Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học cấp THPT (SKKN môn Hóa học lớp 10, 11, 12) PHẦN 2

   

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học cấp THPT (SKKN môn Hóa học lớp 10, 11, 12) PHẦN 2, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

   1. Skkn nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc lồng ghép các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học trong hóa học phổ thông
   2. Skkn các bước hướng dẫn học sinh làm nghiên cứu khoa học môn sinh học đạt hiệu quả
   3. Dạy học trải nghiệm chương oxi lưu huỳnh lớp 10 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn​
   4. Skkn tạo hứng thú học tập môn hóa học lớp 12 qua liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống 
   5. Skkn kỹ thuật đặt câu hỏi trong dạy học hóa học
   6. Skkn một số biện pháp nâng cao kỹ năng làm bài tập chức năng giao tiếp trong tiếng anh 
   7.  Dạy học chương nitơ photpho hóa học 11 theo phương pháp bàn tay nặn bột.
   8. Vận dụng mô hình blended learning trong dạy học chương “hiđrocacbon không no”, hóa học 11
   9. Vận dụng mô hình blended learning trong dạy chương “dẫn xuất halogen ancol phenol”, hóa học 11 
   10. Skkn vận dụng kiến thức hoá học để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống
   11. Skkn phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức dạy học theo góc chương “oxi – lưu huỳnh” hóa học 10 
   12. Skkn sử dụng phương pháp quy đổi để giải quyết bài toán peptit
   13. Skkn sử dụng phương pháp quy đổi để giải quyết bài toán peptit
   14. Skkn phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức dạy học theo góc chương “oxi – lưu huỳnh” hóa học 10 
   15. Skkn giáo dục học sinh về tác hại của rác thải túi nilon đến môi trường trong bài vật liệu polime, sách giáo khoa hoá học 12 
   16. Skkn dạy học theo chuyên đề và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở chương cacbohiđrat hóa học 12 cơ bản
   17. Skkn hệ thống kiến thức hóa vô cơ 12 dành cho đối tượng học sinh trung bình ôn tập thi thpt qg 
   18. Skkn kinh nghiệm sử dụng hiệu quả phiếu học tập trong giảng dạy môn hoá học
   19. Skkn giáo dục môi trường trong dạy học hóa học 10
   20. Skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học thpt 
   21. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn qua dạy học sử dụng thí nghiệm và dạy học nêu vấn đề chương oxi lưu huỳnh hóa học lớp 10
   22. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học chương dẫn xuất halogen ancol phenol hóa học lớp 11 trung học phổ thông
   23. Vận dụng dạy học tích hợp vào một số chủ đề hóa học thuộc nhóm oxi lưu huỳnh, hóa học 10 thpt 
   24. Xây dựng thư viện hồ sơ bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học tích cực môn hóa học 10 (chương trình cơ bản) 
   25. Skkn Trải nghiệm sáng tạo qua Hoạt động tìm tòi, mở rộng để tìm hiểubiện pháp xử lí nước thải của phẩm nhuộm cói trong bài Cacbon
   26. Skkn thiết kế và sử dụng thí nghiệm hóa học vô cơ trường trung học phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh 
   27. Skkn một số phương pháp giải nhanh bài tập định lượng hóa học
   28.  Skkn hướng dẫn thiết kế thí nghiệm hóa 12cb
   29. Skkn giải pháp nâng cao ý thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn do hóa chất gây ra trong đời sống thông qua dạy học hóa học ở trường phổ thông
   30. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng bài tập hoá học 
   31. Skkn giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học lớp 10, 11 ở trường phổ thông
   32. Skkn giải pháp nâng cao hiệu quả gd “sử dụng phân bón hiệu quả trong nông nghiệp và bảo vệ mt” bằng dạy học theo chủ đề tích hợp
