SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THCS (Skkn hóa học 8, 9)

Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 8-9- CẤP THCS, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần

 1. Tài liệu hướng dẫn giải bài tập hóa học bằng máy tính casio
 2. skkn xác định công thức hoá học của chất
 3. skkn-sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cực vận dụng dạy loại bài tính chất của các chất
 4. skkn sử dụng bài tập hóa học để dạy học tích cực
 5. skkn những sai lầm trong phương pháp quy đổi của môn hóa học
 6. skkn rèn kỹ năng giải bài toán biện luận xác định công thức hoá học các chất vô cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9
 7. SKKN-Phân loại bài tập hóa học 8
 8. skkn-Một vài kinh nghiệm để dạy tốt các bài thí nghiệm thực hành hóa học
 9. skkn-một số bí quyết giúp học sinh lớp 8 cân bằng nhanh và chính xác một phương trình hoá học
 10. skkn-Lồng ghép hiện tượng thực tiễn trong dạy học hóa học
 11. SKKN-Lập công thức hóa học trong đó chủ yếu nghiên cứu về công thức Hóa học của hợp chất hữu cơ
 12. skkn-Khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8
 13. SKKN- Phân dạng và phương pháp giải các bài toán Hóa học lớp 8
 14. SKKN- Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9
 15. skkn hóa 9 - Một số phương pháp giúp học sinh hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học
 16. SKKN- Cải tiến một số ký thuật để thực hiện thành công các thí nghiệm trong bảy bài thực hành bắt buộc của môn Hóa học lớp 9
 17. Skkn-hướng dẫn cách giải bài tập hóa 9 
 18. Skkn-một số phương pháp giúp học sinh lập đúng phương trình hóa học
 19. Skkn- tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường trung học cơ sở
 20. Skkn-bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 với dạng bài tập p2o5 tác dụng với naoh hoặc koh
 21. Skkn-bồi dưỡng các phương pháp giải nhanh một số bài toán hoá học
 22. Skkn-một số kĩ năng về giải bài toán chất khí co2, so2 tác dụng với dung dịch kiềm
 23. Skkn-một số bí quyết giúp học sinh lớp 8 cân bằng nhanh và chính xác một phương trình hoá học
 24. Skkn- sử dụng các câu chuyện, liên hệ kiến thức thực tiễn làm sinh động bài giảng hoá học
 25. Skkn-lập công thức hóa học trong đó chủ yếu nghiên cứu về công thức hóa học của hợp chất hữu cơ
 26. Skkn-khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8
 27. Skkn-hướng dẫn xác định công thức hoá học
 28. Skkn-hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học 
 29. Skkn-hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học thcs
 30. Skkn-hướng dẫn học sinh cân bằng phản ứng oxi hoá khử
 31. Skkn-định hướng khi dạy bài “chất béo” của hóa học 9
 32. Skkn-giải pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn hóa học lớp 8 trường thsc hoài đức
 33. Skkn-bài tập về kim loại 
 34. Skkn-lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy môn hóa học 9
 35. Skkn-bồi dưỡng kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi 
 36. Skkn-một số kinh nghiệm dạy các khái niệm và tính chất hóa học
 37. Skkn- phương pháp giải bài toán về co2 hoặc so2 tác dụng với kiềm dạng r(oh)2
 38. Skkn-sử dụng thí nghiệm hoá học để dạy học hoá học theo hướng dạy học tích cực vận dụng dạy loại bài tính chất của các chất 
 39. Skkn-phương pháp grap trong dạy hóa học
 40. Skkn-skkn những sai lầm trong phương pháp quy đổi của môn hóa học
 41. Skkn-sử dụng bài tập hóa học để dạy học tích cực
 42. Skkn-sử dụng phương pháp đồ thị trong toán học
 43. Skkn-rèn kỹ năng giải bài toán biện luận xác định công thức hoá học các chất vô cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9
 44. Skkn-một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn hóa học lớp 8
