Kho sáng kiến kinh nghiệm Lớp 2 [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Lớp 2 [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn một số phương pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt môn tiếng việt
 2. skkn một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2
 3. skkn một số biện pháp rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 2
 4. skkn một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2
 5. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2
 6. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2”
 7. Skkn một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 2
 8. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn chính tả nghe viết
 9. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn chính tả
 10. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn tập đọc lớp 2
 11. skkn một số kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới
 12. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2 ở trường PTDTBT tiểu học TX
 13. skkn một số biện pháp dạy học giúp học sinh lớp 2 làm giàu vốn từ ngữ trong phân môn luyện từ và câu
 14. skkn hướng dẫnhọc sinh lớp 2 viết đoạn văn miêu tả
 15. skkn đổi mới PP dạy tập đọc theo định hướng giao tiếp cho HS lớp 2
 16. skkn biện pháp rèn học sinh chưa hoàn thành đọc ở lớp 2
 17. skkn biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ tập đọc
 18. skkn biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ tập đọc
 19. SKKN biện pháp rèn chữ viết đẹp đúng chính tả cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số
 20. skkn biện pháp nâng cao năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 2
 21. skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn tập làm văn lớp 2
 22. skkn một số biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 2 đọc chậm, viết chậm
 23. skkn Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn Âm nhạc cho học sinh lớp 2
 24. skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 thực hiện đúng các kỹ năng ca hát
 25. skkn một số kinh nghiệm dạy hát cho học sinh lớp 2
 26. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tiết học hát lớp 2
 27. skkn một số biện pháp tích cực giúp học sinh lớp 2 học tốt các bài hát trong chương trình
 28. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 thực hiện đúng các kỹ năng ca hát
 29. skkn một số kinh nghiệm dạy hát cho học sinh lớp 2
 30. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng môn âm nhạc cho học sinh lớp 2
 31. skkn để học sinh hát tốt các bài hát trong chương trình âm nhạc lớp 2
 32. Skkn một số giải pháp dạy môn thể dục lớp 2
 33. skkn một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2
 34. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 2 biết kể chuyện sáng tạo
 35. Skkn một số kinh nghiệm tạo hứng thú đọc sách cho học sinh lớp 2
 36. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 hứng thú và ham thích đọc sách
 37. Skkn một số kỹ năng phụ đạo học sinh yếu lớp 2”
 38. Skkn nâng cao hiệu quả phụ đạo học sinh yếu lớp 2
 39. Skkn biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ tập đọc
 40. Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tăng buổi ở khối lớp 2
 41. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 2
 42. skkn một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy hiệu quả môi trường biển và hải đảo vào các môn học lớp 2
 43. skkn vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên xã hội lớp 2+3
 44. skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong môn tự nhiên và xã hội lớp 2
 45. skkn một dố biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua tích hợp, lồng ghép vào các môn học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở khối 2
 46. skkn một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh lớp 2
 47. skkn một số biện pháp dạy đạo đức cho học sinh lớp 2
 48. skkn tổ chức hoạt động nhóm nhằm nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 2 theo mô hình trường học mới VNEN
 49. skkn Một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2
 50. skkn vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên xã hội lớp 2+3
 51. SKKN tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy đạo đức ở lớp 1, 2, 3
 52. skkn nâng cao hiệu quả phụ đạo học sinh yếu lớp 2
 53. skkn một số biện pháp tích hợp hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội ở lớp 2
 54. skkn một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 2
 55. skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 2 khi học môn tự nhiên và xã hội
 56. skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong môn tự nhiên và xã hội lớp 2
 57. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 2
 58. skkn một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy hiệu quả môi trường biển và hải đảo vào các môn học lớp 2
 59. skkn một số biện pháp dạy đạo đức cho học sinh lớp 2
 60. skkn hình thành thói quen đạo đức cho học sinh lớp 2
 61. skkn dạy lồng ghép kĩ năng sống thông qua môn đạo đức lớp 2
 62. SKKN biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2
 63. skkn một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh lớp 2
 64. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2
 65. skkn một số kinh nghiêm giáo dục kỹ năng sống trong môn đạo dức lớp 2
 66. skkn một vài giải pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phép tính cộng, trừ
 67. skkn một số phương pháp giúp HS lớp 2 học tốt môn toán
 68. skkn đổi mới phương pháp dạy học môn toán lớp 2 theo mô hình vnen
 69. Skkn tiếng việt 2 “rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm cho học sinh lớp 2”.
 70. Skkn một số kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới
 71. Skkn một số kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới
 72. skkn Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tập làm văn dạng bài kể ngắn lớp 2 ở tiểu học liên khê
 73. skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục lớp 2
 74. skkn nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ trong bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp 2 thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao
 75. Skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục 2
 76. skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục lớp 2 skkn nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ trong bảng cho học sinh trung bình, yếu lớp 2 thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao
Mới hơn Cũ hơn