Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt tiểu học (Skkn môn Tiếng việt lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 4]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng việt tiểu học (Skkn môn Tiếng việt lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 4], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. skkn rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2
 2. skkn rèn chữ cho học sinh lớp 2
 3. skkn nâng cao chất lượng đọc thành tiếng cho học sinh lớp 2
 4. Skkn một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn tập viết lớp 2
 5. skkn một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn tập viết lớp 2
 6. skkn một số phương pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt môn tiếng việt
 7. skkn một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2
 8. skkn một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2
 9. skkn một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2
 10. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2
 11. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2”
 12. Skkn một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 2
 13. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn chính tả nghe viết
 14. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn chính tả
 15. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn tập đọc lớp 2
 16. skkn một số kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới
 17. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2 ở trường PTDTBT tiểu học TX
 18. skkn một số biện pháp dạy học giúp học sinh lớp 2 làm giàu vốn từ ngữ trong phân môn luyện từ và câu
 19. skkn hướng dẫnhọc sinh lớp 2 viết đoạn văn miêu tả
 20. skkn đổi mới PP dạy tập đọc theo định hướng giao tiếp cho HS lớp 2
 21. skkn biện pháp rèn học sinh chưa hoàn thành đọc ở lớp 2
 22. skkn biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ tập đọc
 23. skkn biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ tập đọc
 24. SKKN biện pháp rèn chữ viết đẹp đúng chính tả cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số
 25. skkn biện pháp nâng cao năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 2
 26. skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tập làm văn lớp 2
 27. skkn một số biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 2 đọc chậm, viết chậm
 28. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho HS lớp 1
 29. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 30. skkn vài kinh nghiệm trong công tác phụ đạo cho học sinh chậm tiếp thu ở lớp 1 môn học vần
 31. skkn rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc mông
 32. skkn rèn kĩ năng nghe nói đọc viết cho học sinh lớp 1
 33. skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 34. skkn một số trò chơi học tập rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 1 là người dân tôc thiểu số
 35. skkn một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1
 36. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 – công nghệ giáo dục
 37. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh học lớp 1
 38. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 39. skkn một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1
 40. skkn một số biện pháp rèn chữ để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 1
 41. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng việt 1 công nghệ giáo dục
 42. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng việt 1 CGD
 43. SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
 44. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 đọc tốt
 45. skkn một số biện pháp giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành môn tiếng việt ở lớp 1
 46. skkn công tác chủ nhiệm lớp 1a
 47. Skkn kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số tiếp thu chậm ở lớp 1
Mới hơn Cũ hơn