SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON 5-6 TUỔI phần 5

     

Dưới đây là link download của kho SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON 5-6 TUỔI phần 5, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

   1. Skkn một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non
   2. Skkn một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi 
   3. Skkn một số biện pháp trong việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
   4. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen một số di sản văn hóa của địa phương đạt hiệu quả cao
   5. Skkn một số biện pháp phối hợp với phụ huynh để chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non
   6. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường mầm non
   7. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5 6 tuổi 
   8. Skkn “một số biện pháp trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
   9. Skkn skkn biện pháp sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên trong hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi 
   10. Skkn một số biện pháp tận dụng nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non lớp lá (5-6 tuổi)
   11. Skkn một số biện pháp phòng tránh bị xâm hại ở trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 
   12. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi phát triển âm nhạc thông qua vận động minh họa 
   13. Skkn nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động làm quen với văn học đặc biệt là giờ kể chuyện
   14. Skkn một số biện pháp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi 
   15.  Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen làn điệu dân ca hò khoan lệ thủy 
   16. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non
   17. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi phát triển âm nhạc thông qua vận động minh họa
   18.  Skkn một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi 
   19. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5 6 tuổi qua trò chơi học tập
   20. Skkn skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ đạo khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ 5 6 tuổi 
   21. Skkn rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi 
   22. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen với chữ cái 
   23. Skkn một số biện pháp trong việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi 
   24. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen một số di sản văn hóa của địa phương đạt hiệu quả cao 
   25. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi phát triển âm nhạc thông qua vận động minh họa
   26. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non 
   27. Skkn một số biện pháp gúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động tạo hình
   28.  Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non
   29. Skkn rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi 
   30.  Skkn một vài biện pháp dạy trẻ 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái 
   31. Skkn xây dựng một số trò chơi làm quen với chữ viết cho trẻ 5 6 tuổi 
   32. Skkn skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ đạo khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ 5 6 tuổi 
   33. Skkn một số giải pháp phát huy khả năng sáng tạo, tính mạnh dạn tự tin qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể cho trẻ lớp mẫu giáo 5 6 tuổi 
   34. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5 6 tuổi qua trò chơi học tập
   35. Skkn một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5 6 tuổi 
   36. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi 
   37. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi 
   38. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi khám phá khoa học qua hoạt động thí nghiệm quan sát hiện tượng 
   39. Skkn phương pháp nâng cao khả năng thể hiện múa cho trẻ 5 6 tuổi
   40. Skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi 
   41. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động tạo hình bằng cách hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi
   42. Skkn một số biện pháp mới để tổ chức cho trẻ 5 – 6 tuổi chơi trò chơi đóng kịch đạt kết quả cao 
   43. Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học 
   44. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển nhận thức thông qua hoạt động “làm quen với các biểu tượng toán học 
   45. Skkn một số biện pháp giúp trẻ tích cực khám phá thiên nhiên thông qua hoạt động ngoài trời.
   46. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày đối với trẻ ở trường mầm non
   47. Skkn một số kinh nghiệm dạy trẻ mầm non kỹ năng sống
   48. Skkn một số biện pháp rèn phát âm chữ n và l cho trẻ 5 6 tuổi 
   49. Skkn một số biện pháp giúp tre 5 6 tuổi học tốt văn học thể loại thơ 
   50.  Skkn một số thủ thuật gây hứng thú cho trẻ em 5 – 6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng môn học “làm quen với môi trường xung quanh 
   51. Skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích việt nam 
   52. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học qua các thí nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi
   53. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể 
   54. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với văn học
   55. Skkn một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ làm quen với toán trẻ 5 6 tuổi
   56. Skkn một số biên pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán 
   57. Skkn một số biện pháp chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 6 tuổi vào lớp 1
   58. Skkn xây dựng một số trò chơi làm quen với chữ viết cho trẻ 5 6 tuổi 
   59.  Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển nhận thức thông qua hoạt động làm quen với các biểu tượng toán học
   60. Skkn một số biện pháp rèn phát âm chữ l n cho trẻ 5 6 tuổi
   61. Skkn biện pháp giúp cho trẻ 5 6 tuổi học tốt chữ cái
   62. Skkn một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với chữ cái
   63. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi kể sáng tạo chuyện cổ tích
   64. Skkn lồng ghép giáo dục đạo đức hồ chí minh cho trẻ 5 6 tuổi 
   65. Skkn “một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mâm non”.
   66. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt hoạt động tạo hình
   67. Skkn một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5 6 tuổi 
   68. Skkn tăng cường kĩ năng sống cho trẻ mầm non 
   69. Skkn tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5 tuổi hoạt động một cách tích cực
   70. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
   71. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen với văn học
   72.  Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 6 làm quen với tạo hình
