Skkn kế toán mầm non - Một số kinh nghiệm về thực hiện công tác thu và quản lý thu - chi trong trường Mầm non

 


Trong các trường học, cùng với sự cấp ngân sách của nhà nước cho sự hoạt động của nhà trường thì còn các khoản thu góp của phụ huynh học sinh để duy trì tốt các hoạt động học tập cho học sinh bằng các khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường với PHHS trên cơ sở văn bản quy định hướng dẫn của các cấp. Mà đặc biệt là các khoản thu thỏa thuận ở trường mầm non, nhằm đảm bảo công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ như: Tiền ăn, trang thiết bị bán trú, nước, chăm sóc bán trú. Giúp trẻ vận động học tập và vui chơi như khoản thu: Học phẩm.
Để thực hiện tốt với các khoản thu, chi trong nhà trường, công khai, rõ ràng thì trách nhiệm của các thành viên từ ban giám hiệu, giáo viên các lớp rất quan trọng trong việc tuyên truyền thực hiện. Đặc biệt là kế toán với nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính trực tiếp giúp Hiệu trưởng - Chủ tài khoản quản lý, thực hiện vấn đề thu chi tài chính.
Link tải sáng kiến: Download
Mới hơn Cũ hơn