Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng anh tiểu học (Skkn Tiếng anh lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng anh tiểu học (Skkn Tiếng anh lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn dạy tiếng anh giao tiếp cho học sinh khối 5 qua tài liệu giáo dục địa phương (năm 2021)
 2. Skkn một số trò chơi trong dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học (2019)
 3. Skkn một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt tiếng anh
 4. Skkn một số biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng anh cho học sinh tiểu học”
 5. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5
 6. skkn một số trò chơi trong dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học (2019)
 7. skkn một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng anh của học sinh lớp 5
 8. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy tiếng anh tiểu học hiệu quả hơn
 9. Skkn phát triển kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 3, 4, 5
 10. Skkn một số biện pháp dạy từ vựng môn tiếng anh lớp 4
 11. Skkn một số biện pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở lớp 4
 12. Skkn một số phương pháp dạy từ vựng tiếng anh ở tiểu học
 13. Skkn một số biện pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở lớp 4
 14. Skkn một số trò chơi giúp học sinh phát huy tính tích cực khi học tiếng anh lớp 3, 4, 5
 15. Skkn một số biện pháp nâng cao tính tích cực trong hoạt động học tiếng anh tiểu học
 16. Skkn một số phương pháp gây hứng thú học môn tiếng anh cho học sinh khối lớp 3
 17. Skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 18. Skkn mét sè biện pháp rèn kĩ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 3
 19. Skkn một số trò chơi dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học
 20. Skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 21. Skkn một số phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh
 22. Skkn một số thủ thuật giúp học sinh hứng thú trong việc học từ vựng tiếng anh ở bậc tiểu học
 23. Skkn một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh tiểu học
 24. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học từ vựng tiếng anh cho học sinh trường tiểu học
 25. Skkn một số trò chơi ngôn ngữ giúp học sinh tiểu học hứng thú học môn tiếng anh
 26. Skkn một vài kinh nghiệm gây hứng thú trong giờ học tiếng anh qua các trò chơi lớp 5
 27. Skkn kinh nghiệm sử dụng một số thủ thuật gây hứng thú cho học sinh lớp 4 khi học tiếng anh
 28. Skkn phương pháp củng cố kiến thức tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi
 29. Skkn một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt môn tiếng anh
 30. Skkn nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh tiểu học bằng phương pháp tpr (total physical response)
 31. Skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh tiểu học
 32. Skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học
 33. Skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh ở lớp 3
 34. Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiếng anh cho học sinh tiểu học
 35. Skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học
 36. Skkn một số phương pháp dạy nghe tiếng anh hiệu quả ở bậc tiểu học
 37. Skkn tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp môn tiếng anh cho học sinh tiểu học
 38. Skkn phương pháp gây hứng thú học tiếng anh cho học sinh tiểu học qua các bài hát
 39. Skkn phương pháp dạy kỹ năng nghe tiếng anh ở bậc tiểu học (2019)
 40. Skkn phát triển kĩ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 3
 41. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực chủ động của học sinh lớp 3 trong môn tiếng anh
 42. Skkn một số trò chơi giúp học sinh học tốt tiếng anh ở bậc tiểu học
 43. Skkn một số biện pháp dạy từ vựng môn tiếng anh lớp 4
 44. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy tiếng anh tiểu học hiệu quả hơn
 45. Skkn một số trò chơi giúp học sinh phát huy tính tích cực khi học tiếng anh lớp 3, 4, 5
 46. Skkn một số phương pháp gây hứng thú học môn tiếng anh cho học sinh khối lớp 3
 47. Skkn một số trò chơi dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học
 48. Skkn một số phương pháp dạy từ vựng tiếng anh ở tiểu học
 49. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh tiểu học
 50. skkn một số thủ thuật giúp học sinh ghi nhớ từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học
 51. skkn ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy tiếng anh tiểu học hiệu quả hơn
 52. skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học
 53. skkn một số phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh
 54. skkn phương pháp củng cố kiến thức tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi
 55. skkn một vài kinh nghiệm gây hứng thú trong giờ học tiếng anh qua các trò chơi lớp 5
 56. skkn một số trò chơi ngôn ngữ giúp học sinh tiểu học hứng thú học môn tiếng anh
 57. skkn một số thủ thuật giúp học sinh hứng thú trong việc học từ vựng tiếng anh ở bậc tiểu học
