Skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng so sánh hai phân số cho học sinh lớp 4Giáo dục Tiểu học là bậc học có vị trí vô cùng quan trọng đối với ngành giáo dục. Đây là bậc học đặt những viên gạch “nền móng vững chắc tương lai”, hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ,  thể chất, thẩm mĩ. Và mục tiêu đó được thực hiện bằng các hoạt động dạy học và giáo dục thông qua các môn học và các hoạt động ngoại khóa, mà trong đó môn Toán chiếm vai trò hết sức quan trọng. Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. 

Chính vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy - học nói chung và đổi mới phương pháp dạy - học môn Toán ở Tiểu học nói riêng trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được cả xã hội quan tâm. Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đã chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.” 

Trong chương trình môn toán lớp 4, một mảng kiến thức chiếm vị trí quan trọng trong Số học là Phân số. Các dạng toán áp dụng kiến thức về phân số thì rất nhiều, rất đa dạng, phong phú. Trong đó có một dạng rất cơ bản mà chúng ta hay gặp đó là 1So sánh phân số12 dạng toán này chiếm tỉ lệ khá cao trong chương trình Toán lớp 4. 

Thế nhưng trong SGK chỉ trình bày so sánh phân số bằng cách qui đồng mẫu số. Thực tế cho thấy có rất nhiều bài toán so sánh phân số mà áp dụng cách này thì quả thật khó khăn, học sinh còn nhiều lúng túng, chưa tìm ra được cách giải . Vậy ta không nên áp dụng mỗi một cách này để hướng dẫn học sinh mà phải hướng dẫn học sinh tìm ra những "thủ thuật" và áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình giải. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi thiết nghĩ cần phải làm thế nào để phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, giúp các em nắm - hiểu và làm được các bài toán về so sánh phân số một cách chắc chắn hơn. Chính vì những lí do đó nên tôi chọn sáng kiến “Một số biện pháp rèn kĩ năng so sánh hai phân số cho học sinh lớp 4”.

Điểm mới của sk:

- Đưa ra một số biện pháp giúp học sinh nắm được các cách so sánh phân số.

- Giúp học sinh nâng cao dần kĩ năng so sánh hai phân số.

- Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, bồi dưỡng cho học sinh niềmsay mê học Toán.

...

Link tải file đầy đủ: TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn