SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN VẬT LÍ THCS (Skkn vật lý 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link download KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN VẬT LÍ LỚP 6-7-8-9 CẤP THCS, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần
 1. Skkn-dạy tiết thực hành trong chương trình vật lí lớp 6
 2. Skkn tăng cường tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm trong tiết học vật lí
 3. Skkn phân loại và giải bài tập nâng cao vật lý thcs –phần máy cơ đơn giản
 4. Skkn một số phương pháp giúp học sinh giải tốt bài tập vật lý 9 
 5. SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường THCS
 6. SKKN tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lí 9
 7. SKKN phương pháp dạy học tích cực trong môn vật lý ở trường THCS -THPT
 8. Skkn-nghiên cứu khoa học sử dụng trò chơi môn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường trung học cơ sở
 9. SKKN mội số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài nhiệt kế nhiệt giai lý 6, lực đấy ác si mét lý 8 và hướng khắc phục khó khăn
 10. Skkn phân loại và hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập vật lý trong chương i điện học
 11. Skkn nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7
 12. Skkn-đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học môn vật lý thcs ( thí nghiệm
 13. Skkn hướng dẫn học sinh thu thập, xử lý thông tin trong giảng dạy vật lý
 14. Skkn một số biện pháp cần thiết để thực hiện tốt một tiết dạy học vật lí sát đối tượng học sinh
 15. Skkn hướng dẫn học sinh phân tích tìm lời giải cho một bài tập về mạch điện
 16. Skkn hướng dẫn học sinh khai thác, mở rộng, phát huy sáng tạo bài tập áp dụng định luật ôm trong sách giáo khoa vật lý lớp 9
 17. Skkn dạy một giờ lý thuyết vật lý đạt hiệu quả cao nhờ ứng dụng của tin học
 18. Skkn sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy vật lý để giờ học có hiệu quả hơn
 19. Skkn tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ vật lí (phần điện học)
 20. Skkn-giúp hs giải tốt bài tập quang hình vật lí 9
 21. Skkn-hướng dẫn học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trở
 22. Skkn sử dụng thiết bị dạy học môn vật lý trong các giờ lên lớp
 23. Skkn- sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy vật lý để giờ học có hiệu quả hơn
 24. Skkn- sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy và học chương i- quang học - môn vật lí 7 ở trường thcs
 25. Skkn phương pháp giải bài toán điện một chiều lớp 9
 26. Skkn nghiên cứu soạn thảo hệ thống trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh chương điện học lớp 9 
 27. Skkn phương pháp giải bài toán quang hình học lớp 9
 28. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức và yêu thích môn vật lý
 29. Skkn phương pháp giải bài toán về chuyển động cơ học
 30. Skkn -phương pháp dạy học tích cực trong môn vật lý ở trường thcs - thpt 
 31. Skkn- ứng dụng cntt vào đổi mới pp dạy học môn vật lý 
 32. Skkn-phân loại và giải bài tập nâng cao vật lý thcs –phần máy cơ đơn giản
 33. Skkn-sơ đồ hóa các dạng toán chuyển động để ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi
 34. Skkn-phương pháp giải bài toán về chuyển động cơ học
 35. Skkn-tăng cường tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm trong tiết học vật lí
 36. Skkn-một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường thcs
 37. Skkn-một số phương pháp giúp học sinh giải tốt bài tập vật lý 9 
 38. Skkn-dạy tiết thực hành trong chương trình vật lí lớp 6
 39. Skkn-giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh
 40. Skkn-một số phương pháp giải bài toán thực nghiệm trong chuyên đề nhiệt học 
 41. Skkn vật lí 8-phân loại và pương pháp giải bài tập về đòn bẩy
 42. skkn vật lý 7 sự nóng chảy sự đông đặc 
 43. SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7 
 44. Skkn nâng cao chất lượng dạy học vật lí 7 ở vùng đặc biệt khó khăn
 45. Skkn nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh khá giỏi phần “bài tập thực nghiệm môn vật lý
 46. Skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng, thiết bị môn vật lý ở trường thcs
