SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ - CHUYÊN MÔN CẤP THCS

Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ - CHUYÊN MÔN CẤP THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thcs
 2. Skkn quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường thcs huyện văn giang tỉnh hưng yên
 3. Skkn một số giải pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn
 4. Skkn nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong dạy học các môn học
 5. Skkn hiệu trưởng trường thcs với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
 6. Skkn hiệu trưởng chỉ đạo công tác tự đánh giá (kđclgd) để nâng cao chất lượng giáo dục thcs
 7. Skkn một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng đẩy mạnh công tác chủ nhiệm lớp tại trường thcs liêu xá yên mỹ hưng yên 
 8. Skkn một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên thcs huyện mỹ hào đáp ứng theo chuẩn nghề nghiệp
 9. Skkn hiệu trưởng trường thcs với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
 10. Skkn phối hợp với các lực lượng để giáo dục đạo đức học sinh thcs 
 11. Skkn nghiên cứu nâng cấp cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức, viên chức pmis trực tuyến
 12. Skkn hiệu trưởng chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
 13. Skkn kinh nghiệm đầu tư xây dựng trường thcs đạt chuẩn quốc gia 
 14. Skkn kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường thcs
 15. Skkn kinh nghiệm công tác chỉ đạo xanh hoá nhà trường 
 16. Skkn một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học tại trường thcs quang trung.
 17. Skkn giữ gìn và phát huy giá trị một số bài hát dân ca các dân tộc bản địa cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú
 18. Skkn đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
 19. Skkn xây dựng đạo đức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở trường trung học cở sở ba khâm theo đạo đức hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay
 20. Skkn xây dựng nề nếp kỷ cường học đường và tổ chức các hoạt động phong trào thiếu nhi định hướng sinh hoạt tự quản
 21. Skkn biện pháp quản lý bồi dưỡng nâng cao năng lực cho tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học cơ sở
 22. Skkn quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thcs
 23. Skkn một số biện pháp huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
 24. Skkn một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học tại trường thcs quang trung
 25. Skkn một số biện pháp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh thcs thông qua hoạt động ngoại khóa và tích hợp kiến thức liên môn
 26. Skkn tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh trường thcs
 27. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khiếm thính từ lớp 3 đến lớp 9
 28. Skkn quản lý các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường ptdtnt thcs điểu xiểng
 29. Skkn quản lí công tác chuyên môn theo định hướng đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường thcs & thpt bàu hàm 
 30. Skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh thcs
 31. Skkn phương pháp đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn
 32. Skkn rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh thcs 
 33. Skkn một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh
 34. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đội thiếu niên tiền phong trong trường trung học cơ sở
 35. Skkn một số biện pháp để đưa tài liệu đến gần với bạn đọc nhiều hơn ở thư viện trường thcs dur kmăn 
 36. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền giới thiệu sách tại thư viện trường thcs lương thế vinh 
 37. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học
 38. Skkn đổi mới việc quản lý thiết bị dạy học cấp thcs
 39. Skkn một số giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hiệu quả
 40. Skkn một số biện pháp để nâng cao kết quả pcgd, tiến tới đạt chuẩn pcgd thcs mức độ 2
 41. skkn Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục ở trường THCS 
 42. Skkn quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường thcs
 43. Skkn một số giải pháp quản lýnhằm giảm dần tỷ lệ học sinh yếu kém về học lực tại trường thcs giang sơn, huyện đô lương, tỉnh nghệ an
 44. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường thcs
 45. Skkn một số biện pháp phát huy tính tự quản của hs trong mô hình trường học mới vnen ở trường thcs
 46. Skkn một số biện pháp để nâng cao kết quả phổ cập giáo dục thđđt mức độ 2, tiến tới đạt chuẩn pcgdthđđt mức độ 3
 47. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường thcs
 48. Skkn hiệu trưởng với công tác quản lý chỉ đạo tổ chuyên môn ở trường thcs  
 49. Skkn quản lý trường tiểu học nhằm hoàn thiện, sử dụng có hiệu quả bộ hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục
 50. Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của hiệu trưởng trường thcs hoằng lưu – hoằng hoá thanh hóa
 51. Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thcs thủy an 
 52. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác quản lí học sinh bán trú ở các trường ptdtbt thcs tại huyện than uyên
 53. Skkn một số kinh nghiệm xây dựng tổ chức đoàn cơ sở vững mạnh
 54. Skkn một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên ở trường thcs hua nà
 55. Skkn phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học cơ sở
 56. Skkn một số giải pháp trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt than uyên
 57. Skkn một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường thcs bum nưa 
 58. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở huyện tân uyên
 59. Skkn tuyên truyền và giáo dục học sinh trung học cơ sở về chủ quyền biển đảo 
 60. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học nhằm góp phần xây dựng trường thcs lý tự trọng vững mạnh
Mới hơn Cũ hơn