Kho sáng kiến kinh nghiệm Chủ nhiệm cấp THPT (Skkn Chủ nhiệm lớp 10, 11, 12)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Chủ nhiệm cấp THPT (Skkn Chủ nhiệm lớp 10, 11, 12), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường thpt
 2. Skkn nâng cao kĩ năng giải quyết tình huống học đường của học sinh trường thpt
 3. Skkn một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm thpt
 4. skkn một số giải pháp BD phẩm chất, phát triển năng lực cho học sinh THPT qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chủ đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
 5. Skkn nâng cao kết quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú thcs và thpt
 6. SKKN một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt bậc học THPT
 7. skkn một số giải pháp giúp giảm hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học của học sinh
 8. skkn đa dạng hóa tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT bằng hình thức trải nghiệm sáng tạo
 9. skkn giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm
 10. skkn hình thành kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp chủ nhiệm
 11. skkn một số phương pháp hạn chế tình trạng chơi, nghiện game của học sinh
 12. skkn công tác chủ nhiệm nhằm giảm thiểu số lượng học sinh vắng và bỏ học ở trường thpt
 13. skkn hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giờ sinh hoạt lớp
 14. skkn sử dụng phương pháp trò chơi nhận thức để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 15. skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các trò chơi và hoạt động nhóm trong tiết chủ nhiệm
 16. skkn giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông
 17. skkn gvcn với vai trò xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp tự quản đoàn kết, hiệu quả
 18. skkn một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường THPT
 19. skkn một số giải pháp nhằm làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường THPT
 20. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông cho học sinh lớp chủ nhiệm
 21. skkn phương pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT
 22. skkn phương pháp rèn luyện đức tính trung thực cho học sinh lớp chủ nhiệm
 23. skkn đánh giá ảnh hưởng của game online đến kết quả học tập của học sinh và đề xuất giải pháp
 24. skkn thông qua một số sinh hoạt cờ giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 12 trường THPT lộc hưng
 25. skkn phương pháp giáo dục hoc sinh THPT ở vùng đặc biệt khó khăn
 26. skkn“Một số phương pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 10
 27. skkn một số hoạt động trong công tác chủ nhiệm giúp học sinh đoàn kết gắn bó
 28. skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác hướng nghiệp cho học sinh
 29. skkn tổ chức dạy hoạt động gdngll ở trường thpt điểu cải theo hướng đổi mới.
 30. skkn thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt ở trường thpt.
 31. skkn Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở qua hoạt động của Tổ công đoàn
 32. skkn kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 33. skkn một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm thpt
 34. skkn quản lý học sinh qua công tác chủ nhiệm
 35. skkn Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào của lớp chủ nhiệm thpt
 36. skkn Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông.
 37. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông
 38. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học viên trong công tác chủ nhiệm tại trung tâm gdtx nhơn trạch
 39. skkn ứng dụng mạng xã hội trong công tác chủ nhiệm tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật đồng nai
 40. skkn một số biện pháp “xây dựng tập thể vững mạnh” trong công tác chủ nhiệm học sinh
 41. skkn gdcd nâng cao kĩ năng giải quyết tình huống học đường của học sinh trường thpt
 42. skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tranh biện cho học sinh thpt qua hoạt động ngoài giờ lên lớp (thpt)
 43. skkn một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường THPT lang chánh
 44. skkn một số biện pháp góp phần giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt hiện nay
 45. skkn một số biện pháp nâng cao nghiệp vụ công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp tại trường THPT
 46. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 47. skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tranh biện cho học sinh thpt qua hoạt động ngoài giờ lên lớp (thpt)
 48. skkn một số giải pháp để thực hiện lồng ghép giáo dục bình đẳng giới trong công tác chủ nhiệm ở nhà trường trung học phổ thông
 49. Skkn một số giải pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức học sinh
 50. SKKN một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt bậc học THPT
 51. skkn áp dụng trắc nghiệm tính cách MBTI vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng nghề cho học sinh lớp 12
 52. skkn biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT
 53. skkn biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT
 54. skkn công tác chủ nhiệm nhằm giảm thiểu số lượng học sinh vắng và bỏ học ở trường thpt
 55. skkn đa dạng hóa tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT bằng hình thức trải nghiệm sáng tạo
 56. skkn giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp
 57. skkn hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giờ sinh hoạt lớp
 58. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp chủ nhiệm thpt
 59. skkn tổ chức các hoạt động giáo dục khởi nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông
 60. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh
 61. skkn vận dụng tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh lớp 10
 62. skkn một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm thpt
 63. skkn ngăn chặn tình trạng học sinh nghiện game online
 64. skkn biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT
 65. skkn biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT
 66. skkn áp dụng trắc nghiệm tính cách MBTI vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng nghề cho học sinh lớp 12
 67. SKKN một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt bậc học THPT
 68. skkn tổ chức các hoạt động giáo dục khởi nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông
 69. skkn sử dụng phương pháp trò chơi nhận thức để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 70. skkn một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm thpt
 71. skkn một số giải pháp để thực hiện lồng ghép giáo dục bình đẳng giới trong công tác chủ nhiệm ở nhà trường trung học phổ thông
 72. skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tranh biện cho học sinh thpt qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
 73. skkn một số biện pháp nâng cao nghiệp vụ công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp tại trường thpt
 74. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10
 75. skkn một số biện pháp góp phần giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt hiện nay
 76. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp chủ nhiệm thpt
 77. skkn hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giờ sinh hoạt lớp
 78. skkn giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp
 79. skkn giải pháp nâng cao hiệu quả việc quản lý nền nếp, kỉ luật đối với học sinh trong trường trung học phổ thông
 80. skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tranh biện cho học sinh thpt qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
Mới hơn Cũ hơn