Skkn biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường tiểu họcTrong công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, Đảng chủ trương thực cơng nghiệp hố, đại hóa để đưa đất nước ta, dân tộc ta vĩnh viễn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, xứng đáng sánh vai với cường quốc năm châu Sự thành cơng nghiệp trọng đại tùy thuộc vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, vào nghiệp “trồng người”. Do đó, Đảng ta xác định: “Cùng với khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo phải thật quốc sách hàng đầu”. Bối cảnh đặt cho ngành giáo dục, đội ngũ thầy cô giáo, cán quản lý nhà trường trách nhiệm nặng nề: "dù khó khăn đến đâu phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt" để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong việc thực sứ mệnh nặng nề cao đó, trường học phải tập thể đoàn kết phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức chất lượng dạy học đích thực, đào tạo hệ trẻ thành công dân yêu nước, có văn hố, có trình độ kiến thức, kỹ khoa học, có ý chí, hồi bão vươn lên không cam chịu nghèo hèn, làm giàu cho đất nước cho thân.
 Để làm điều đó, trường học phải xây dựng cho môi trường sư phạm tích cực, thân thiện: Thân thiện thầy với trò, thân thiện trò với trò, thân thiện nhà trường với cộng đồng cách điều chỉnh hành vi văn hóa cá nhân thơng qua quy tắc ứng xử văn hóa. Bởi mơi trường văn hố nhà trường có ảnh hưởng vơ to lớn chất lượng sống hiệu hoạt động nhà trường. Sự phát triển trẻ em đặc biệt lứa tuổi tiểu học từ đến 11 tuổi chịu ảnh hưởng lớn mơi trường văn hố xã hội nơi em lớn lên. Môi trường văn hóa lành mạnh điều kiện tiên để đào tạo hệ trẻ trở thành cơng dân tốt có tài năng, đạo đức. Nếu mơi trường thiếu văn hố khơng thể làm chức truyền tải giá trị kiến thức nhân văn cho hệ trẻ.
 Tuy nhiên, thực tế giáo dục coi trọng dạy chữ mà lơ việc dạy người; coi trọng số lượng chất lượng dẫn đến số vụ việc đáng tiếc xảy liên quan đến giá trị văn hóa, đạo đức. Điều cảnh báo suy giảm đạo đức phận nhỏ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nhà trường, làm giảm uy tín, chất lượng giáo dục. Vì vậy, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học cần thiết Nó tảng, kim nam cho hoạt động nhà trường. Việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học có thành cơng hay khơng đoàn kết, hợp tác thành viên nhà trường 1/24 Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học. Xuất phát từ lí kinh nghiệm thân, chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học” với mong muốn nghiên cứu tổng kết rút kinh nghiệm; tìm vấn đề cần giải xác định biện pháp để xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý đạo nhà trường, giúp cho việc thực nhiệm vụ năm học 2017 - 20178 đạt kết cao.
Mục đích nghiên cứu:
Trên sở nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế để có biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trường tiểu học nhằm tạo điều kiện cho nhà trường phát triển Nhiệm vụ nghiên cứu Nâng cao nhận thức cho cán - giáo viên - nhân viên - học sinh - cha mẹ học sinh nhà trường ý thức cần thiết phải xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Thay đổi quan niệm, cách nghĩ, thói quen thành viên nhà trường theo hướng tích cực.
Mong muốn cho nhà trường phát triển bền vững, tạo lòng tin yêu học sinh, cha mẹ học sinh, xã hội Hướng tới xây dựnng nhà trường thành trung tâm văn hóa, giáo dục rèn luyện người lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống 
- Khách thể nghiên cứu: Công tác tổ chức xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học 
- Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học Phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học nơi cơng tác 
- Các biện pháp đề xuất nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học -Thực nghiệm xây dựng biện pháp kế hoạch xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường tiểu học 
Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: phương pháp dùng làm sơ để phân tích tầm quan trọng công tác xây dựng môi trường văn hoá trường tiểu học 2/24 
- Biện pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường Tiểu học
- Phương pháp điều tra thực trạng: trò chuyện, trao đổi, khảo sát, điều tra giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh 
- Phương pháp phân tích thực trạng
 - Phương pháp tổng hợp thống kê 
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Link tải đầy đủ: Tải xuống
Mới hơn Cũ hơn