 47. Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập định lượng dạng đòn bẩy
 48. Skkn hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập vật lí 9 
 49. Skkn giúp học sinh tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức vật lý vào cuộc sống qua chương trình vật lý 7 – thcs 
 50. Skkn phân loại và phương pháp giải bài tập điện học vật lí 9 nâng cao
 51. Skkn phương pháp giải bài tập vật lý 8 nâng cao phần nhiệt học
 52. Skkn rèn kĩ năng giải bài tập điện có liên quan đến cực trị 
 53. Skkn nâng cao hiệu quả dạy và học môn vật lý 7 thông qua thí nghiệm của học sinh
 54. Skkn vận dụng phương pháp dạy và học tích cực trong môn vật lí 7
 55. Skkn tìm hiểu và hướng dẫn học sinh làm bài tập vật lý 6 
 56. Skkn tổ chức hoạt động hình thành kiến thức từ thí nghiệm vật lý theo nhóm ở lớp vnen
 57. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn vật lí – lớp 6
 58. Skkn phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường vào giảng dạy môn vật lý 7
 59. Skkn giúp học sinh lớp 6 bước đầu làm quen và hình thành cách học bộ môn vật lí 6
 60. Skkn một số phương pháp toán cho phần điện học vật lý 9
 61. Skkn phương pháp giải một số bài tập vật lý thcs
 62. Skkn tổ chức hoạt động hình thành kiến thức từ thí nghiệm vật lý theo nhóm ở lớp vnen
 63. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn vật lí – lớp 6
 64. Skkn phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường vào giảng dạy môn vật lý 7
 65. Skkn giúp học sinh lớp 6 bước đầu làm quen và hình thành cách học bộ môn vật lí 6
 66. Skkn hướng dẫn học sinh giải bài tập áp dụng định luật ôm cho các đoạn mạch của vật lý lớp 9
 67. skkn một số phương pháp toán cho phần điện học vật lý 9
 68. Skkn tìm hiểu và hướng dẫn học sinh làm bài tập vật lý 6
 69. Skkn kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiều
 70. Skkn hướng dẫn học sinh gải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh
 71. Skkn phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9 phần điện học
 72. Skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn vật lí ở cấp thcs”
 73. Skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn vật lí ở cấp thcs”
 74. Skkn giải thích định tính các hiện tượng quang học
 75. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý thcs 
 76. Skkn một số biện pháp cần thiết để thực hiện tốt một tiết dạy học vật lí sát đối tượng học sinh có hiệu quả ở trường thcs hồng thuỷ
 77. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức và yêu thích môn vật lý
 78. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường thcs
 79. Skkn một số phương pháp giải bài toán thực nghiệm trong chuyên đề nhiệt học
 80. Skkn một số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài “lực đẩy asimet” vật lý 8 và hướng khắc phục khó khăn
 81. Skkn phương pháp dạy học phần cơ học của môn vật lý 6
 82. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức và yêu thích môn vật lý 
 83. Skkn sơ đồ hóa các dạng toán chuyển động để ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi
 84. Skkn một vài kinh nghiệm sử dụng đồ dùng thí nghiệm có hiệu quả trong giảng dạy vật lý lớp 7
 85. Skkn phương pháp giải bài tập mạch cầu
 86. Skkn phương pháp ôn tập và tổ chức học sinh làm việc theo nhóm trong giờ học vật lý 7
 87. Skkn sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy và học chương i quang học môn vật lí 7 ở trường thcs
 88. Skkn ứng dụng cntt vào đổi mới pp dạy học môn vật lý
 89. Skkn giúp hs giải tốt bài tập quang hình vật lí 9
 90. Skkn hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật lý ở bậc thcs
 91. Skkn kinh nghiệm tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong bài chống ô nhiễm tiếng ồn vật lý lớp 7 thcs
 92. Skkn lưu ý khi giải bài toán hệ hai vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng 
 93. Skkn mội số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài nhiệt kế nhiệt giai lý 6, lực đấy ác si mét lý 8 và hướng khắc phục khó khăn
 94. Skkn tích hợp liên môn trong dạy học bài gương cầu lõm vật lí 7 
 95. Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh giải bài tập thấu kính vật lý 9
Mới hơn Cũ hơn