Kho sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm tiểu học (Skkn chủ nhiệm lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm tiểu học (Skkn chủ nhiệm lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn một số giải pháp trong công tác rèn nề nếp và tổ chức lớp học (lớp 1) (năm 2021)
 2. Skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
 3. Skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả lớp 4
 4. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở bậc tiểu học
 5. Skkn biện pháp giáo dục trẻ khuyết tật lớp 5 hoà nhập ở trường tiểu học
 6. skkn một số biện pháp nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học
 7. skkn nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
 8. skkn biện pháp kích thích tính tích cực, tự giác trong học tập cho học sinh tiểu học
 9. skkn skkn một số biện pháp giáo dục học sinh tiểu học chưa ngoan bằng tình cảm
 10. skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học
 11. skkn một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ lên lớp
 12. skkn một số biện pháp xây dựng nền nếp tốt ở lớp chủ nhiệm
 13. SKKN một số biện pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh tiểu học
 14. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm và hoạt động giản dạy
 15. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học
 16. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp 5
 17. skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 2 đạt hiệu quả
 18. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2
 19. skkn một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 20. skkn một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4
 21. skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5
 22. skkn một số giải pháp trong việc vận động học sinh dân tộc thiểu số lớp 4 đi học chuyên cần
 23. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3
 24. skkn một vài giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở trường tiểu
 25. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học
 26. skkn quản lý và chỉ đạo việc trang trí lớp học tích cực (tiểu học)
 27. skkn công tác chủ nhiệm lớp – duy trì sĩ số lớp 4
 28. skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành ở lớp 3
 29. skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1
 30. skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành lớp 1
 31. skkn một số giải pháp góp phần nâng cao việc xây dựng nề nếp lớp học ở lớp 3
 32. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và hạn chế học sinh chưa hoàn thành ở lớp 5
 33. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp bậc tiểu học
 34. skkn một vài biện pháp giáo dục đạo đức học sinh lớp 3
 35. SKKN biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2
 36. skkn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 37. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1
 38. skkn một số kinh nghiệm từ công tác chủ nhiệm lớp 2
 39. skkn một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4
 40. skkn một số biện pháp giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 2
 41. skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
 42. skkn công tác chủ nhiệm lớp 3
 43. skkn một số kinh nghiệm nâng cao nề nếp lớp học bán trú 2 buổi ngày
 44. SKKN một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4
 45. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở bậc tiểu học
 46. SKKN biện pháp quản lý chỉ đạo rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 47. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm bồi dưỡng tình cảm đạo đức và rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học
 48. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao tỉ lệ chuyên cần
 49. skkn một số biện pháp nhằn nâng cao công tác chủ nhiệm
 50. skkn công tác chủ nhiệm lớp 1
 51. skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 5 qua mô hình tự quản
 52. skkn biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học (lớp 1)
 53. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2
 54. skkn một số biện pháp duy trì sĩ số đối với học sinh dân tộc thiểu số (tiểu học)
 55. skkn một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường tiểu học
 56. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp 4
 57. skkn một số biện pháp duy trì sĩ số đối với học sinh dân tộc thiểu số (tiểu học)
 58. skkn một số biện pháp kích thích học sinh tích cực thi đua học tập qua công tác chủ nhiệm lớp (tiểu học)
 59. skkn công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học
 60. skkn xây dựng trường lớp thân thiện học sinh tích cực ở bậc tiểu học
 61. skkn giáo dục môi trường lớp học thân thiện, học sinh tích cực (lớp 4)
 62. skkn một số kinh nghiệm khi thành lập hội đồng tự quản của mô hình VNEN
 63. skkn tổ chức rèn kỹ năng sống cho học sinh qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 64. SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm cho học sinh lớp 3
 65. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 5
 66. skkn nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 67. skkn một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp
 68. skkn một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp tiểu học
 69. skkn một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1
 70. skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
 71. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học
 72. skkn tổ chức hiệu quả tiết sinh hoạt lớp trong mô hình VNEN
 73. skkn một số vấn đề về việc đọc sách của học sinh trung học phổ thông
 74. skkn một số vấn đề cần lưu ý về cách thức soạn thảo nội dung, bố cục nội dung văn bản hành chính
 75. skkn một số kinh nghiệm xây dựng sử dụng phần mềm quản lý thư viện
 76. skkn một số kinh nghiệm trong công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh ở trường trung học phổ thông thanh bình, huyện tân phú
 77. skkn làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học
 78. skkn công tác chủ nhiệm lớp với tiết sinh hoạt cuối tuần ở lớp 1
 79. skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 3 của giáo viên chủ nhiệm lớp
 80. skkn kinh nghiệm xây dựng nề nếp lớp học tiểu học
 81. skkn một vài kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp
 82. skkn một vài kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2, lớp 3 trường tiểu học hà huy tập
 83. skkn một vài biện pháp phát huy tốt vai trò của hội đồng tự quản nhằm nâng cao chất giáo giáo dục
 84. skkn một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng học tập
 85. skkn một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5
 86. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 1
 87. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 88. skkn công tác chủ nhiệm trong mô hình VNEN
 89. skkn một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh TH
 90. skkn một số biện pháp xây dựng nền nếp lớp giúp học sinh lớp 5 có ý thức học tập tốt
 91. skkn rèn nếp tự quản và tinh thần đoàn kết cho học sinh tiểu học lớp 3
 92. skkn một số giải pháp rèn nề nếp cho học sinh lứa tuổi cuối cấp tiểu học (lớp 5)
 93. skkn xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò lớp 1
 94. skkn một số kinh nghiệm nhằm giúp học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài giờ chính khoá cho học sinh lớp 2
 95. skkn một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò lớp 1
 96. SKKN chủ nhiệm một số kinh nghiệm nhằm giúp học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh lớp 5
 97. skkn xây dựng, hình thành và giáo dục nhân cách cho trẻ thông qua giờ chơi, giờ hoạt động tập thể lớp 1
 98. SKKN chủ nhiệm một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2
 99. SKKN chủ nhiệm một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động cho học sinh lớp 4
 100. skkn xây dựng nề nếp lớp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện lớp 5
Mới hơn Cũ hơn