Skkn Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trường mầm non (skkn kế toán mầm non)Skkn Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trường mầm non (skkn kế toán mầm non)

Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương là một trong những phần hành quan trọng nhất trong công tác kế toán tại các đơn vị trường học.Các đơn vị sự nghiệp nói chung và các đơn vị trường học nói riêng được giao quyền tự chủ trong hạch toán kinh phí khoán. Muốn thực hiện được điều đó các đơn vị cần phải có cơ chế quản lý một cách khoa học, hợp lý, thực hiện tổng hòa nhiều biện pháp.Trong đó tiền lương cũng là một vấn đề được quan tâm.

Nói đến tiền lương là ta nói đến giá cả của sức lao động, sự phát triển của các đơn vị hành chính sự nghiệp, là thể hiện giá trị, vị thế của người lao động đối với gia đình, cơ quan và xã hội. Lao động của con người - theo Mác là một trong ba yếu tố quan trọng và quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong vệc tái tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội, lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phồn thịnh của mọi quốc gia.

Người lao động chỉ phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình khi nhận đượcmức thù lao thỏa đáng. Bởi vậy một chính sách tiền lương thỏa đáng góp phần tăng tích lũy và cải thiện đời sống cho người lao động. Tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng ảnh hưởng tới đời sống người lao động nói chung và của cán bộ công nhân viên chức nói riêng, một chế độ tiền lương thỏa đáng, phù hợp với công sức của người lao động bỏ ra là yếu tố kích thích sức lao động, nâng cao tay nghề. Đồng thời phải tổ chức hạch toán chi phí tiền lương một cách chính xác và đầy đủ hơn nhằm phản ánh một cách trung thực năng lực lao động của cán bộ, công nhân viên chức.

Là một nhân viên kế toán, tôi luôn trăn trở làm sao để công tác kế toán tài chính tại các đơn vị trường học có thể được diễn ra một cách thuận tiện nhất, khoa học nhất, chính xác nhất và đem lại hiệu quả cao nhất. Qua thực tế tôi luôn nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm các đồng nghiệp, tôi nhận thấy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những phần hành cơ bản trong công tác kế toán tại các đơn vị trường học.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm: “Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương ” làm sáng kiến kinh nghiệm của mình. Qua đề tài này nhằm nâng cao nhận thức của bản thân đồng thời góp một phần nhỏ bé của mình vào công việc nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính ở đơn vị và giúp các đồng nghiệp hoàn thiện công tác chuyên môn của mình.
...
Link tải file word đầy đủ: TẢI XUỐNG
Mới hơn Cũ hơn