Giáo dục kỹ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non

 


Nhà triết học vĩ đại C. Mac đã từng nói: “Bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội ”. Từ thủa xa xưa để thỏa mãn bản năng sinh tồn con người đã có nhu cầu cùng nhau hái lượm, cùng nhau săn bắt thú rừng…cùng nhau hợp tác. Cùng với sự phát triển của xã hội, con người càng ý thức đầy đủ giá trị của hợp tác. Cá nhân con người không thể tồn tại độc lập, không thể hoạt động, không thể thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần khi tách rời khỏi mối quan hệ với cộng đồng, tập thể. Điều khiến con người trở nên khác biệt với các sinh vật cùng tồn tại và cũng chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh của con người đó chính là “xã hội loài người” – cộng đồng được kiến dựng bởi sự hợp tác, con người tạo nên, sau đó tồn tại và phát triển nhờ nó.

Sự phát triển của cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hòa nhập trong đời sống xã hội của bản thân. Hoạt động, cộng tác, hợp tác dưới nhiều hình thức: cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm… giúp cho mỗi cá nhân lĩnh hội những giá trị, những chuẩn mực của xã hội loài người một cách sâu sắc. Mặt khác  “nhân  cách  con  người  chỉ  hình  thành  trong  hoạt  động,   thông  qua  hoạt động”, cho nên hợp tác cũng chính là điều kiện quan trọng để hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của mỗi người.

Xã hội vận động trong xu hướng toàn cầu hóa mở ra nhiều cơ hội cho con người được giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, không kể biên giới lãnh thổ, màu da, tiếng nói… Những cuộc tiếp xúc – trao đổi, hợp tác với nhiều đối tượng  khác nhau,   các  môi  trường  khác nhau trong  cộng  đồng dưới  nhiều hình thức, trong công việc, và trong cuộc sống đòi hỏi con người tiềm lực trí tuệ, tri thức cùng những “kỹ năng mềm” căn bản, thiết yếu như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng tranh biện, kỹ năng làm việc đồng đội… Kĩ năng làm việc đồng đội, hay còn gọi là KNHT là một trong những kĩ năng đặc biệt quan trọng và cần thiết cho mỗi người.

Ở trẻ  mẫu giáo, nhu cầu được cùng hoạt  động với mọi  người xung quanh phát triển rất mạnh mẽ. Tất cả những hoạt động của cô giáo và các bạn đều có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển KNHT của trẻ. Hơn nữa, trẻ mẫu giáo cần phải có kĩ năng hợp tác để biết thỏa thuận khi chơi với bạn, biết tôn trọng bạn, lắng nghe những gì bạn nói, biết giao tiếp với nhau trong khi chơi, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong nhóm khi cần thiết… Nếu thiếu những kĩ năng này trẻ sẽ trở nên thụ động trong mọi hoạt động, gặp khó khăn để hòa đồng vào tập thể, hay để chia sẻ, thông cảm, lắng nghe mọi người xung quanh. Điều này dẫn đến hệ quả khi bước vào các môi trường học tập đa dạng, phong phú khác nhau với rất nhiều hình thức học tập, đòi hỏi phải có sự cộng tác phức tạp hơn, trẻ sẽ trở nên lúng túng, thụ động, không biết cách hòa nhập cùng tập thể. Và điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả công việc, tới cuộc sống trong xã hội của trẻ sau này. Có thể thấy phát triển các kĩ năng cơ bản cho con người phải bắt đầu từ lứa tuổi mẫu giáo, đặc biệt là với trẻ mẫu giáo lớn. Đây là thời kì tạo nên những cơ sở ban đầu cần thiết cho quá trình hình thành nhân cách và chuẩn bị cho trẻ trải qua bước ngoặc lớn trong đời sống tuổi thơ khi chuyển từ trường MN đến trường Tiểu học. Phát triển một số kĩ năng cơ bản cho trẻ là rất cần thiết, trong đó KNHT là một trong những kĩ năng cần phải được đặt lên hàng đầu.

Việc  phát  triển kĩ năng  hợp  tác cho trẻ 5-6  tuổi   thể  đạt  kết quả  mong muốn nếu được thực hiện thường xuyên và có hệ thống thông qua nhiều hình thức giáo dục phong phú, đa dạng ở trường MN, trong đó vui chơi với tư cách là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo giữ vai trò vô cùng quan trọng. Chơi trong nhóm bạn bè là nhu cầu bức thiết của trẻ và trò chơi cũng là nội dung chủ yếu để tập hợp trẻ thành nhóm. Vì vậy, muốn trẻ có KNHT cùng bạn bè, thì phải tổ chức tốt các loại trò chơi cho trẻ tham gia, đặc biệt là những trò chơi đòi hỏi ở trẻ kĩ năng phối hợp cao như: TCĐVCCĐ, trò chơi xây dựng - lắp ghép, trò chơi vận động…

Thực tiễn giáo dục MN hiện nay cho thấy việc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi trong TCĐVCCĐ chưa nhận được nhiều sự quan tâm đúng mực của người GV. Họ thường chỉ quan tâm đến sự sáng tạo và tính tích cực nhận thức của trẻ trong khi chơi  nhiều  hơn    năng  hoạt  động  trong  nhóm  của  trẻ.  Đó   một  trong  nhiều nguyên nhân khiến nhiều trẻ còn thụ động, phụ thuộc vào người lớn, lúng túng, vụng về trong việc thiết lập mối quan hệ với bạn bè và người lớn xung quanh.

Link tải bản đây đủ: Tải xuống

Mới hơn Cũ hơn