kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì
 43. Skkn sử dụng một số hàm excel áp dụng cho công việc phân công giám thị trong kỳ thi tốt nghiệp thpt
 44. Skkn sử dụng kiến thức liên môn nhằm tạo hứng thú cho học sinh để giảng dạy ctc tin học 11
 45. Skkn sắp xếp phích trong mục lục chữ cái
 46. Skkn rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc lặp trong lập trình pascal cho học sinh lớp 11
 47. Skkn rèn luyện kĩ năng lập trình với tệp từ các bài toán cơ bản trong môn tin học lớp 11
 48. Skkn phát triển tư duy lập trình và khắc phục sai lầm cho học sinh lớp 11 thông qua sử dụng cấu trúc rẽ nhánh
 49. Skkn một số lưu ý khi dạy lập trình pascal cho học sinh lớp 11
 50. Skkn kích thích hứng thú học tập bộ môn tin học thông qua dạy học chương trình con tin học 11
 51. Skkn hệ thống một số bài toán giúp học sinh giải quyết tốt bài tập phần mảng một chiều tin học 11
 52. Skkn giải pháp góp phần giúp học sinh tự học, tự ôn thi thpt quốc gia, giúp giáo viên kiểm tra đánh giá học sinh thông qua website online
 53. Skkn đổi mới phương pháp dạy học trong bài kiểu mảng 1 chiều
 54. Skkn đổi mới kiểm tra, đánh giá môn tin học lớp 11
 55. Skkn dạy học kết hợp (blended learning) có sử dụng bài giảng e learning nhằm dạy học tin học theo chủ đề “kiểu tệp trong lập trình pascal” cho học sinh các lớp 11
 56. skkn thiết kế chủ đề truy vấn dữ liệu – tin học 12, nhằm phát triển năng lực học sinh theo hướng tiếp cận stem
 57. skkn một số kinh nghiệm trong việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giang
 58. skkn ứng dụng máy khắc laser cnc vào giảng dạy các lệnh cnc cơ bản
 59. skkn vận dụng google apps và google classroom vào dạy học tích cực tin học 11 bài tập kiểu xâu
 60. skkn xây dựng trò chơi trên phần mềm activinspire tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn tin học
 61. skkn xây dựng website học chuyên tin trực tuyến
 62. skkn cải tiến phần mềm quản lý thi chứng chỉ ngoại ngữ
 63. skkn giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành tin học tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật đồng nai
 64. skkn gợi động cơ hoạt động trong việc giảng dạy chương trình con môn tin học lớp 11 ở trường thpt
 65. skkn một số phương pháp tìm hiểu về kiểu xâu
 66. skkn sử dụng microsoft word 2007, 2010 vào giảng dạy chương iii tin học 10 “ soạn thảo văn bản”
 67. skkn sử dụng phần mềm quest, conquest để phân tích đề thi tự luận
Mới hơn Cũ hơn