Kho sáng kiến kinh nghiệm quản lý tiểu học [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm quản lý tiểu học [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn thực trạng và một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống trong môn đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học (năm 2021)
 2. Skkn một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý học sinh bán trú tiểu học
 3. Skkn quản lí một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học
 4. skkn hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học
 5. Skkn một số biện pháp chỉ đạo dạy học theo phương pháp dạy học tích cực trường tiểu học
 6. Skkn công tác chỉ đạo, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học
 7. Skkn quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học
 8. Skkn một số biện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực tại trường tiểu học
 9. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trường tiểu học
 10. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công công đoàn cơ sở trường học (tiểu học)
 11. skkn hiệu trưởng một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại trường tiểu học
 12. skkn một số biện pháp tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường tiểu học
 13. skkn một số giải pháp chỉ đạo xây dựng thư viện thân thiện ở trường tiểu học
 14. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc trong trường tiểu học
 15. skkn giải pháp giới thiệu sách theo từng đối tượng học sinh để thu hút các em đến thư viện trường tiểu học
 16. skkn an toàn giao thông tiểu học một số biện pháp giáo dục học sinh đi xe đạp an toàn
 17. skkn một số biện pháp tích cực trong việc thực hiện dạy học buổi thứ hai
 18. skkn một số giải pháp giúp giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 5
 19. skkn nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp
 20. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công ở công đoàn cơ sở trường tiểu học (2019)
 21. SKKN một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 22. skkn chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
 23. skkn hướng dẫn và tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh tiểu học một hoạt động góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
 24. SKKN biện pháp quản lý chỉ đạo rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 25. skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động các câu lạc bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường tiểu học
 26. skkn một số biện pháp xây dựng bầu không khí trong tập thể sư phạm thân thiện trường tiểu học
 27. skkn một số giải pháp chỉ đạo công tác tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số trường tiểu học
 28. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tại trường THCS
 29. skkn ứng dụng phương pháp 5s trong công tác hành chính văn phòng trường tiểu học
 30. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường tiểu học
 31. skkn một số biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong trường tiểu học
 32. skkn biện pháp chỉ đạo một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh góp phần duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học
 33. SKKN biện pháp tổ chức phong trào hội thao ngành GDĐT trong trường tiểu học
 34. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trường học
 35. skkn một vài giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường tiểu học
 36. skkn một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến trường tại trường tiểu học
 37. skkn nâng cao kỹ thuật viết chữ cho giáo viên ở trường tiểu học
 38. skkn y tế biện pháp chăm sóc sức khỏe học sinh tiểu học
 39. skkn một số kinh nghiệm quản lí lưu trữ hồ sơ trong trường tiểu học
 40. skkn một số biện pháp quản lý thiết bị ở trường tiểu học
 41. skkn một số kỹ thuật để các trường tiểu học vận dụng bộ mẫu thống kê đã đồng bộ hóa vào công tác tổng hợp chất lượng cuối kỳ
 42. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh dân tộc ở trường tiểu học
 43. skkn hiệu trưởng tiểu học tăng cường kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề
 44. skkn một vài biện pháp quản lí tổ chuyên môn ở trường tiểu học
 45. Kỹ năng quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học
 46. skkn một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học
 47. skkn một số biện pháp chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học môn khoa học lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng dạy học
 48. skkn sự cần thiết trong xây dựng mối quan hệ giữa tông phụ trách đội với các tổ chức trong và ngoài nhà trường
 49. skkn một số giải pháp nâng coa chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học
 50. skkn giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học
 51. skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 52. skkn một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh
 53. SKKN một vài kinh nghiệm chỉ đạo làm tốt công tác PCGD tiểu học ở trường tiểu học
 54. skkn tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trường tiểu học
 55. skkn “huy động số lượng gắn với công tác pcgd ở địa phương xã cư mgar
 56. skkn đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng quản lý và dạy học trong trường tiểu học
 57. skkn một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh của trường tiểu học lê lợi
 58. skkn tư vấn cho học sinh nữ khối 5 và biện pháp phòng chống lạm dụng tình dục ở trẻ em
 59. skkn hiệu trưởng với một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ở trường tiểu học
 60. skkn một số biện pháp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên qua sinh hoạt chuyên môn (tiểu học)
 61. skkn một số biện pháp chỉ đạo phong trào vở sạch chữ đẹp cho học sinh trong trường tiểu học
 62. skkn công tác đội “lựa chọn và bồi dưỡng đội nhóm nòng cốt
 63. skkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) “mở rộng” ở trường tiểu học
 64. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học
 65. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn trường tiểu học
 66. skkn một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên tiểu học
 67. skkn một số giải pháp quản lý hoạt động học học sinh khối 2, 3 trường TH tình thương
 68. skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trường tiểu học
 69. skkn một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của hiệu trưởng
 70. skkn hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học
 71. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hơn nữa phong trào xây dựng trường học xanh sạch đẹp cấp tiểu học
 72. skkn kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện dạy kỹ năng đọc thành tiếng cho học sinh dân tộc thiểu số trường tiểu học
 73. skkn một số giải pháp “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
 74. skkn một số giải pháp huy động giáo viên, học sinh tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tại trường tiểu học xuân đường
 75. skkn thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục bằng giải pháp huy động các nguồn lực tham gia công tác giáo dục
 76. skkn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học gắn với tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở cấp tiểu học
 77. skkn vấn đế bối dưỡng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học
 78. skkn một số biện pháp tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm trường tiểu học
 79. skkn một số biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học bình phước
 80. skkn phó hiệu trưởng với công tác quản lý thiết bị đồ dùng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học
 81. skkn các giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức II ở trường tiểu học
 82. skkn một số biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ” ở trường tiểu học
 83. skkn một số giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên tiểu học
 84. skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học
 85. skkn phó hiệu trưởng chỉ đạo sử dụng phương pháp trò chơi nhằm dạy học môn tự nhiên và xã hội có hiệu quả
 86. skkn một số giải pháp chỉ đạo hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường tiểu học
 87. skkn một số biện pháp giúp giáo viên giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học
 88. skkn tổ chức các trò chơi dân gian trong trường tiểu học
 89. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả xã hội hóa giáo dục trong trường tiểu học
 90. skkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
 91. skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 92. skkn những biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên trong trường tiểu học
 93. skkn quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà trường tiểu học
 94. skkn quản lý chỉ đạo thực hiện tốt mô hình bán trú trong trường tiểu học
 95. skkn quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học
 96. skkn hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học
 97. skkn một số biện pháp chỉ đạo tích hợp nội dung giáo dục biển đảo trong các hoạt động ở trường tiểu học
 98. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng HĐGD ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học
 99. skkn một số biện pháp quản lý bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học
 100. skkn giải pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục ở trường tiểu học
Mới hơn Cũ hơn