Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 5-6 tuổi [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 5-6 tuổi [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua bộ môn làm quen văn học thể loại truyện kể
 2. skkn một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động tạo hình tại lớp lá 5
 3. SKKN một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số
 4. SKKN một số biện pháp tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số 5 tuổi lớp lá 4 trường mầm non
 5. skkn một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ lớp lá 1 trường mầm non hoa sen
 6. SKKN một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo học tốt môn làm quen chữ cái xây dựng theo hướng lây trẻ làm trung tâm tại trường mầm non
 7. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen chữ cái tại trường mầm non
 8. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mầm non 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái tại trường mầm non họa mi
 9. skkn một số biện pháp nhằm phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 10. skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 11. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ dân tộc thiểu số 5 – 6 tuổi
 12. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 13. skkn một số biện pháp giúp cho trẻ 5 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình lớp lá 3 trường mầm non
 14. skkn một số kinh nghiệm giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình
 15. SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn trẻ 5 tuổi sử dụng lá cây trong hoạt động tạo hình
 16. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc
 17. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá
 18. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại trường mâm non
 19. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non hoa hồng học tốt hoạt động tạo hình
 20. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi tích cực tham gia vào hoạt động tạo hình
 21. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi nhận biết 29 chữ cái tiếng việt
 22. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn khám phá khoa học
 23. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn giáo dục thể chất
 24. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình
 25. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn khám phá khoa học
 26. skkn một số kinh nghiệm tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ 5 – 6 tuổi
 27. skkn một số biện pháp kích thích trẻ 5 – 6 tuổi gây hứng thú hoạt động tạo hình tại trường mầm non
 28. skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua hoạt động làm quen văn học thể loại truyện kể
 29. skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm non thông qua hoạt động kể truyện, đọc thơ
 30. SKKN một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ đạo khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ 5 6 tuổi
 31. skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo lớn tích cực tham gia vào hoạt động khám phá khoa học
 32. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi hứng thú chơi tốt hoạt động vui chơi
 33. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non
 34. skkn một số biện pháp giáo dục hành vi văn minh cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen văn học
 35. skkn “một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi
 36. skkn lồng ghép và giáo dục cho trẻ mầm non học tập và thực hiện theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
 37. skkn một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1
 38. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5 6 tuổi
 39. skkn nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 5 6 tuổi
 40. skkn phát huy tính tích cực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoat động âm nhạc
 41. skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm non bích hoà
 42. SKKN “một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 43. skkn phương pháp giúp trẻ nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm văn học
 44. skkn hình thành biểu tượng về một số động vật nuôi cho trẻ 5 tuôi
 45. SKKN một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học
 46. skkn một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi
 47. skkn những biện pháp gây hứng thú cho trẻ nhằm nâng cao tiết học làm quen với môi trường xung quanh của lứa tuổi 5 6 tuổi
 48. skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi yêu thích dân ca tại lớp lá
 49. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn học
 50. skkn một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non
 51. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn học
 52. skkn một số biện pháp giáo dục cho trẻ 5 6 tuổi bảo vệ môi trường tại lớp lá 2 trường MN hoa phượng
 53. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi – trường mầm non hoa hồng
 54. skkn một số biện pháp giáo dục lồng ghép, tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số 5 6 tuổi tại lớp lá 1 trường mầm non
 55. skkn một số biện pháp giúp chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 6 tuồi lớp lá 4 trường mầm non vào lớp một
 56. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc
 57. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái tại lớp lá trường mầm non
 58. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát huy tính tích cực, chủ động cho trẻ thông qua hoạt động ngoài trời
 59. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn khám phá khoa học tại lớp lá 3
 60. skkn một số biên pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái xây dựng theo hướng lây trẻ làm trung tâm tại lớp lá 1 trường mầm non
 61. skkn một số biện pháp hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non
 62. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tiếng việt và tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số
 63. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non
 64. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi
 65. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng trong việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ 5 6 tuổi tại lớp lá 2 trường mầm non
 66. skkn một số biện pháp phòng – tránh tai nạn thương tích cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non
 67. skkn một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5 6 tuổi tại lớp lá 2 trường mầm non
 68. skkn một số biện pháp hình thành kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ 5 – 6 tuổi
 69. skkn một số biện pháp và hình thức tổ chức nhằm phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn
 70. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non mỹ hưng
 71. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ viết trong trường mầm non
 72. skkn một số kinh nghiệm dạy trẻ 5 tuổi kể chuyện diễn cảm
 73. skkn một vài biện pháp để thực hiện tốt kỹ năng vỗ theo tiết tấu chậm môn giáo dục âm nhạc ở lớp 5 tuổi
 74. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 75. skkn lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 76. skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi đọc kể diễn cảm
 77. skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi
 78. skkn một số biện pháp nâng cao việc tổ chức hoạt động kể chuyện đồng thoại cho trẻ 5-6 tuổi
 79. SKKN một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi
 80. skkn một số biện pháp tận dụng nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng, đồ chơi cho cô và cháu
 81. skkn cải biên và sáng tác một số trò chơi phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi
 82. skkn một số kinh nghiệm giúptrẻ mầm non học và cảm thụ môn âm nhạc (5-6 tuổi)
 83. skkn một số biện pháp áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy mầm non (5-6 tuổi)
 84. skkn một số biện pháp hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi
 85. skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi khám phá có hiệu quả môi trường xung quanh
 86. skkn Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng
 87. skkn một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn khám phá khoa học
 88. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học
 89. skkn một số biện pháp cho trẻ 5 6 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc
 90. skkn một số kinh nghiệm giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học
 91. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng môn làm quen văn học cho trẻ 5 – 6 tuổi lớp lá 2 trường mầm non
 92. skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường mầm non
 93. skkn một vài biện pháp giúp trẻ 5 tuổi tham gia học tập hứng thú, tích cực
 94. skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ hoạt động âm nhạc
 95. SKKN hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi
 96. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với văn học
 97. skkn một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi
 98. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non
 99. skkn một số kinh nghiệm giúp trẻ thích nghi với môi trường ở trường mầm non
 100. skkn giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển ngôn ngữ qua truyện thơ
Mới hơn Cũ hơn