Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 5-6 tuổi [Phần 6] năm 2023

 


Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 5-6 tuổi [Phần 6], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.

Skkn được cập nhật đến năm học 2023-2024
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi a2 trường mầm non trung sơn trầm tiếp cận với phương pháp giáo dục STEM STEAM 
 2. skkn ứng dụng phương pháp giáo dục steam trong hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi 
 3. SKKN một số giải pháp lồng ghép phương pháp STEM STEAM vào trong hoạt động làm quen với toán cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 
 4. skkn một số biện pháp vận dụng phương pháp giáo dục stem cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non 
 5. skkn Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tự tin hơn khi ở trên lớp (năm 2021) 
 6. skkn Một số giải pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động trải nghiệm 
 7. skkn một số giải pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen với văn học 
 8. skkn một số giải pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non 
 9. skkn một số biện pháp hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ 5 6 tuổi tại nhà trong thời gian nghỉ dịch covid 19 
 10. skkn “ thiết kế một số trò chơi tương tác phối kết hợp với phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà trong bối cảnh nghỉ dịch covid 19 
 11. skkn một số biện pháp hiệu quả giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non 
 12. skkn một số biện pháp chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp 1 (2022) 
 13. skkn một số kinh nghiệm xây dựng lập kế hoạch giáo dục ở lứa tuổi mẫu giáo lớn 5 6 tuổi 
 14. skkn một số biện pháp thực hiện tốt công tác vận động trẻ 6 tuổi ra học lớp 1 
 15. skkn thiết kế đồ chơi ngôi nhà kĩ năng 
 16. Skkn một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen văn học 
 17. Skkn Một số biện pháp rèn kỹ năng phòng chống dịch bệnh covid 19 cho trẻ mẫu giáo 5_6 tuổi tại trường mầm non 
 18. skkn một số biện phát giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen với văn học 
 19. skkn một số biện pháp tạo tâm thế cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi bước vào lớp 1 (năm 2021) 
 20. skkn một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 5 6 tuổi 
 21. skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi 
 22. skkn một số biện pháp giáo dục trẻ tiết kiệm năng lượng cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 
 23. skkn một số biện pháp giáo dục trẻ 5 6 tuổi có ý thức bảo vệ môi trường 
 24. skkn một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 5 6 tuổi (năm 2021) 
 25. skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi (năm 2021) 
 26. skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 – 6 tuổi kể sáng tạo chuyện cổ tích (năm 2021) 
 27. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng 
 28. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái (năm 2021) 
 29. SKKN một số biện pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học cho trẻ 5 6 tuổi 
 30. SKKN một số biện pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học cho trẻ 5 6 tuổi 
 31. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi a2 trường mầm non trung sơn trầm tiếp cận với phương pháp giáo dục stem steam
 32. Skkn ứng dụng phương pháp giáo dục steam trong hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi
 33. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 34. Skkn một số biện pháp vận dụng phương pháp giáo dục stem cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 35. Skkn một số giải pháp lồng ghép phương pháp stem steam vào trong hoạt động làm quen với toán cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 36. Skkn một số biện pháp hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ 5 6 tuổi tại nhà trong thời gian nghỉ dịch covid 19
 37. Skkn ứng dụng phương pháp steam trong việc giáo dục trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 38. Skkn biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi.
 39. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi biết tự tin, chủ động góp phần hình thành và pháp triển nhân cách cho trẻ..
 40. Skkn biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi
 41. Skkn dạy trẻ 5 6 tuổi kĩ năng phòng tránh bị xâm hạitại trường mầm non (2020)
 42. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 43. Skkn một số giải pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 44. Skkn một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 45. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi khắc phục tính tự ti, nhút nhát
 46. Skkn một số kinh nghiệm kết nối phụ huynh rèn kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong thời gian nghỉ học tại nhà
 47. Skkn một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động tạo hình tại lớp mẫu giáo 5 6 tuổi
 48. Skkn một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động tạo hình tại lớp mẫu giáo 5 6 tuổi
 49. skkn Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ
 50. Skkn một số biện pháp giúp hình thành tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 51. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng, tạo hứng thú trong hoạt động làm quen với tác phẫm văn học cho trẻ 5 6 tuổi
 52. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học.
 53. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng
 54. Skkn một số biện pháp tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 55. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp 5 6 tuổi
 56. Skkn một số biện pháp nâng cao chát lượng giáo phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 57. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi vận động theo nhạc
 58. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống biết quan tâm chia sẻ cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi ở trường mầm non
 59. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ “đọc, viết” cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 60. Skkn nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với toán
 61. Skkn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 62. Skkn nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày cho trẻ 5 6 tuổi
 63. Skkn giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển tư duy theo phương pháp montessori