   33. Skkn giáo dục môi trường thông qua các bài dạy hóa học thpt 
   34. Skkn sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong giảng dạy “nhóm halogen” lớp 10 nhằm tạo hứng thú học tập và nâng cao hiệu quả giảng dạy 
   35. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong chuyên đề oxi ozon – hóa học 10 ban cơ bản 
   36. Skkn tích hợp kiến thức các môn học dạy bài cacbohiđrat và lipit 
   37.  Skkn dạy học bài tập chương este lipit hóa học 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thpt
   38. Skkn sơ đồ phản ứng hóa học vô cơ và hữu cơ dành cho học sinh từ lớp 9 lớp 12
   39. Skkn xây dựng hệ thống công thức kinh nghiệm giúp giải nhanh các bài tập hóa học 
   40. Skkn hóa học phương pháp giải bài toán phản ứng cộng hiđro vào liên kết của hiđrocacbon không no 
   41. Skkn đổi mới phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hoá học về kim loại và oxit kim loại
   42. Skkn tích hợp kiến thức thực tiễn trong bài dạy học học hữu cơ lớp 11, 12
   43. Skkn vận dụng sáng tạo định luật bảo toàn electron trong việc xây dựng phương pháp giải bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa khử phần hóa học vô cơ cho học sinh lớp 11
   44. Skkn sử dụng bài tập hoá về hno3 có nhiều cách giải để phát triển tư duy, sáng tạo,say mê học tập môn hoá học
   45. Skkn sử dụng cân bằng ion – electron trong giải bài tập hóa học
   46. Skkn sử dụng hằng số cân bằng trong việc giải bài tập 
   47. Skkn thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương oxi – lưu huỳnh hóa học 10 cơ bản
   48. Skkn mở rộng và đào sâu kiến thức về sự điện phân trong chương trình hóa học thpt
   49. Skkn khai thác các phương pháp khác nhau để giải bài tập hóa học phần sắt và hợp chất của sắt
   50. Skkn dạy học theo chuyên đề và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở chương cacbohiđrat hóa học 12 cơ bản
   51. Skkn khai thác các phương pháp khác nhau để giải bài tập hóa học phần sắt và hợp chất của sắt
   52. Skkn ứng dụng mối quan hệ định lượng trong phương trình phản ứng để giải bài tâp hoá học 
   53. Skkn xây dựng hệ thống công thức kinh nghiệm giúp giải nhanh các bài tập hóa học 
   54.  Skkn xây dựng một số câu hỏi khó để mở rộng kiến thức cho học sinh (hóa học thpt)
   55. Skkn thiết lập, vận dụng công thức giải nhanh để giải các dạng bài tập lập tỉ lệ số mol chất tham gia phản ứng trong chương trình hoá học trung học phổ thông 
   56. Skkn một số giải pháp nâng chất lượng trong kiểm tra thường xuyên trên lớp môn hóa học
   57.  Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lí phòng thí nghiệm hóa học
   58. Skkn thiết lập, vận dụng công thức giải nhanh để giải các dạng bài tập lập tỉ lệ số mol chất tham gia phản ứng trong chương trình hoá học trung học phổ thông 
   59. Skkn kinh nghiệm sử dụng hiệu quả phiếu học tập trong giảng dạy môn hoá học
   60. Skkn tích hợp kỹ năng sống cho học sinh qua chủ đề “amoniac muối amoni phân bón hóa học” 
   61. Skkn vận dụng những ứng dụng thực tế của kim loại vào trong giảng dạy hóa vô cơ 12 nhằm phát huy năng lực học sinh 
   62. Skkn lồng ghép kiến thức bảo vệ sức khỏe vào quá trình giảng dạy môn hóa học góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
   63. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mil 101(cr) biến tính bằng oxit sắt và ứng dụng
   64. Skkn lồng ghép kiến thức bảo vệ sức khỏe vào quá trình giảng dạy môn hóa học góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
   65. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy củng cố lí thuyết và rèn luyện kỉ năng giải bài tập chuyên đề nhận biết, tách và tinh chế một số chất vô cơ và hữu cơ
