Kho sáng kiến kinh nghiệm Quản lý cấp THCS

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Quản lý cấp THCS, tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn quản lý thcs một số giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho học sinh trường thcs trong giai đoạn hiện nay
 2. Skkn một số kinh nghiệm về giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thị ở thcs
 3. skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS
 4. skkn một số biện pháp giúp học sinh THCS tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
 5. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục phẩm chất phát triển năng lực cho học sinh qua hoạt động dạy học
 6. skkn một số giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh THCS
 7. skkn nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh trong thời đại công nghệ 4 0
 8. skkn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh ở trường THCS
 9. skkn giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ
 10. skkn giáo dục pháp luật cho học sinh tại trường THCS nguyễn du hiện nay
 11. skkn tuyên tuyền phòng chống bạo lực học đường ở trường thcs
 12. skkn biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS ở tỉnh yên bái trong giai đoạn hiện nay
 13. skkn tuyên truyền giáo dục phòng chống bạo lực học đường
 14. skkn giáo dục kỷ luật tích cực đối với học sinh dân tộc tại trường PTDTNT trung học cơ sở huyện krông ana
 15. skkn công tác lập dự toán thu chi ngân sách “ tại trường THCS
 16. skkn một số giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học tại trường THCS
 17. skkn xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường thcs băng adrênh, huyện krông ana, tỉnh đăk lắk
 18. skkn xây dựng thang đo dùng để đo lường mức độ tham gia tích cực của học sinh trong các hoạt động ở nhà trường thcs
 19. skkn nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường thcs lý thường kiệt trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết
 20. skkn nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường thcs trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết
 21. skkn một số kinh nghiệm xây dựng quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực (thcs)
 22. skkn thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học cơ sở
 23. skkn một số hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học hiệu quả tại tổ toán tin trường THCS
 24. skkn một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS
 25. skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp sáng tạo và hiệu quả tại trường THCS
 26. skkn quản lý hoạt động dạy học ở trường thcs
 27. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh bán trú ở trường thcs
 28. skkn bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở trường thcs
 29. skkn Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục ở trường THCS
 30. skkn vai trò của nữ công trong hoạt động công đoàn ở nhà trường phổ thông
 31. skkn một số biện pháp huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
 32. skkn một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học tại trường THCS quang trung
 33. skkn phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi trường trung học cơ sở (phòng giáo dục)
 34. skkn đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
 35. skkn biện pháp quản lý bồi dưỡng nâng cao năng lực cho tổ trưởng chuyên môn ở trường trung học cơ sở
 36. skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh thcs
 37. skkn giáo dục cho học sinh bảo vệ môi trường ở trường THCS THPT huỳnh văn nghệ
 38. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS THPT bàu hàm
 39. skkn một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi của trường THCS trong giai đoạn hiện nay
 40. skkn một số biện pháp của hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo GV CN lớp trong trường THCS
 41. skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh ở một trường THCS miền núi gặp nhiều khó khăn
 42. skkn quản lý giáo dục học sinh khó khăn trong trường học
 43. skkn vai trò của hiệu trưởng trong việc chỉ đạo các hoạt động phong trào nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở trường THCS
 44. skkn vai trò của người quản lí đối với công tác xã hội hóa trong nhà trường THCS
 45. skkn xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ CB, GV ở trường THCS
 46. skkn trưởng phòng trong việc phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng quản lý dân tộc miền núi
 47. skkn xây dựng trường học an toàn thân thiện (thcs)
 48. skkn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh
 49. skkn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường THCS
 50. skkn hiệu trưởng chỉ đạo công tác xây dựng tập thể sư phạm trong nhà trường THCS
 51. skkn hiệu trưởng với công tác quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THCS liên xã
 52. skkn một số biện pháp phòng, chống bạo lực học đường tại trường THCS-THPT bàu hàm
 53. skkn tin học chương trình quản lý xét duyệt tn thcs và tuyển sinh vào lớp 10 (module sử dụng cho phòng giáo dục và đào tạo )
 54. skkn một số biện pháp quản lý nhăm xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục
 55. skkn nâng cao nhận thức và hành động góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
 56. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HĐNGLL bậc THCS ở trường THCSTHPT hà trung
 57. skkn một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học ở tổ sinh công nghệ trường THCSTHPT hà trung
 58. skkn biện pháp nâng cao chất lượng tổ chuyên môn ở trường THCSTHPT hà trung huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
 59. SKKN Về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà trường thcs
 60. SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường học
 61. skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học ở trường thcs
 62. SKKN Tổ Chức Quản Lý, Sắp Xếp Và Hoạt Động Phòng Học Bộ Môn Hóa – Sinh Đạt Hiệu Quả Tại Trường THCS
 63. skkn Thực trạng và giải pháp xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt ở trường THCS Vạn Hòa, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống
 64. skkn nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm tôt công tác xã hội hó
 65. SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi ở trường THCS
 66. skkn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường thcs
 67. skkn Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn tại Trường THCS
 68. skkn Một số đổi mới công tác quản lí nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS
 69. skkn Một số biện pháp tích cực trong việc thực hiện dạy học buổi thứ hai
 70. SKKN Một số biện pháp thu hút giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại trường THCS
 71. skkn chỉ đạo của hiệu trưởng về việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục tại trường thcs
 72. skkn một số biện pháp bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng trường thcs
 73. skkn kinh nghiệm về quản lý công tác đánh giá hạnh kiểm học sinh ở trường trung học cơ sở nga lĩnh
 74. skkn kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường thcs
 75. skkn giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ
 76. skkn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh ở trường thcs
 77. skkn giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên- công nhân viên trường thcs
 78. skkn đổi mổi việc quản lý thiết bị dạy học cấp thcs
 79. skkn Giáo dục pháp luật cho học sinh tại trường THCS Nguyễn Du hiện nay
 80. skkn giáo dục kỹ năng sống cho hs thcs
 81. SKKN về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà trường thcs
Mới hơn Cũ hơn