KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN THCS (skkn toán 6, 7, 8, 9)


Dưới đây là link download của KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
 1. Skkn Dạy học theo chủ đề tích hợp-Giải toán bằng cách lập phương trình
 2. Skkn-Phương pháp giảng dạy tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong đại số 7
 3. skkn-Một số kinh nghiệm về dạy học giải phương trình tích toán 8
 4. Skkn-Phân tích đa thức thành nhân tử và các bài tập vận dụng
 5. Skkn-Phương pháp giảng dạy tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7
 6. Skkn-Tổ Chức Hoạt Động Nhóm Môn Toán THCS
 7. Skkn-Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực thông qua các trò chơi trong những tiết dạy học môn toán thcs
 8. Skkn-Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8
 9. Skkn-Rèn kỹ năng giải bài tập toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình
 10. Skkn-Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8, lớp 9
 11. Skkn-Phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản để nâng cao năng lực tư duy hình học cho học sinh lớp 6 áp dụng- chương i hình học 6
 12. Skkn-Một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán thcs
 13. Skkn-Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở
 14. Skkn-phương pháp chứng minh bài toán hình học thông qua cách vẽ đường phụ
 15. Skkn-Một số biện pháp giúp HS lớp 7 hình thành và rèn luyện kỉ năng toán qua dạy học chương IV-Biểu thức đại số
 16. Skkn-giúp học sinh học tốt phần tỉ lệ thức môn toán lớp 7
 17. Skkn-Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học môn Hình học 8
 18. Skkn-Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh THCS
 19. Skkn-Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn hình học lớp 8
 20. Skkn-Khai thác các ứng dụng từ một bài Toán lớp 8
 21. Skkn-Hướng dẫn học sinh tìm lời giải cho bài toán chứng minh bằng phương pháp phân tích ngược trong môn hình học lớp 7
 22. Skkn-Bộ đồ dùng dạy học điện tử môn toán khối lớp 8-9
 23. Skkn-Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị trong đại số
 24. Skkn-Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học thcs
 25. Skkn- Khai thác sáng tạo, linh hoạt một bài toán sách giáo khoa – Hình học 7
 26. Skkn-Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chương i đại số 8
 27. Skkn-Áp dụng tính chất chia hết cho một tổng trong chương 1 số học lớp 6 vào việc giải một số bài tập
 28. Skkn- Hướng dẫn học sinh khai thác môn bài tập Hình học sách giáo khoa Toán 9
 29. Skkn- Rèn luyện khả năng tư duy logic cho học sinh THCS thông qua dạy học chứng minh toán học
 30. Skkn cấp tỉnh môn toán thcs-Giúp học sinh hình thành tính tích cực, tự giác, chủ động và đồng thời phát triển năng lực tự học qua việc xây dựng hệ thống bài tập từ một bài tập ban đầu theo nhiều hướng khác nhau
 31. SKKN-Giải một số bài toán về số học và đại số ở bậc THCS bằng máy tính điện tử
 32. Chuyên đề giải toán trên máy tính điện tử casio
 33. Skkn-một số bài toán thường gặp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 34. Skkn-phương pháp tứ giác nội tiếp
 35. Skkn-rèn luyện, phát triển tư duy học sinh qua một số bài toán về bất đẳng thức lớp 8
 36. Skkn-nâng cao năng lực giải toán ở học sinh thcs 
 37. Skkn-hướng dẫn học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử
 38. Skkn-một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học toán 6
 39. Skkn phương pháp dạy cho học sinh lớp 9 phương trình vô tỉ 
 40. Skkn toán lớp 9-phân tích các tính chất hình học để giải các bài toán về tứ giác đặc biệt trong hệ oxy 
 41. Skkn từ định lý talet đến chứng minh ba đường thẳng đồng quy ( dành cho học sinh lớp 8) 
 42. Skkn vẽ yếu tổ phụ trong giải toán hình học thcs 
 43. Skkn tìm hiểu hứng thú môn toán ở trường thcs 
 44. Skkn một số kinh nghiệm hạn chế học sinh yếu kém ở môn hình học lớp 7 
 45. Skkn xây dựng chùm bài tập từ một số đẳng thức trong bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học cơ sở 
 46. Skkn phân tích đa thức thành nhân tử và các bài tập vận dụng 
 47. Skkn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực hs trong chương phương trình bậc nhất một ẩn đại số 8 
 48. Skkn một số ứng dụng của định lí vi ét 
 49. Skkn khai thác yếu tố trung điểm trong bài toán hình học 
 50. Skkn phân tích đa thức thành nhân tử và các bài tập vận dụng 
 51. Skkn rèn luyện một số kỹ năng làm bài tập hóa học bậc thcs 
 52. Skkn hóa học xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học hữu cơ có nội dung thực nghiệm 
 53. Skkn tính giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của biểu thức 
 54. Skkn một số vấn đề phát triển hóa học 8, 9 
 55. Một số vấn đề phát triển hóa học thcs 8, 9 (tài liệu bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh khá giỏi ôn thi vào lớp 10 chuyên hóa) 
 56. Skkn kỹ năng lập công thức hóa học hợp chất hửu cơ hóa 9 
 57. Skkn một vài kinh nghiệm phát triển tư duy khai thác mở rộng kiến thức từ phương trình hóa học cho học sinh lớp 8 
 58. Skkn bất đẳng thức và các bài toán áp dụng 
 59. Skkn một số phương pháp giải toán cực trị ở thcs 
 60. Skkn phương pháp giải toán cực tri trong toán thcs 
 61. Skkn một số phương pháp tìm cực trị trong hình học phẳng thcs để ôn thi học sinh giỏi môn toán 9 và ôn thi vào thpt 
 62. Skkn một số dạng toán ứng dụng định lý vi ét 
 63. Sáng kiến kinh nghiệm giải phương trình vô tỉ 
 64. Skkn chuyên đề vận dụng bất đẳng thức cô si để tìm cực trị 
 65. Skkn xây dựng chùm bài tập từ một số đẳng thức trong bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học cơ sở 
 66. Skkn phân tích đa thức thành nhân tử và các bài tập vận dụng
 67. Skkn hướng dẫn học sinh trung bình, yếu và kém giải một số dạng toán tìm x ở lớp 6
 68. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường thcs tô hiệu 
 69. Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi về chuyên đề tìm cực trị của một biểu thức đại số
 70. Skkn một số kinh nghiệm vẽ thêm yếu tố phụ trong giải bài tập hình học 7
 71. Skkn kinh nghiệm dạy học chương i môn hình học lớp 6
 72. Skkn kinh nghiệm phát triển tư duy, óc sáng tạo và hứng thú học toán cho học sinh thông qua việc khai thác , phát triển từ một bài toán