   73. Skkn nâng cao chất lượng giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho trẻ 5 tuổi 
   74. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi khám phá khoa học qua hoạt động thí nghiệm quan sát hiện tượng 
   75. Skkn một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non
   76. Skkn một số biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác duy trì sĩ số học sinh lớp 5 6 tuổi 
   77. Skkn biện pháp giúp trẻ hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua hoạt động chơi tại lớp 5 6 tuổi 
   78. skkn biện pháp sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên trong hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi 
   79. Skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ đạo khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ 5 6 tuổi 
   80. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng trong việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ 5 6 tuổi 
   81. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mn hoa hồng
   82. Skkn một số biện pháp lồng ghép tích hợp giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 5 6 tuổi lớp lá 3 trường mầm non hoạ mi 
   83. Skkn một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết yêu thương chia sẻ
   84. Skkn một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non 
   85. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tiếng việt và tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số
   86.  Skkn một vài kinh nghiệm cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số ở trường mầm non 
   87. Skkn một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non 
   88. ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng bài tập nhằm củng cố một số kỹ năng sống cần thiết cho trẻ 5 6 tuổi 
   89. Skkn một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn tạo hình
   90. Skkn một số giải pháp phát huy khả năng sáng tạo, tính mạnh dạn tự tin qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể cho trẻ lớp mẫu giáo 5 6 tuổi 
   91. Phát triển vốn từ tiếng anh cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua trò chơi học tập
   92. Giáo dục văn hóa giao tiếp cho trẻ 5 6 tuổi qua việc kể chuyện cho trẻ nghe
   93.  Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội cho trẻ 3 – 6 tuổi thông qua trò chơi tạo hình trường mầm non 
   94. Tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 – 6 tuổi theo hướng trải nghiệm
   95. Quản lý hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh ở các trường mầm non
   96. Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động sinh hoạt hàng ngày
   97. Phát triển vốn từ biểu cảm cho trẻ 5 6 tuổi thông qua tập thơ “góc sân và khoảng trời” của trần đăng khoa
   98. Vận dụng trò chơi, đồ chơi học tập vào phát triển khả năng khái quát hoá cho trẻ lớp 5 6 tuổi
   99. Giáo dục thói quen vệ sinh thân thể cho trẻ 5 tuổi thông qua tổ chức hoạt động vui chơi 
   100. Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua hoạt động kể truyện có tranh minh họa 
   101. Một số biện pháp nâng cao khả năng vận động theo nhạc cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non 
   102. Rèn kỹ năng diễn đạt cho trẻ 5 6 tuổi qua việc kể lại những chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia
   103. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hàng ngày của trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non
   104. đề xuất biện pháp dạy trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi định hướng trong không gian thông qua hoạt động giáo dục thể chất
   105. đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin 
   106. Thiết kế hoạt động giáo dục stem cho trẻ mầm non 
   107. Thiết kế giáo cụ lĩnh vực thực hành cuộc sống (phương pháp montessori) để rèn luyện thói quen vệ sinh cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non 
   108. đề xuất và tổ chức một số hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non 5 tuổi ở trường mầm non 
   109. Vận dụng phương pháp montessori vào tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ từ 3 6 tuổi trường mầm non
   110.  Skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 6 tuổi theo hướng lấy trẻ làm trung tâm 
   111.  Skkn một số biện pháp giúp hình thành tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi 
   112. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc 
   113. Skkn một số biện pháp huy động ra lớp và dạy học sinh dttc học tctv trước khi vào lớp 1
   114. Skkn một số biện pháp giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho trẻ mầm non 5 6 tuổi 
   115. Skkn xây dựng môi trường góc chơi cho trẻ 5 6 tuổi 
   116. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ lớp 5 tuổi a2
   117. Skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi
   118. Skkn một số biện pháp sử dụng âm nhạc trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non 
   119. Skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi 
   120. Luận văn ngôn ngữ anh tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học tiếng anh cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non dpa
   121. Skkn một số biện pháp huy động ra lớp và dạy học sinh dttc học tctv trước khi vào lớp 1
   122. Skkn giáo dục trẻ 5 6 tuổi phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu 
   123. Skkn một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu
   124. Skkn một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non 
   125. Một số biện pháp giúp trẻ mầm non 5 tuổi phát triển kỹ năng sống qua việc tổ chức các trò chơi 
   126. Thực trạng công tác giảng dạy giáo dục thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non mới tại địa bàn tp. hcm 
   127. Nghiên cứu tư duy trực quan sơ đồ của trẻ 5 6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố hồ chí minh
   128. Kĩ năng giữ an toàn thân thể của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi 
   129. Skkn một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen chữ cái 
   130. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi 
   131. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động học làm quen văn học
   132. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 tuổi yêu thích hoạt động âm nhạc ở trường mầm non 
   133. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen làn điệu dân ca hò khoan lệ thủy 
   134. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi phát triển âm nhạc thông qua vận động minh họa
   135. Skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích việt nam 
   136. Skkn biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động âm nhạc 
   137. Skkn ứng dụng một số trò chơi – thí nghiệm trong hoạt động khám phá cho trẻ 5 – 6 tuổi
   Mới hơn Cũ hơn