SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM- HOẠT ĐỘNG NGLL CẤP THCS

Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM- HOẠT ĐỘNG NGLL CẤP THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn những biện pháp giáo dục học sinh cá biệt
 2. Skkn giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực
 3. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 
 4. Skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh 
 5. Skkn rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh thcs
 6. Skkn quản lý công tác của giáo viên chủ nhiệm thcs nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
 7. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, ngoài giờ lên lớp
 8. Skkn công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên tại trường thcs
 9. Skkn giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực 
 10. Skkn một số biện pháp giáo dục tính kỷ luật cho học sinh ở cấp thcs
 11. Skkn đa dạng hóa các hình thức hoạt động trong các hoạt động hđngll cho học sinh lớp 9 ở trường thcs
 12. Skkn một số giải pháp “ tăng cường công tác duy trì sĩ số lớp chủ nhiệm” bậc thcs
 13. Skkn bồi dưỡng bch liên đội
 14. skkn Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thcs
 15. Skkn giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn một số nét văn hóa truyền thốn dân tộc thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường
 16. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường ptdt nội trú
 17. Skkn một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác đội ở trường thcs dur kmăn 
 18. Skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thcs
 19. Skkn một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9
 20. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 6 
 21. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm về vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với sự phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh
 22. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào tiết kiệm nuôi heo đất trong đội viên tại liên đội thcs lê đình chinh
 23. Skkn một số biện pháp giúp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 9 
 24. Skkn nâng cao hiệu quả của tiết hoạt động giáo dục ngll cho học sinh khối 9
 25. skkn Hạn chế học sinh bỏ học do nghiện game
 26. Một số kinh nghiệm “tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”
 27. Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường thcs thuỷ an đông triều
 28. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường ptdtbt thcs số 1 xã khoen on
Mới hơn Cũ hơn