Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục tiểu học (Skkn môn Thể dục lớp 1, 2, 3, 4, 5)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục tiểu học (Skkn môn Thể dục lớp 1, 2, 3, 4, 5), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số kinh nghiệm dạy học theo hướng tích cực và giáo dục kỹ năng phát triển trong giờ thể dục (tiểu học)
 2. Skkn tổ chức trò chơi trong tiết sinh hoạt tập thể lớp 5
 3. Skkn một số biện pháp giúp học sinh tập luyện tốt môn đá cầu lớp 5 (2019)
 4. Skkn một số biện pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng môn thể dục nhảy dây ở trường tiểu học
 5. Skkn một số biện pháp giúp học sinh khối 3 nâng cao hiệu quả môn nhảy dây
 6. Skkn thể dục lớp 1 các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài tập quay phải, quay trái đối với học sinh lớp 1
 7. Skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5
 8. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong tập luyện bơi tự cứu đuối nước cho học sinh tiểu học
 9. skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục lớp 2
 10. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh năng khiếu thể dục thể thao ở trường tiểu học
 11. SKKN một vài kinh nghiệm sửa lỗi cho học sinh lớp 4 trong học nội dung bật xa
 12. SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học trong môn thể dục lớp 5
 13. skkn một số bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh cho học sinh lớp 5
 14. skkn một vài biện pháp gây hứng thú trong giờ học môn thể dục cho học sinh lớp 5
 15. skkn tạo hứng thú học tập môn thể dục thông qua phần trò chơi ở tiểu học
 16. skkn nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ trong bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp 2 thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao
 17. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung
 18. skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học
 19. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và huấn luyện đội tuyển bóng đá mini học sinh tiểu học
 20. skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4
 21. skkn đổi mới PP giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 5 theo mô hình trường học mới VNEN
 22. skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 4
 23. skkn rèn kỹ năng phát triển thể lực cho học sinh lớp 5
 24. skkn một vài biện pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi trong môn thể dục ở trường tiểu học
 25. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tốt và học tốt môn thể dục ở trường tiểu học
 26. skkn nghiên cứu mối tương quan giữa các chỉ số hình thái thể lực với thành tích bật xa của học sinh nữ lớp 4, trường phổ thông cơ sở thạnh đông, huyện tân hiệp, tỉnh kiên giang
 27. SKKN phương pháp huấn luyện bật xa cho học sinh tiểu học
 28. skkn giải pháp nâng cao thành tích bật xa cho học sinh khối 4
 29. skkn một số biện pháp nâng cao thành tích bật xa tại chỗ cho học sinh lớp 5
 30. skkn một số bài tập khắc phục một số sai lầm thường mẳc trong học kỹ thuật bật xa cho học sinh khối 4
 31. skkn biện pháp tổ chức một số trò chơi để nâng cao hiệu quả tiết thể dục cho học sinh lớp 4
 32. skkn biện pháp tổ chức một số trò chơi để nâng cao hiệu quả tiết thể dục cho học sinh lớp 5
 33. Skkn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài tập quay phải, quay trái đối với học sinh lớp 1
 34. Skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục 2
 35. Skkn thể dục lớp 1 các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài tập quay phải, quay trái đối với học sinh lớp 1
 36. Skkn tạo hứng thú học tập môn thể dục thông qua phần trò chơi ở tiểu học
 37. Skkn một số phương pháp vận dụng hoạt động nhóm theo mô hình trường học mới trong hoạt động giáo dục mĩ thuật ở tiểu học
 38. Skkn một số giải pháp dạy môn thể dục lớp 2
 39. Skkn một số biện pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng môn thể dục nhảy dây ở trường tiểu học
 40. Skkn một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt bài thể dục phát triển chung
 41. Skkn một số biện pháp giúp học sinh khối 3 nâng cao hiệu quả môn nhảy dây
 42. skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn cờ vua cấp tiểu học
 43. skkn một số kinh nghiệm tổ chức hội thi thiếu nhi trong trường tiểu học
 44. skkn một số hình thức và phương pháp tổ chức các trò chơi dân gian nhằm góp phần giáo dục nhân cách và bồi dưỡng tâm hồn trong sáng cho học sinh tiểu học
 45. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn thể dục
 46. skkn một vài biện pháp gây hứng thú trong giờ học môn thể dục cho học sinh lớp 5
 47. skkn một số thay đổi cần thiết để học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5 ở trường tiểu học
 48. skkn một số biện pháp phát triển phẩm chất cho học sinh lớp 5
 49. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh năng khiếu thể dục thể thao ở trường tiểu học
 50. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung
 51. skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 và lớp 5 học tốt môn Thể dục phần đội hình đội ngũ ở Trường Tiểu học
 52. skkn một số bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh cho học sinh lớp 5
 53. skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5
 54. skkn lựa chọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật bật xa cho học sinh khối 4 trường tiểu học cát linh
 55. skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục lớp 2
 56. skkn nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ trong bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp 2 thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao
Mới hơn Cũ hơn