Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT (Skkn môn Sinh học lớp 10, 11, 12)


Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT (Skkn môn Sinh học lớp 10, 11, 12), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn tổ chức seminar vấn đề rượu bia với thanh niên hiện nay sinh học 11 thpt
 2. Skkn đa dạng hóa các hình thức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh thpt
 3. Skkn bước đầu áp dụng quy trình kiểm tra đánh giá trong thiết kế đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn sinh học 10
 4. Skkn tổ chức dạy học theo dự án (dhtda) chuyên đề di truyền phân tử và ứng dụng di truyền trong chọn giống – sinh học 12
 5. Skkn phát huy tư duy tích cực của học sinh trong ôn thi thpt quốc gia” trong phạm vi chương trình sinh học 11 12 ban cơ bản
 6. Skkn sử dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả giờ ôn tập môn sinh học lớp 12
 7. Skkn tiếp tục sử dụng những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh
 8. Skkn sử dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả giờ ôn tập môn sinh học lớp 12
 9. Skkn tiếp tục sử dụng những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh môn sinh học thpt
 10. Skkn hệ thống kiến thức phần di truyền quần thể
 11. Skkn lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng tránh bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường vào dạy học bài 20 cân bằng nội môi sinh học 11, cơ bản
 12. Skkn phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh qua các câu hỏi thực tiễn phần “thành phần hóa học của tế bào” – sinh học 10, cơ bản
 13. skkn giải pháp tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm với môn sinh học thpt
 14. skkn xây dựng hai nhóm biện pháp phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học sinh học cấp THPT
 15. SKKN vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy sinh 10 ban cơ bản
 16. Skkn một số giải pháp trong dạy học môn sinh giúp phát triển năng lực cho học sinh
 17. skkn sử dụng kiến thức prôtêin và enzim để giải thích cơ sở phân tử của quy luật tương tác gen
 18. skkn rèn luyện một số kỹ năng sống cho học sinh thông qua bài giảng sinh học 11
 19. skkn tổ chức hoạt động học tập tích cực giúp học sinh học tốt môn sinh học
 20. skkn thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm dạng tìm dữ kiện đúng –sai môn sinh học dành cho học sinh khối 12
 21. skkn một số biện pháp góp phần phát huy năng lực tự học của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học chương cơ chế di truyền và biến dị lớp 12
 22. skkn một số dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học quần thể sinh học 12
 23. skkn một số dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học quần thể sinh học 12
 24. skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy phần bài tập di truyền quần thể và tổ hợp xác suất sinh học 12 ban cơ bản
 25. skkn sơ đồ hoá kiến thức chương i, II phần v sinh học 12 ban cơ bản bằng phần mềm mindjet mindmanager
 26. skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương tiện trực quan và hoạt động nhóm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 35,36,37 chương II “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học 12 nâng cao
 27. skkn ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế bản đồ khái niệm dạy học phần 2 sinh học tế bào – sinh học 10 cơ bản nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh
 28. skkn ứng dụng phần mềm conceptdraw mindmap và violet thiết kế dạy học chuyên đề nhiễm sắc thể (bài 5, 6 SGK sinh học 12 ban cơ bản)
 29. skkn “vận dụng toán xác suất, tổ hợp để giải nhanh một số dạng bài tập di truyền sinh học12”
 30. skkn các biện pháp sử dụng sơ đồ graph trong dạy học phần củng cố sinh học lớp 11 cơ bản thpt
 31. skkn xây dựng bài tập thực nghiệm trong dạy học sinh học nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh phổ thông
 32. skkn nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính kháng oxy hóa của cây bí kỳ nam (hydnophytum formicarum jack) với mục đích hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan c và ung thư gan (nghiên cứu KH)
 33. skkn một số phương pháp giải bài tập di truyền học quần thể phục vụ cho học sinh lớp 12 trường thpt kiệm tân
 34. skkn một số giải pháp nâng cao khả năng vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông
 35. skkn hướng dẫn học sinh phân biệt và làm một số dạng bài tập về lai một cặp tính trạng
 36. skkn hệ thống phương pháp giải bài tập cơ bản và nâng cao sinh học 12
 37. skkn sử dụng phương tiện dạy học trong dạy và học môn sinh 11 cơ bản
 38. skkn phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học thông qua giảng dạy bộ môn sinh học ở trường thpt
 39. skkn thiết kế các bài giảng thực hành chương i phần sinh học cơ thể lớp 11 có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
 40. skkn xây dựng ma trận đề kiểm tra trắc nghiệm môn sinh học 12
 41. skkn xây dựng ma trận đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh (kiểm tra giữa học kì 2 sinh10)
 42. skkn tích hợp các kiến thức liên môn trong tìm hiểu về một số bệnh truyền nhiễm ở địa phương
 43. skkn xây dựng và sử dụng tài liệu tự học tương tác để dạy học phần sinh học tế bào – sinh học 10 THPT
 44. skkn vận dụng một số phép toán giúp học sinh giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm về di truyền quần thể
 45. skkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11
 46. skkn thiết kế các hoạt động đóng vai nhằm bồi dưỡng, phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thpt thông qua dạy học bộ môn sinh học thpt
 47. skkn thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phần sinh thái học (sinh học 12) nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh
 48. skkn tổ chức dạy học trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học phổ thông
 49. skkn bước đầu áp dụng quy trình kiểm tra đánh giá trong thiết kế đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn sinh học 10
 50. SKKN vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy sinh 10 ban cơ bản
 51. skkn vận dụng kiến thức liên môn để dạy bài 3 “các nguyên tố hóa học và nước” – sinh học 10, cơ bản
 52. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn sinh học thpt
 53. Skkn tổ chức seminar vấn đề rượu bia với thanh niên hiện nay sinh học 11 thpt
 54. Skkn tổ chức dạy học theo dự án (dhtda) chuyên đề di truyền phân tử và ứng dụng di truyền trong chọn giống – sinh học 12
 55. Skkn tiếp tục sử dụng những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh
 56. Skkn tiếp tục sử dụng những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh môn sinh học thpt
 57. Skkn thiết kế và ứng dụng trò chơi ô chữ trong dạy học các kiến thức thuộc chương i cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12 – thpt
 58. Skkn thiết kế và tổ chức tổ chức dạy học bài học stem “mô hình trồng rau thủy canh” trong bài 4 vai trò của các nguyên tố khoáng sinh học 11
 59. Skkn thiết kế chủ đề giáo dục stem trong dạy học phần “sinh sản ở động vật”, sinh học 11 thpt
 60. Skkn thiết kế các hoạt động đóng vai nhằm bồi dƣỡng, phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thpt thông qua dạy học bộ môn sinh học thpt
 61. Skkn sử dụng kĩ thuật dạy học theo góc vào một số tiết ôn tập trong chương trình sinh học 11 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh
 62. Skkn sử dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả giờ ôn tập môn sinh học lớp 12
 63. Skkn rèn luyện một số kỹ năng sống cho học sinh thông qua bài giảng sinh học 11
 64. Skkn phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất
 65. Skkn phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh qua các câu hỏi thực tiễn phần “thành phần hóa học của tế bào” – sinh học 10, cơ bản
 66. Skkn phát huy tư duy tích cực của học sinh trong ôn thi thpt quốc gia” trong phạm vi chương trình sinh học11 12 ban cơ bản
 67. Skkn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong dạy và học các tiết thực hành sinh học thpt
 68. Skkn phát huy năng lực tự học của học sinh qua sử dụng tình huống trong dạy học ở chương virut và bệnh truyền nhiễm – sinh học 10
 69. skkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11
 70. skkn cách thiết kế bài giảng e learning để sử dụng trong giảng dạy môn sinh học
 71. skkn dạy học trải nghiệm sáng tạo ở môn sinh học nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong trường trung học phổ thông
 72. skkn hệ thống kiến thức phần di truyền quần thể
 73. skkn hiết kế các hoạt động đóng vai nhằm bồi dƣỡng, phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thpt thông qua dạy học bộ môn sinh học thpt
 74. skkn hiết kế và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong dạy học chương “chuyển hóa vật chất và năng lượng” phần thực vật– sinh học 11, thpt
 75. skkn hướng dẫn học sinh tìm hiểu và vận dụng bài 21 sinh học 12 nâng cao
 76. skkn lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng tránh bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường vào dạy học bài 20 cân bằng nội môi sinh học 11, cơ bản
 77. skkn lồng ghép một số kỹ năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vào dạy học bài 30 sự nhân lên của virut trong tế bào chủ sinh học 10
 78. skkn một số kĩ năng xử lí hình ảnh, phim trong dạy học sinh học thpt
 79. skkn một số kinh nghiệm dạy thực hành sinh lớp 10
 80. Skkn một số giải pháp trong dạy học môn sinh giúp phát triển năng lực cho học sinh
 81. skkn hiết kế các hoạt động đóng vai nhằm bồi dưỡng, phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thpt thông qua dạy học bộ môn sinh học thpt
 82. skkn hiết kế và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong dạy học chương “chuyển hóa vật chất và năng lượng” phần thực vật– sinh học 11, THPT
 83. skkn thiết kế chủ đề giáo dục stem trong dạy học phần “sinh sản ở động vật”, sinh học 11 thpt
 84. skkn thiết kế và tổ chức tổ chức dạy học bài học STEM “mô hình trồng rau thủy canh” trong bài 4 vai trò của các nguyên tố khoáng sinh học 11
 85. skkn hình thành văn hóa đọc cho học sinh lớp 11 thông qua xây dựng mô hình tủ sách lớp học
 86. skkn sử dụng kĩ thuật dạy học theo góc vào một số tiết ôn tập trong chương trình sinh học 11 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh
Mới hơn Cũ hơn