 58. skkn một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh tiểu học
 59. skkn một số biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng anh cho học sinh tiểu học”
 60. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5
 61. skkn vài kinh nghiệm thu hút sự chú ý trong giờ học tiếng anh đối với các em học sinh lớp 4 người êđê
 62. skkn biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng anh lớp 5
 63. skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4
 64. skkn một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng anh lớp 4
 65. skkn một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 4
 66. skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4
 67. skkn một vài giải pháp giúp phát triển kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 5
 68. skkn một vài kinh nghiệm khai thác, sử dụng kênh hình SGK và đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh lớp 5
 69. skkn một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt môn tiếng anh
 70. skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học
 71. skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học
 72. skkn một số phương pháp dạy nghe tiếng anh hiệu quả ở bậc tiểu học
 73. skkn một số thủ thuật giúp học sinh tiểu học học và ghi nhớ tốt từ vựng
 74. skkn một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng anh ở trường tiểu học
 75. skkn một số kinh nghiệm tạo hứng thú học tập trong giờ học tiếng anh cho học sinh lớp 5
 76. skkn một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng anh (tiểu học)
 77. skkn ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học môn tiếng anh lớp 3
 78. skkn biện pháp tăng cường dạy tiếng anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3
 79. skkn luyện đọc tiếng anh cho HS lớp 5
 80. skkn một số trò chơi giúp học tốt môn tiếng anh tiểu học
 81. SKKN sử dụng bài hát trong việc dạy tiếng anh tiểu học
 82. SKKN một số biện pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh
 83. SKKN một số biện pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh
 84. skkn kinh nghiệm bồi dưỡng HSG tiếng anh cho HS tiểu học
 85. skkn kiểm tra bài cũ môn tiếng anh bậc tiểu học
 86. skkn một số phương pháp dạy từ vựng tiếng anh lớp 3
 87. skkn phát triển kĩ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 3
 88. skkn làm thế nào để tạo hứng thú cho học sinh trong tiết học tiếng anh lớp 5
 89. skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực chủ động của học sinh lớp 3 trong môn tiếng anh
 90. skkn một số trò chơi giúp học sinh học tốt tiếng anh ở bậc tiểu học
 91. skkn tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp môn tiếng anh cho học sinh tiểu học
 92. skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh tiểu học
 93. skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh ở lớp 3
 94. skkn phương pháp gây hứng thú học tiếng anh cho học sinh tiểu học qua các bài hát
 95. skkn nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh tiểu học bằng phương pháp tpr (total physical response)
 96. skkn một số trò chơi trong dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học (2019)
 97. skkn một số trò chơi ngôn ngữ giúp học sinh tiểu học hứng thú học môn tiếng anh
 98. skkn một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt tiếng anh
 99. skkn một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt môn tiếng anh
 100. skkn một số trò chơi giúp học sinh phát huy tính tích cực khi học tiếng anh lớp 3, 4, 5
 101. skkn một số trò chơi dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học
 102. skkn một số thủ thuật giúp học sinh hứng thú trong việc học từ vựng tiếng anh ở bậc tiểu học
 103. skkn một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh tiểu học
 104. skkn một số phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh
 105. skkn một số phương pháp gây hứng thú học môn tiếng anh cho học sinh khối lớp 3
 106. skkn một số phương pháp dạy từ vựng tiếng anh ở tiểu học
 107. skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học
 108. skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học
 109. skkn một số phương pháp dạy nghe tiếng anh hiệu quả ở bậc tiểu học
 110. skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiếng anh cho học sinh tiểu học
 111. skkn một số biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng anh cho học sinh tiểu học”
 112. skkn một số biện pháp nâng cao tính tích cực trong hoạt động học tiếng anh tiểu học
 113. skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 114. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 3
 115. skkn một vài kinh nghiệm gây hứng thú trong giờ học tiếng anh qua các trò chơi lớp 5
 116. skkn một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng anh (tiểu học)
 117. skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 118. skkn kinh nghiệm sử dụng một số thủ thuật gây hứng thú cho học sinh lớp 4 khi học tiếng anh
 119. skkn phương pháp củng cố kiến thức tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi
 120. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5
Mới hơn Cũ hơn