Skkn biện pháp giúp học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 1I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Trong công cuộc xây dựng đất nước, để đưa đất nước sánh ngang tầm với các nước tiên tiến ở khu vực cũng như trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta  đã rất quan tâm đến giáo dục. Vì vậy, mà học sinh được giáo dục toàn diện và được các cấp, các ngành, các tổ chức rất quan tâm.

Môn học Tự nhiên và Xã hội cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản ban đầu về các sự vật - hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và các mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người xảy ra xung quanh các em. Bên cạnh các môn học  như Toán, Tiếng Việt, môn Tự Nhiên và Xã Hội trang bị cho các em những kiến thức cơ bản của bậc học góp phần bồi dưỡng nhân cách toàn diện của con người. Có thể nói môn Tự nhiên và xã hội ở lớp 1 là nền móng để các em học tốt các môn có liên quan đến tự nhiên và xã hội ở các lớp cao hơn.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền Giáo Dục nước nhà, chương trình giáo dục bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới nội dung chương trình dạy học ở các lớp, các môn học nói chung và môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 nói riêng. Chương trình đã được xây dựng theo quan điểm tích hợp. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với qui luật nhận thức của con người. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.

Tuy nhiên môn Tự nhiên và Xã hội chưa được sự quan tâm đúng mức của mọi người. Một số giáo viên và phụ huynh có suy nghĩ rằng môn Tự nhiên và xã hội là “môn phụ” nên bị xem nhẹ. Do vậy, chưa tạo được hứng thú cho học sinh trong quá trình học môn này. Dẫn đến sự tiếp thu kiến thức của học sinh cũng hời  hợt, hiệu quả giờ học chưa cao.

Là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, tôi luôn trăn trở phải làm thế nào để giúp các em yêu thích môn học và tạo hứng thú cho các em khi học môn Tự nhiên và Xã hội? Từ đó giúp các em nắm bắt kiến thức một cách chủ động, tích cực. Những băn khoăn trên đã chính là lý do để tôi chọn đề tài: “Biện pháp giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên và xã hội ở lớp 1”.

II . MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 1 cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản đầu tiên về con người và sức khỏe, các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và xã hội xung quanh cuộc sống của các em. Muốn học sinh tiếp thu được các kiến thức đó thì cần tạo cho các em hứng thú học tập. Từ đó các em tiếp thu bài học một cách nhanh nhất, nâng cao hiệu quả dạy học. Kích thích tính độc lập chủ động sáng tạo trong việc lĩnh hội tri thức, tạo không khí sôi nổi trong giờ học Tự nhiên và Xã hội.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

1. Phương pháp điều tra thực nghiệm

2. Phương pháp đối chiếu so sánh

3. Dạy thực nghiệm

4. Trao đổi, tọa đàm với đồng nghiệp

IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU :

- Chương trình Tự nhiên và Xã hội lớp 1

- Các phương pháp áp dụng vào dạy môn Tự nhiên và Xã hội.

- Thực trạng việc học môn Tự nhiên và Xã hội của lớp 1 ở trường tiểu học hiện nay nói chung và học sinh lớp 1
 do tôi chủ nhiệm nói riêng.
...
Link tải file word đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG
Mới hơn Cũ hơn