Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THCS (Skkn môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THCS (Skkn môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học môn sinh học 8
 2. Skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh bằng phương pháp thảo luận nhóm ở môn sinh học 6
 3. Skkn một số kinh nghiệm trong vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy ở các tiết thực hành sinh học 6
 4. Skkn vận dụng phương pháp sơ đồ hoá dạy học sinh học lớp 9 phần sinh vật và môi trường
 5. skkn tạo và sử dụng các đoạn phim plash trong dạy học sinh cấp THCS
 6. skkn ứng dụng CNTT giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên cho học sinh trong môn sinh học 8
 7. Skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn sinh học 8
 8. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng các tiết thực hành trong chương trình sinh học 7
 9. skkn lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua bộ môn sinh học 8
 10. skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn sinh học 8
 11. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh phòng chống bệnh giun sán qua môn sinh học 7
 12. skkn một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn sinh học 8
 13. skkn nâng cao chất lƣợng các tiết thực hành môn sinh học lớp 7
 14. skkn cách thiết kế bài giảng e learning để sử dụng trong giảng dạy môn sinh học
 15. skkn tạo hứng thú học tập qua các trò chơi trong dạy học môn sinh học lớp 8
 16. skkn một vài kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học môn sinh học khối 8,9 cấp THCS
 17. SKKN để học sinh lớp 9 học tốt các quy luật di truyền của menđen
 18. skkn “một số kỹ thuật làm mẫu ngâm động vật có xương sống
 19. skkn sử dụng powerpoint để lồng ghép tác hại của một số chất gây nghiện vào một số bài trong sinh học 8
 20. skkn tổ chức các trò chơi trong dạy học sinh học 6
 21. skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
 22. skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn sinh học THCS
 23. skkn giải pháp dạy bài “thực hành quan sát hình thái nhiễm sắc thể” trong sinh học 9 nhằm nâng cao hiệu quả tiết học
 24. skkn vận dụng câu hỏi, bài tập rèn năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học sinh 7
 25. skkn vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học sinh học 8
 26. skkn xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn sinh 8 chương nội tiết
 27. skkn xây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề sinh vật và môi trường sinh học 9
 28. skkn sử dụng kiến thức liên môn trong dạy sinh học lớp 9 bài ô nhiễm môi trường
 29. skkn dạy học tích hợp theo chủ đề ô nhiễm môi trường nhằm phát triển năng lực học sinh
 30. skkn soạn và dạy bài “đột biến gen” (sinh học lớp 9) theo phương pháp dạy học tích cực
 31. skkn vận dụng phương pháp sơ đồ hoá dạy học sinh học lớp 9 phần sinh vật và môi trường
 32. skkn ứng dụng cntt giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên cho học sinh trong môn sinh học 8
 33. skkn sử dụng phương pháp trực quan kết hợp dạy học tích cực trong giảng dạy chương ” hô hấp” sinh học 8
 34. skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn sinh học 8
 35. skkn phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học 9 vào thực tiễn cuộc sống
 36. skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh bằng phương pháp thảo luận nhóm ở môn sinh học 6
 37. skkn nâng cao nhận thức và thực hành của học sinh trường thcs lý thường kiệt trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết
 38. skkn nâng cao chất lượng giảng dạy bài thực hành môn sinh học 8
 39. skkn nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn sinh học lớp 7
 40. skkn một vài kinh nghiệm về rèn luyện quan sát kênh hình trong chương trình sinh học lớp 6
 41. skkn một số kinh nghiệm trong vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy ở các tiết thực hành sinh học 6
 42. skkn một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn sinh học 8
 43. skkn một số kinh nghiệm cải tiến thí nghiệm sinh học phục vụ giảng dạy theo hướng tích cực hóa môn sinh học lớp 6
 44. skkn một số kinh nghiệm cải tiến thí nghiệm sinh học phục vụ giảng dạy theo hướng tích cực hoá môn sinh học 6
 45. skkn một số giải pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn sinh học lớp 9
 46. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng các tiết thực hành trong chương trình sinh học 7
 47. skkn lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua bộ môn sinh học 8
 48. skkn hướng dẫn làm nhanh bài tập sinh học phần di truyền học
 49. skkn hệ thống kiến thức phần di truyền quần thể
 50. skkn giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên trong giảng dạy môn sinh học 8
 51. skkn phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học 9 vào thực tiễn cuộc sống
 52. skkn phương pháp hướng dẫn và rèn luyện kĩ năng nhận xét bảng số liệu để khai thác kiến thức cho học sinh lớp 9
 53. skkn nâng cao chất lượng giảng dạy bài thực hành môn sinh học 8
 54. SKKN gây hứng thú học môn sinh học
 55. skkn cấp tỉnh hướng dẫn giải một số dạng bài tập di truyền theo các quy luật của men đen
 56. skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6
 57. skkn sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6
 58. SKKN sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường lớp 9
 59. skkn sinh học phần di truyền học, phép lai
 60. skkn phương pháp học nhóm trong bộ môn sinh học thcs
 61. skkn một vài kinh nghiệm dạy học phan di truyen và biến dị trong sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực
 62. SKKN một số phương pháp rèn kỹ năng sử dụng kênh hình môn sinh học
 63. skkn một số kinh nghiệm trong khai thác mô hình để giảng dạy môn sinh học lớp 8
Mới hơn Cũ hơn