 45. Skkn-rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học cho học sinh ở trường thcs
 46. Skkn-phân loại bài tập hóa học 8
 47. Skkn-một số kinh nghiệm hình thành khái niệm về chất ở môn hóa học lớp 8 theo phương pháp mới
 48. Skkn-một vài kinh nghiệm giảng dạy trong một tiết dạy hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh
 49. Skkn-một vài kinh nghiệm để dạy tốt các bài thí nghiệm thực hành hóa học 
 50. Skkn-một số vấn đề cơ bản về phương pháp làm việc theo nhóm
 51. Skkn-một số phương pháp giúp học sinh lập đúng phương trình hoá học
 52. Skkn-bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi hóa
 53. Skkn- nhận biết các chất trong môn hóa ở thcs
 54. Skkn- phân dạng và phương pháp giải các bài toán hóa học lớp 8
 55. Skkn- cải tiến một số ký thuật để thực hiện thành công các thí nghiệm trong bảy bài thực hành bắt buộc của môn hóa học lớp 9
 56. Skkn-bộ sơ đồ điều chế các hợp chất vô cơ
 57. Skkn-tìm công thức phân tử” đối với các bài toán hóa học thcs
 58. Skkn- kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9
 59. Skkn-xác định công thức hoá học của một chất 
 60. Skkn-xây dựng một số bài tập trắc nghiệm nhằm củng cố bài học, giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản để nâng cao chất lượng dạy học hoá học
 61. Skkn hóa 9 - một số phương pháp giúp học sinh hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học
 62. Skkn - giải bài tập tính theo phương trình hóa học - hóa 8
 63. Skkn-xác định công thức hoá học của chất 
 64. Skkn-sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài tính chất - ứng dụng của hiđrô
 65. Skkn-tuyển chọn hệ thống bài tập vô cơ chuyên đề kim loại ở thcs
 66. Skkn-tìm hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy hoá học thcs
 67. Skkn-sử dụng phương pháp thí nghiệm đối chứng môn hóa thcs
 68. Skkn- một số phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm môn hóa học trung học cơ sở
 69. Skkn rèn luyện kỹ năng hoàn thành pt hóa học cho học sinh thcs
 70. Skkn bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học
 71. Skkn hướng dẫn cách giải bài tập hóa 9
 72. Skkn bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả môn hóa học khối 9
 73. Skkn giải bài tập co2 tác dụng dung dịch kiềm bằng phương pháp sơ đồ chéo
 74. Skkn các phương pháp cân bằng phương trình hoá học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
 75. Skkn Kỹ năng đặt câu hỏi trong giờ dạy hóa học
 76. Skkn một số kinh nghiệm về phương pháp khi tiến hành một số thí nghiệm hóa học ở thcs
 77. Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 8, 9 làm tốt dạng bài tập tính theo phương trình hóa học
 78.  skkn Một số kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả môn hóa học khối 9
 79. Skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn hóa học 9
 80. Skkn phương pháp rèn luyện học sinh yếu, kém – môn hóa học thcs
 81. Skkn một vài kinh nghiệm bồi dưỡng hsg môn hóa học 9 qua chuỗi phản ứng vô cơ và viết pthh 
 82. Skkn một vài kinh nghiệm bồi dưỡng hsg môn hóa học 9 qua chuỗi phản ứng vô cơ và viết pthh 
 83. Skkn phương pháp rèn luyện học sinh yếu, kém – môn hóa học thcs
 84. Skkn kinh nghiệm dạy một số bài học sau khi giảm tải ở môn hóa học
 85. Skkn đổi mới hình thức dạy học ở phần củng cố kiến thức qua bài tập dạng bảng trong bộ môn hoá 
 86. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả các bài dạy có sử dụng thí nghiệm trong chương trình hóa học trung học cơ sở 
 87. Skkn “một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn hóa học 8”
 88. Skkn lồng ghép một số hiện tượng thực tiễn nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh lớp 9 thcs
Mới hơn Cũ hơn