Skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục 2

 


Bước sang thế kỉ XXI nước ta đang trong thời kì hội nhập với thế giới vì vậy muốn đạt được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực giữ vai trò rất quan trọng đến sự nghiệp phát triển của đất nước.

Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 41 có ghi: "Quy định chế độ Giáo dục thể chất bắt buộc trong trường học". Điều này xuất phát từ ý nghĩa to lớn của Giáo dục thể chất trong nhà trường. Phân môn thể dục cũng với các phân môn khác trong nhà trường, có nhiệm vụ quan trọng trong hình thành ở người học những nhân cách sống của con người lao động mới, trong thời đại mới, mà mục tiêu giáo dục của Đảng ta là đão tạo con người: Tự chủ - năng động - sảng tạo, có năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra, tự do được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống. Qua đó góp phần Xây dụng đất nước giàu mạnh, Xã hội công bằng, Văn minh. Không những thể, Giáo dục thể chất cho thể hệ thanh niên là một mặt của nền giáo dục tiến bộ, là như cầu tất yếu khách quan của sự tồn tại và phát triển của một xã hội Văn minh nói chung và của công cuộc Xây dụng XHCN, bảo Vệ Tổ quốc nói riêng. Phân môn thể đục còn mang lại cho thể hệ trẻ cuộc sống vui tươi, lãnh mạnh và tác động mạnh mẽ đến các mặt giảo dục như: Giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, lao động thẩm mĩ nhằm góp phần đào tạo thế hệ thanh niên Việt Nam thành những người "phát triển cao về trí tuệ, cường trảng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sảng về đạo đức". Đối với học sinh Tiểu học, các em còn nhỏ, hệ Xương chưa phát triển đầy đủ, tổ chức sụn chiếm tỷ lệ cao, cột sống yếu. Hệ hô hấp ở độ tuổi này có đường hô hấp còn hẹp, hệ tuần hoàn hoạt động còn kém (do Tim còn nhỏ). Sự tập trung chú ý chưa bền vững, để phân tán, tính hưng phẩn cao, trí tướng tượng phát triển hơn song còn nghèo nàn, tản mạn, ít có tế chức, tư duy logic chưa cao. Do đó làm thể nào để dạy phân môn thể dục trong trường Tiểu học thực sự thu hút được học sinh tập trung chú ý, tích cực tập luyện và tập luyện có hiệu quả, phù hợp với các em là một vấn đề đòi hỏi cần phải có sự đầu tư, nghiên cứu.

Từ thực tế giảng dạy và xuất phát từ mục tiêu của giáo dục nói chung và mục tiêu của môn Thể dục nói riêng. Tôi đã mạnh dạn nghiên cứu, lựa chọn cách “Tổ chức dạy - học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Thể dục 2” giúp học sinh học tốt phân môn này.

...

Link tải file word đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn