Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT (Skkn môn Hóa học lớp 10, 11, 12) [Phần 2]


Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT (Skkn môn Hóa học lớp 10, 11, 12) [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. skkn thiết kế trò chơi ô chữ góp phần làm thay đổi cách dạy và cách học môn hóa ở trường thpt
 2. skkn Đề tài Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint thiết kế bài giảng hỗ trợ môn hóa học thpt
 3. skkn phương pháp giải nhanh bài tập về hiđrocacbon
 4. skkn một số dạng bài tập phần cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc trung học phổ thông
 5. skkn sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ trường THPT
 6. SKKN định hướng STEM trong dạy học hóa học và thiết kế 1 số dự án lớp 11
 7. skkn xây dựng hệ thống bài tập hướng dẫn học sinh học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng anh trong bộ môn hóa học
 8. skkn phát triển năng lực tư duy và thực hành hóa học cho học sinh lớp 11
 9. skkn dạy học bài cacbon và hợp chất của cacbon theo hình thức dự án – hóa học 11 THPT
 10. skkn vận dụng tiếp cận phương pháp dạy học flipped learning trong dạy học chương nitơ photpho nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
 11. skkn vận dụng sáng tạo trong dạy học chủ đề “ph và môi trường” – hoá học 11 thpt theo định hướng giáo dục stem
 12. skkn vận dụng sáng tạo định luật bảo toàn electron trong việc xây dựng phương pháp giải bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa khử phần hóa học vô cơ cho học sinh lớp 11
 13. skkn sử dụng kiến thức liên môn, câu hỏi thực tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh qua bài “phân bón hóa học” lớp 11 chương trình chuẩn
 14. skkn sử dụng phương pháp quy đổi để giải quyết bài toán peptit
 15. skkn sử dụng trò chơi trong dạy học môn hóa học ở trường thpt nhằm kích thích sự hứng thú học tập của học sinh
 16. skkn tạo hứng thú học tập môn hóa học lớp 12 qua liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống
 17. skkn tạo video clip cho bài giảng hóa học bằng phần mềm proshow producer 8 0
 18. skkn thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương oxi – lưu huỳnh hóa học 10 cơ bản
 19. skkn thiết kế một số chủ đề giáo dục steam trong dạy học chương sự điện li hóa học 11cb
 20. skkn thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn để phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần hóa hữu cơ hóa học 11
 21. skkn tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán mức độ vận dụng caovề peptit để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt
 22. skkn vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy hóa học 11 để phát triển năng lực tựhọc cho học sinh
 23. skkn vận dụng dạy học stem trong chương trình hóa học lớp 11 thpt
 24. skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học thpt
 25. skkn vận dụng những ứng dụng thực tế của kim loại vào trong giảng dạy hóa vô cơ 12 nhằm phát huy năng lực học sinh
 26. skkn vận dụng phương pháp dạy học theo dự án cho chuyên đề phân bón hoá học nhằm định hướng phát triến năng lực học sinh
 27. skkn sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ trường thpt
 28. skkn soạn dạy bài clo hóa học 10 ban cơ bản theo hướng phát triển năng lực học sinh
 29. skkn sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng độ bất bão hoà trong hoá học hữu cơ
 30. skkn rèn luyện kĩ năng tư duy sáng tạo, tự học, tự tìm tòi nghiên cứu của học sinh qua việc hoàn thành bài tập về nhà phần thực hành thí nghiệm môn hóa học
 31. skkn phương pháp giảng dạy chương este và lipit thuộc chương trình hóa học 12 cơ bản
 32. skkn phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch hóa học 12
 33. skkn phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm
 34. skkn phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức dạy học theo góc chương “oxi – lưu huỳnh” hóa học 10
 35. skkn phân dạng và hướng dẫn giải các bài tập cơ bản ôn tập cho học sinh yếu, kém trước khi kiểm tra 1 tiết lần 1 khối 12
 36. skkn nâng cao hiệu quả giờ thực hành hóa học ở trường thpt
 37. skkn nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học 10 thông qua việc sử dụng hình vẽ trong sách giáo khoa
 38. skkn một số phương pháp giải bài tập đồng phân trong hóa hữu cơ
 39. skkn một số nội dung lý thuyết phổ biến của hidrocacbon
 40. skkn một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông
 41. skkn một số hình thức tổ chức hoạt động củng cố bài trong giảng dạy chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn môn hóa học 10 cơ bản
 42. skkn một số biện pháp tạo động lực cho học sinh học tập bộ môn hoá học ở trường trung học phổ thông
 43. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lí phòng thí nghiệm hóa học
 44. skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường trung học phổ thông
 45. skkn mở rộng và đào sâu kiến thức về sự điện phân trong chương trình hóa học thpt
 46. skkn kinh nghiệm sử dụng hiệu quả phiếu học tập trong giảng dạy môn hoá học
 47. skkn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho học sinh thông qua giáo dục stem với chủ đề phân bón hóa học – skg 11 cơ bản
 48. skkn hình thành và phát triển kĩ năng tự học, tự kiểm tra của học sinh trong dạy học hóa học
 49. skkn hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học
 50. skkn hệ thống câu hỏi gắn liền với thực tiễn môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm phần phi kim hóa học lớp 10
 51. skkn giáo dục môi trường trong dạy học hóa học 10
 52. skkn giáo dục học sinh về tác hại của rác thải túi nilon đến môi trường trong bài vật liệu polime, sách giáo khoa hoá học 12
 53. skkn dạy học theo chuyên đề và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở chương cacbohiđrat hóa học 12 cơ bản
 54. skkn dạy học chủ đề dung dịch bằng tiếng anh ở trường trung học phổ thông
 55. skkn cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử dựa vào sự thay đổi số oxi hóa
 56. skkn bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học phản ứng cộng của chất hữu cơ
 57. skkn bài toán kim loại tác dụng với axit cho lượng sản phẩm khác nhau tùy theo cách đánh giá sản phẩm
 58. skkn xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập từ các sơ đồ hình vẽ điều chế các chất ở sgk nhằm kết hợp phát triển kỹ năng lý thuyết và thực hành môn hóa học cho học sinh thpt
 59. skkn vận dụng sáng tạo trong dạy học chủ đề “ph và môi trường” – hoá học 11 THPT theo định hướng giáo dục STEM
 60. skkn sử dụng trò chơi trong dạy học môn hóa học ở trường thpt nhằm kích thích sự hứng thú học tập của học sinh
 61. skkn hình thành và phát triển kĩ năng tự học, tự kiểm tra của học sinh trong dạy học hóa học
 62. skkn thiết kế một số chủ đề giáo dục STEAM trong dạy học chương sự điện li hóa học 11CB
 63. skkn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho học sinh thông qua giáo dục STEM với chủ đề phân bón hóa học – SKG 11 cơ bản
Mới hơn Cũ hơn