 64. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể
 65. Skkn một số giải pháp giúp trẻ 5 6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động trải nghiệm
 66. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi thực hành trải nghiệm trong trường mầm non
 67. Skkn một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 5 6 tuổi
 68. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi
 69. Tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 – 6 tuổi theo hướng trải nghiệm
 70. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua dạy trẻ kể truyện sáng tạo
 71. Skkn một số biện pháp kích thích trẻ 5 6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ tạo hình
 72. Skkn một số biện pháp sử dụng âm nhạc trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong trường mầm non
 73. Skkn giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để bồi dưỡng và phát triển tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ 5 – 6 tuổi
 74. Skkn biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết dành tình yêu thương chia sẻ của bản thân với mọi người và thế giới xung quanh
 75. Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua tiết học cho trẻ làm quen với thơ và truyện
 76. Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 6 tuổi
 77. Skkn một số biện pháp rèn cho trẻ 5 6 tuổi về những kỹ năng vệ sinh và hành vi văn minh
 78. Biện pháp phát triển khả năng sáng tạo trong hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 79. Sử dụng các phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi ở huyện thạnh phú, tỉnh bến tre
 80. Phương pháp kể diễn cảm của giáo viên trong hướng dẫn trẻ 5 6 tuổi làm quen với tác phẩm văn học
 81. Biện pháp tổ chức trò chơi sân khấu hóa phát huy tính sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 82. Biện pháp tổ chức trò chơi vận động ngoài trời cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mần non huyện châu thành tiền giang​
 83. Biện pháp phát triển khả năng vận động theo nhịp và tiết tấu cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 84. Biện pháp tổ chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi​
 85. Biện pháp phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong hoạt động vẽ theo ý thích
 86. Biện pháp nâng cao lượng vận động trong giờ thể dục cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non 19 5 thành phố hồ chí minh​
 87. Biện pháp giáo dục tình cảm cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời tại một số trường mầm non phan thiết​
 88. Biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong hoạt động có sản phẩm
 89. Biện pháp giáo dục kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động lao động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 90. Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi ở một số trường mầm non huyện châu thành, tỉnh tiền giang​
 91. Biện pháp giáo dục hành vi ứng xử xã hội cho trẻ em mẫu giáo 5 6 tuổi qua trò chơi đóng vai theo chủ đề​
 92. Vận dụng thuyết trí thông minh đa dạng của gardner để nâng cao hiệu quả của việc học toán ở trẻ 5 6 tuổi​
 93. Vận dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5 6 tuổi tại thành phố bạc liêu​
 94. Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của david a. kolb nhằm phát triển biểu tượng toán cho trẻ 5 6
 95. Vận dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5 6 tuổi tại thành phố bạc liêu​
 96. Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của david a. kolb nhằm phát triển biểu tượng toán cho trẻ 5 6
 97. ứng dụng trắc nghiệm hình học van hiele của usiskin vào đánh giá kết quả giáo dục tư duy hình học cho trẻ 5 6 tuổi​
 98. Tổ chức hoạt động tạo hình nhằm phát triển quan hệ bạn bè tích cực cho trẻ 5 6 tuổi
 99. Thực trạng tổ chức trò chơi học tập trong giờ chơi tự do ở lớp mẫu giáo 5 6 tuổi
 100. Thực trạng tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non thần tiên thành phố pleicu, tình gia lai​
 101. Thực trạng sử dụng phương pháp dùng trò chơi đóng vai theo chủ đề trong giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 5 6 tuổi​
 102. Thực trạng tổ chức hoạt động chơi cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi theo tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non ở thành phố quảng ngãi​
 103. Thực trạng sử dụng bộ chuẩn trong đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 104. Skkn một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ làm quen với toán trẻ 5 6 tuổi
 105. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi làm quen chữ cái thông qua trò chơi
 106. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ “đọc, viết” cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 107. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn chữ cái
 108. Skkn một số biện pháp phát triển nhận thức thông quahoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 6 tuổi
 109. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong trường mầm non theo mô hình chất lượng cao
 110. Skkn chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi sẵn sàng vào lớp 1
 111. Skkn một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
 112. Skkn chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi sẵn sàng vào lớp 1
 113. Kĩ năng tự phục vụ của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở một số trường mầm non tại huyện tân phú tỉnh đồng nai​.
 114. Các phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi
 115. Biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 116. Bài thuyết trình biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trong trường mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 117. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái trong thời gian nghỉ dịch ở nhà để phòng chống dịch covid - 19
 118. Skkn xây dựng các video hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tại nhà trong thời gian trẻ 5-6 tuổi nghỉ do ảnh hưởng của dịch covid - 19
 119. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi biết tự tin, chủ động góp phần hình thành và pháp triển nhân cách cho trẻ
 120. Skkn biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 - 6 tuổi
 121. Skkn một số biện pháp hiệu quả giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non

Nếu gặp khó khăn trong quá trình xem và tải tài liệu hay cần trợ giúp LIÊN HỆ TẠI ĐÂY (CLICK TẠI ĐÂY)

Mới hơn Cũ hơn