SKKN rèn kỹ năng tự học ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở (THCS) qua hoạt động tự học ở nhà (2021-2022)

 


I. do chọn đề tài

1. Cơ sở lí luận

        Trong báo cáo của UNESCO [4,66,67,83]: “Học tập – một kho báu tiềm ẩn” đã xác định các trụ cột của giáo  dục  như sau: “Học để hiểu,  học để làm,  học để  hợp tác, cùng chung sống và học để làm người”,  hướng  tới xây dựng một xã hội  học tập. Muốn thực hiện được điều này, trong dạy học hiện nay, một trong những  mục tiêu quan trọng là phải hình thành phương pháp tự học ở người học. Học sinh không chỉ học tri thức của mà còn học cả cách tìm ra tri thức và những kỹ năng cần thiết để có thể tự học tập một cách độc lập và chủ động. Như vậy, kiến thức chưa phải là đích cuối cùng mà thông qua kiến thức học thúc đẩy được động cơ, hình thành được phương pháp, kỹ  năng  học.


Hiện nay, Đảng Nhà nước ta cũng rất coi trọng sức  mạnh  nội lực    tự  học của con người. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII (12/1996) đã khẳng định: “Đổi  mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp duy sáng tạo của người học; từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự  học,  tập  trung nâng cao chất lượng, phát triển phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên,  rộng khắp trong toàn dân, nhất thanh nhiên…”.  


Muốn thực hiện được điều này, trong dạy học hiện nay, một trong những  mục tiêu quan trọng là phải hình thành phương pháp tự học ở người học. Học sinh không chỉ học tri thức của mà còn học cả cách tìm ra tri thức và những kỹ năng cần thiết để có thể tự học tập một cách tích cực, chủ động và độc lập. Như vậy, thể nói tự học một trong những năng quan trọng của giáo dục, năng lực cần của mỗi học sinh. Đặc biệt, đối với chương trình phổ thông mới thì việc tự học một trong năng lực quan trọng cần thiết đối với học sinh.


2. Cơ sở thực tiễn

Tuy nhiên, đối với học sinh nói chung và học sinh THCS nói riêng, khả năng tự học còn chưa tốt, các em chưa ý thức, năng, phương pháp cũng như kinh nghiệm. Điều đó dẫn đến hoạt động tự học của học sinh hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Trong hoạt động dạy học nói chung và dạy học môn Ngữ văn cấp THCS nói riêng, học sinh vẫn học theo lối ghi chép máy móc, học nhồi nhét,  thụ động. Khả năng tự học - yếu tố nội lực ở học sinh vẫn   dưới dạng  tiềm  năng.  Việc  rèn phương pháp tự học cho học sinh trong môn Ngữ văn còn gặp không ít khó khăn. Thực tế hiện nay cho thấy, số học sinh yêu thích môn Ngữ văn ngày càng ít đi, một số ít bộ phận học sinh ý thức học thì chúng ta lại chưa phát huy được niềm đam học Văn ở các em.


Trong hai năm học vừa qua, do tình hình đại dịch Covid diễn biến phức tạp nên hoạt động dạy học đã bị ảnh hưởng rất lớn. Thay vì dạy học trực tiếp như trước, đã có nhiều thời điểm trong năm học chúng ta phải chuyển  sang hình thức  dạy học trực tuyến. Trong bối cảnh dạy học trực tuyến, việc  tự  học  lại càng trở  nên  cần thiết và cấp bách. Theo tinh thần Công văn 4040/BGDĐT GDTrH ngày 16/9/2021, hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch Covid –  19 thì sự giảm tải đã được thể hiện rất rõ ở tất cả các môn học. Trong đó, bộ môn Ngữ văn có rất nhiều các  đơn vị bài học đã được chuyển thành hình thức tự đọc, tư học, tự làm nên càng làm cho vai trò của hoạt động tự học trở nên quan trọng hơn bao  giờ  hết. 


Làm thế nào để học sinh THCS có thói quen tự học? Đây là một bài toán mà các giáo viên cần đặc biệt quan tâm và cũng là vấn đề mà  bản thân tôi vô cùng trăn trở, khi giáo viên và học sinh chỉ có thể tương tác với nhau qua màn hình nhỏ. Nhằm đáp ứng được những đòi hỏi đó và góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh hiện nay, tôi đã thực hiện đề tài: “Rèn kỹ năng tự học Ngữ văn cho  học sinh trung học cơ sở (THCS) qua hoạt động tự học ở nhà” với mong muốn góp một số ý kiến nhỏ của mình trong việc rèn kỹ năng tự học, phát triển  năng lực học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy học.


Link tải file word đầy đủ 36 trang: XEM TẠI ĐÂY

Mới hơn Cũ hơn