   66. Skkn hệ thống kiến thức hóa vô cơ 12 dành cho đối tượng học sinh trung bình ôn tập thi thpt qg 
   67. Skkn tích hợp kỹ năng sống cho học sinh qua chủ đề “amoniac muối amoni phân bón hóa học”
   68. Skkn tạo video clip cho bài giảng hóa học bằng phần mềm proshow producer 8.0
   69. Skkn tạo bài tập trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự học môn hóa bằng phần mềm ispring suite 8
   70.  Skkn sử dụng sơ đồ tư duy củng cố lí thuyết và rèn luyện kỉ năng giải bài tập chuyên đề nhận biết, tách và tinh chế một số chất vô cơ và hữu cơ 
   71. Skkn tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc lồng ghép các hiện tượng tự nhiên vào trong giảng dạy hóa học 
   72. Skkn vận dụng những ứng dụng thực tế của kim loại vào trong giảng dạy hóa vô cơ 12 nhằm phát huy năng lực học sinh 
   73. Skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học thpt 
   74. Skkn nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc lồng ghép các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học trong hóa học phổ thông
   75. Skkn sử dụng video clip trong giảng dạy môn hóa học gây hứng thú học tập cho học sinh
   76. Skkn thiết kế và sử dụng bảng biểu trong giảng dạy môn hóa học 
   77. Skkn nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học 10 thông qua việc sử dụng hình vẽ trong sách giáo khoa 
   78. Skkn phân dạng và hướng dẫn giải các bài tập cơ bản ôn tập cho học sinh yếu, kém trước khi kiểm tra 1 tiết lần 1 khối 12
   79. Skkn nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học 10 thông qua việc sử dụng hình vẽ trong sách giáo khoa 
   80. Skkn sử dụng video clip trong giảng dạy môn hóa học gây hứng thú học tập cho học sinh 
   81. Skkn nâng cao hiệu quả giờ thực hành hóa học ở trường thpt 
   82. Skkn vận dụng nguyên lý trạng thái dừng vào bài toán động hoá học phức tạp 
   83. Skkn thiết kế tài liệu hỗ trợ học sinh học tốt phần đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon
   84. Skkn sử dụng video clip trong giảng dạy môn hóa học gây hứng thú học tập cho học sinh
   85. Skkn thiết kế và sử dụng bảng biểu trong giảng dạy môn hóa học
   86. Skkn thiết kế tài liệu hỗ trợ học sinh học tốt phần đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon 
   87. Skkn tạo hứng thú học tập môn hóa học lớp 12 qua liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống 
   88.  Skkn giáo dục môi trường trong dạy học hóa học 10
   89. Skkn sử dụng hằng số cân bằng trong việc giải bài tập 
   90. Skkn sử dụng bài tập hoá về hno3 có nhiều cách giải để phát triển tư duy, sáng tạo,say mê học tập môn hoá học 
   91. Skkn ứng dụng mối quan hệ định lượng trong phương trình phản ứng để giải bài tâp hoá học 
   92. Skkn tuyển chọn xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm
   93.  Skkn sử dụng hệ thống bài tập hóa học có nhiều cách giải để phát triển năng lực tư duy cho học sinh 
   94. Skkn thiết kế và sử dụng thí nghiệm hóa học vô cơ trường trung học phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh 
   95. Skkn phương pháp giải bài toán về co2 hoặc so2 tác dụng với kiềm dạng r(oh)2
   96. Skkn xây dựng và sử dụng bài tập có nhiều cách giải trong giảng dạy môn hoá ở trường thpt 
   97. Skkn vận dụng kiến thức hoá học để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sốn
   98. Skkn bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực người học qua hoạt động trải nghiệm gắn với sx kd tại địa phương bài minh họa công nghiệp silicat – hóa học 11 
   99. Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ trung học phổ thông
   100. Skkn soạn dạy bài clo hóa học 10 ban cơ bản theo hướng phát triển năng lực học sinh 
   Mới hơn Cũ hơn