 73. Skkn tổ chức trò chơi trong tiết luyện tập toán
 74.  Skkn suy luận và phát triển các bài toán mới từ một bài toán cơ bản hinh học lớp 9.
 75. Skkn sử dụng đồ dùng tự tạo và một số tính chất hình học, dạy tiết thực hành môn hình lớp 9
 76.  Skkn kinh nghiệm phát triển tư duy, óc sáng tạo và hứng thú học toán cho học sinh thông qua việc khai thác , phát triển từ một bài toán 
 77. Skkn một số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp và cách vận dụng
 78. Skkn một số bài toán cơ bản về tỉ lệ thức và các cách giải
 79. Skkn một số dạng toán và phương pháp giải toán cực trị (đại số)
 80. Skkn kinh nghiệm giải bằng nhiều cách một số bài toán lớp 7
 81. Skkn Kinh nghiệm dạy mộtsố dạng toán tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
 82. Skkn kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 8 học tốt các dạng toán cơ bản về giải phương trình tích và phương trình đưa được về dạng phương trình tích 
 83. Skkn kinh nghiệm phân tích dạng toán tính số hạng n; tính tổng, tích n số hạng đầu tiên của dãy số truy hồi khi giải toán trên máy tính cầm tay
 84. Skkn khai thác và phát triển bài toán hình học 8 nhằm phát triển kỹ năng giải toán của học sinh
 85. Skkn hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong sách giáo khoa toán 9 
 86. Skkn giaỉ bài toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối 
 87. Skkn sử dụng hiệu quả hình thức trắc nghiệm khách quan vào quá trình kiểm tra đánh giá môn toán ở trường thcs 
 88. Skkn một số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp và cách vận dụng
 89. Skkn suy luận và phát triển các bài toán mới từ một bài toán cơ bản hinh học lớp 9
 90. Skkn khai thác và phát triển bài toán hình học 8 nhằm phát triển kỹ năng giải toán của học sinh 
 91. Skkn kinh nghiệm phân tích dạng toán tính số hạng n; tính tổng, tích n số hạng đầu tiên của dãy số truy hồi khi giải toán trên máy tính cầm tay
 92. Skkn sử dụng hiệu quả hình thức trắc nghiệm khách quan vào quá trình kiểm tra đánh giá môn toán ở trường thcs
 93. skkn Giúp học sinh lớp 7 làm quen với chứng minh 3 điểm thẳng hàng
 94. Skkn hướng dẫn học sinh kẻ thêm đường phụ khi giải một số bài toán hình học 7 
 95. Skkn khai thác, phát triển từ một bài toán về góc 
 96. Skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài toán chứng minh họ các đường đi qua điểm cố định 
 97. Skkn khai thác, phát triển từ một bài toán về góc 
 98. Skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài toán chứng minh họ các đường đi qua điểm cố định
 99. Skkn hướng dẫn học sinh kẻ thêm đường phụ khi giải một số bài toán hình học 7
 100. Skkn một số phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng trong hình học thcs
 101. Skkn khai thác phát triển từ 1 bài toán về góc
 102. Skkn phát triển bài toán thành các bài toán mới nhằm phát huy năng lực tư duy của học sinh lớp chọn trong chương trình toán 7
 103. Skkn phương pháp giải các phương trình quy về phương trình bậc hai 
 104. Skkn phân loại và phương pháp giải các dạng toán tìm giá trị của biến trong đẳng thức và bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối toán 7 thcs
 105. Skkn dạy học theo chủ đề tích hợp toán 9
 106. Skkn toán 9 các phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số
 107. Skkn phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh thông qua giải toán hình học
 108. Skkn toán thcs bồi dưỡng năng lực tự học về giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh giỏi lớp 8; 9 bậc trung học cơ sở 
 109. Skkn rèn luyện kĩ năng giải toán ứng dụng định lí vi ét
 110. Skkn giúp hs giải nhanh bài toánphân tích đa thức thành nhân tử
 111. Skkn kỹ thuật dạy học thảo luận nhóm phát huy được tính tích cực của học sinh
 112. Skkn một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh rèn luyện và phát triển tư duy qua việc dạy tiết 13 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 
 113. Skkn một số kinh nghiệm về dạy học giải phương trình tích 
 114. Skkn một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức
 115. Skkn rèn kĩ năng tìm lời giải một số dạng bài toán hình học trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
Mới hơn Cũ hơn