Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt tiểu học (Skkn môn Tiếng việt lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 3]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt tiểu học (Skkn môn Tiếng việt lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 3], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn kinh nghiệm rèn chữ đẹp cho học sinh tiểu học
 2. skkn kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 qua môn tập viết
 3. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp
 4. skkn một số biện pháp giúp HS xây dựng các cách mở bài, kết bài trong tập làm văn lớp 4
 5. skkn một số kinh nghiệm trong chỉ đạo dạy học phân môn tập làm văn lớp 3 dạng bài “kể hay nói, viết về một chủ đề” góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng việt
 6. skkn rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn tập viết
 7. skkn trò chơi học tập tiếng việt lớp 5
 8. skkn rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 2 ở trường tiểu học
 9. skkn rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn tập làm văn lớp 3
 10. skkn xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1
 11. skkn tập đọc lớp 3 giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc lớp 3b trường tiểu học long mai 1
 12. skkn Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tập làm văn dạng bài kể ngắn lớp 2 ở tiểu học liên khê
 13. skkn Một số biện pháp giúp học sinh nhận biết và vận dụng tốt phép so sánh tu từ trong phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3
 14. skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tập đọc lớp 4
 15. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn tập làm văn
 16. skkn Một số biện pháp dạy Tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới.
 17. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt các bài tập đọc học thuộc lòng
 18. skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 học tốt các bài tập đọc học thuộc lòng
 19. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng học phân môn tập đọc kể chuyện lớp 3
 20. skkn nâng cao chất lượng giảng dạy luyện từ và câu lớp 4
 21. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng nghe viết chính tả cho học sinh lớp 2
 22. skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 23. SKKN kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh lớp 2
 24. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc thơ đúng cho học sinh trong các tiết tập đọc ở lớp 1
 25. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 26. SKKN một số biện pháp giúp học sinh đọc thơ đúng và tổ chức trò chơi trong dạy học tập đọc lớp 1
 27. skkn rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2
 28. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học
 29. skkn một số biện pháp tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc vân kiều ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học TX điểm trường KN
 30. skkn một số kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng cho học sinh viết chữ đẹp và thi viết chữ đẹp cấp huyện
 31. skkn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 thông qua tiết tập đọc
 32. skkn rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5
 33. skkn phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 5
 34. SKKN một số kinh nghiệm trong dạy học dạng bài tập làm văn lập chương trình hoạt động ở lớp 5 trường tiểu học cẩm phong huyện cẩm thủy
 35. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm khi dạy luyện từ và câu cho học sinh lớp 5
 36. skkn một số kinh nghiệm giúp HS lớp 5 phân bịêt từ nhiều nghĩa từ đồng nghĩa, từ đồng âm
 37. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn cho học sinh lớp 5
 38. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5
 39. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng môn tiếng việt lớp 5 cho học sinh dân tộc thiểu số
 40. skkn rèn kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4
 41. skkn rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4
 42. skkn rèn cho học sinh lớp 4 viết đoạn văn, bài văn miêu tả con vật
 43. skkn phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4
 44. skkn nâng cao chất lượng dạy học phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 (hay)
 45. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
 46. skkn một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
 47. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả phân môn tập đọc cho học sinh lớp 4
 48. skkn một số biện pháp luyện từ và câu lớp 4
 49. skkn một số biện pháp giúp học sinh hiểu và giải nghĩa đúng từ hán việt để làm bài tập trong phân môn luyện từ và câu lớp 5
 50. skkn một số giải pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4
 51. skkn một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 4
 52. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việt
 53. SKKN một số biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc cho học sinh lớp 4
 54. skkn một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 4
 55. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 4
 56. skkn bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh giỏi lớp 5
 57. skkn biện pháp giúp học sinh phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong phân môn luyện từ và câu lớp 5
 58. skkn biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tập có hiệu quả chính tả nghe viết
 59. skkn một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4
 60. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học luyện từ và câu ở lớp 4
 61. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 4
 62. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tập làm văn lớp 4
 63. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng bài tập làm văn cho học sinh lớp 4
 64. skkn một số biện pháp giúp HS xây dựng các cách mở bài, kết bài trong tập làm văn lớp 4
 65. skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy học môn tiếng việt lớp 4 trong chương trình vnen
 66. skkn một số biện pháp để dạy tốt phần mở rộng vốn từ theo các chủ điểm trong môn tiếng việt lớp 4
 67. skkn một số biện pháp dạy tốt phân môn tập làm văn lớp 4
 68. skkn hình thành kỹ năng sống cho học sinh thông qua phân môn tập đọc lớp 4
 69. skkn dạy học phân hóa đối tượng trong môn tiếng việt 4 theo mô hình trường học mới
 70. skkn đổi mới phương pháp dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 4 theo mô hình trường học mới (vnen)
 71. skkn biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4
 72. skkn biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 4
 73. skkn biện pháp giúp học sinh học tốt văn miêu tả lớp 4
 74. skkn một  bài tập chính tả phương ngữ giúp học sinh lớp 4 hạn chế lỗi chính tả do phương ngữ
 75. skkn rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3
 76. Skkn một số kinh nghiệm trong chỉ đạo dạy học phân môn tập làm văn lớp 3 dạng bài “kể hay nói, viết về một chủ đề” góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng việt
 77. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 3
 78. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy tập làm văn lớp 3 ở trường TH
 79. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 trường THCS mã đà khắc phục lỗi âm đầu, dấu thanh trong phân môn chính tả
 80. skkn skkn rèn phát âm chuẩn tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 3
 81. skkn rèn luyện kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3
 82. Skkn rèn kỹ năng nhận biết biện pháp so sánh cho học sinh lớp 3 trong môn luyện từ và câu
 83. skkn rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3
 84. skkn rèn chính tả cho học sinh lớp 3
 85. skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi nhằm gây hứng thú cho học sinh học môn tiếng việt lớp 3 theo mô hình trường học mới VNEN
 86. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy tập làm văn lớp 3
 87. Skkn một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 3
 88. skkn một số biện pháp giúp viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3
 89. skkn phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn tập làm văn
 90. skkn một số biện pháp giúp dạy tốt phân môn tập đọc lớp 3
 91. skkn một số biện pháp dạy tốt phân môn tập làm văn lớp 3
 92. Skkn một số biện pháp dạy tăng cường tiếng việt trong môn tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 3 trường tiểu học võ thị sáu
 93. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3
 94. skkn một số biện pháp giúp học sinh nhận biết và vận dụng tốt phép so sánh tu từ trong phân môn luyện từ và câu ở lớp 3
 95. skkn một số biện pháp rèn đọc HS lớp 2
 96. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2
 97. SKKN ứng dụng CNTT để ứng dụng phân môn tập viết lớp 2
 98. SKKN ứng dụng CNTT để thiết kế bài soạn phân môn tập viết lớp 2
 99. SKKN tiếng việt 2 “rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm cho học sinh lớp 2”
 100. skkn rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2

Mới hơn Cũ hơn